Mener regjeringen legger regningen på studentene

Med revidert statsbudsjett kom også økte kostnadsrammer og tilskudd til bygging av studentboliger. Men leder Thomas K. Eriksen i Velferdstinget mener det i praksis vil bli dyrere for studentene.
Leder Thomas K. Eriksen i Velferdstinget er svært fornøyd med den økte bevilgningen, men mener tilskuddet til bygging av studentboliger ikke har økt nok.
(Foto: Velferdstinget/ Kristian N. Svartås)

Leder Thomas K. Eriksen i Velferdstinget er svært fornøyd med den økte bevilgningen, men mener tilskuddet til bygging av studentboliger ikke har økt nok. Foto: Velferdstinget/ Kristian N. Svartås

Studentene var blant vinnerne da revidert statsbudsjett ble lagt fram denne uka. Regjeringen foreslår å øke rammene og satsene for de 2200 nye studentboligene som Stortinget bevilget penger til i 2018. Tilskuddssatsen blir økt fra 300 000 til 340 000 kroner i pressområder, og fra 240 000 til 290 000 kroner ellers i landet, samlet om lag 90 millioner kroner.

LES OGSÅ: Disse får mer penger i revidert statsbudsjett

Leder Thomas K. Eriksen er svært fornøyd med at kostnadsrammen er økt, men sier det er synd at tilskuddet ikke økes tilsvarende.

– Det fører til at studentene må ta regningen på mellomlegget mellom kostnadsrammen og tilskuddet, sier han.

Studentene får regningen

Økningen vil i kroner og øre bety større utgifter for studentene, sier Eriksen.

–  Med den nye ordningen kan hver hybelenhet i et ikke-pressområde ha en kostnadsramme på 850.000, og så kan man få 290.000 kroner i tilskudd. Så de har økt kostnadsrammen fra 700.000, mens de har bare økt tilskuddet med 50.000. Det vil si at hvis de nye studentboligene blir bygget for en pris på 850.000, så er det 100.000 mer per hybelenhet som studentene må betale selv. Totalt så må studentene dekke 560 000 per hybelenhet.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

I praksis vil dette måtte dekkes inn via husleie, oppsparte midler eller for eksempel høyere priser på noen av samskipnadenes andre tilbud, sier Eriksen.

– Håpet er at man ved å få mulighet til å bygge dyrere kan bruke bedre materiale med lengre levetid og mindre vedlikehold. Men det vil føre til en økning i boligprisene, og det er en økning på boliger som allerede i dag spiser veldig mye av det studentene får av Lånekassen, sier han.

NSO er positive

Leder Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke enig i Velferdstingets kritikk.

– Samskipnadene får tilskudd fra staten for prosjektene, og dette har man eksplisitt gitt for å holde prisene nede. Dersom regjeringen kun hadde økt kostnadsrammene og ikke tilskuddet, ville vi også vært kritiske, sier han.

Beldo sier de derfor er svært fornøyd med det reviderte budsjettet, og mener samskipnadene bør bruke av oppsparte midler for å dekke opp for den økte kostnaden.

– Det er samskipnadenes ansvar at dette ikke faller på studentene, sier han.

Medfører høyere husleie

Administrerende direktør Audhild Kvam i Sit mener Velferdstinget har et poeng når de sier man nå vil få en større differanse i kronebeløp for studentene når det prosentvise tilskuddet er opprettholdt.

– Vi må dekke inn våre kostnader, så dette vil nok medføre en noe høyere husleie. Akkurat hvor mye blir vanskelig å si nå, men vi må forholde oss til det, sier hun.

Direktøren framhever at de likevel jobber for å bygge så billig som mulig, men sier det ikke vil være bærekraftig på sikt å hente inn den økte kostnaden andre steder enn i husleia, for eksempel gjennom Sit sitt overskudd.

– Vi må ha kostnadsdekning for byggene vi bygger. Vi må drive virksomhetsområdene våre så de er bærekraftige. Så har studentene myndighet til å bruke overskuddet gjennom representasjon i styret. Overskuddet gir Sit handlingsrom til å investere i nye tjenester til studentene.

Håper på økt støtte

Kvam sier det er naturlig at kostnadsrammen og tilskuddet øker i takt med den generelle prisøkningen i hele markedet, og håper det er noe man vil se også framover.

– Jeg håper også at man kan se på støtteordningen for studentene. Vi har ikke noen påvirkning på det, men vi håper den totale økonomiske belastningen på studentene kan bli så liten som mulig.

Kvam sier det de siste årene har blitt mer og mer krevende å bygge studentboliger innenfor kostnadsrammen.

– Det ville blitt et problem dersom dette ikke hadde kommet, og det ville blitt vanskelig å realisere en del av de prosjektene vi planlegger framover, sier hun.

Administrerende direktør Audhild Kvam i Sit er enig i Velferdstinget i at det reviderte budsjettet også vil medføre en økt kostnad for studentene. – Vi må dekke inn våre kostnader, så dette vil nok medføre en noe høyere husleie, sier hun.
(Foto: Sit)

Administrerende direktør Audhild Kvam i Sit er enig i Velferdstinget i at det reviderte budsjettet også vil medføre en økt kostnad for studentene. – Vi må dekke inn våre kostnader, så dette vil nok medføre en noe høyere husleie, sier hun. Foto: Sit

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Langeland om seg selv:

Offentlig intellektuell, litterær bohem, hagefestmatador

Å sende meldinger med seksualisert innhold til ledere, sykepleiere og andre, er bare en del av Nils Rune Langelands stil, framgikk det av hans forklaring i Oslo tingrett.

NTNU-ansatte ble hedret i prisutdeling

NTNU hedret ansatte i intern prisutdeling for første gang siden 2015. Her er prisvinnerne.

Halvparten er kvinner

Ti nye meritterte undervisere

Denne gang var kvinneandelen blant de meritterte underviserne på 50 prosent. Fem kvinner og fem menn fikk status som meritterte undervisere.

Én av tre studenter lider av søvnproblemer

Andelen studenter med søvnproblemer har økt fra 22,6 prosent til 30,5 prosent de siste åtte årene. – Overraskende høy forekomst, vi trekker en parallell til at stadig flere sliter psykisk, sier søvnforsker og psykolog Børge Sivertsen.