Eksamenstabbe rammet medisinstudenter

En menneskelig feil førte til at tredjeårs medisinstudenter ved NTNU kunne lese seg fram til fasit på en del av eksamensoppgavene. Studenter og fakultetsledelse har sittet i møte torsdag formiddag for å finne løsning.
Magnus Sverkerli er studenttillitsvalgt ved fakultetet hvor eksamenstabben hendte.
(Foto: Privat)

Magnus Sverkerli er studenttillitsvalgt ved fakultetet hvor eksamenstabben hendte. Foto: Privat

Feilen skjedde på flervalgsdelen av eksamen. Oppgavene her hentes fra en database hvor titlene de er utstyrt med i visse tilfeller kan gjøre det mulig å skjønne hva som er riktig svar. Derfor skal tittelen fjernes før de legges inn i eksamenssettet. Ved en feil ble ikke dette gjort på de 115 oppgavene, skriver VG.

Ifølge Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningen, har man foreløpig kommet fram til at det i om lag 20 av de 115 oppgavene vil kunne være mulig å resonnere seg fram til rett svar.

- Dette må vi imidlertid gå gjennom i detalj for hver enkelt av oppgave, sier Magnussen til Universitetsavisa.

- Fornøyd med reaksjonen

Magnus Sverkerli er blant fakultetets studenttillitsvalgte. Han sier seg rimelig godt fornøyd med møtet mellom studenter og tillitsvalgte og fakultetsledelsen.

- Vi er blitt enige om å diskutere oss fram til minnelige løsninger på hvordan de aktuelle oppgavene skal håndteres. Jeg tror det vil bli løsninger som studentene som har vært oppe tik eksamen vil kunne leve godt med, sier Sverkerli til Universitetsavisa.

- Ingen skal bli skadelidende

Magnussen beklager sterkt det som hendte, og forklarer det med en menneskelig feil.

- Hva kan dere gjøre for å sikre at dette ikke hender igjen?

- Vi er i ferd med å foreta tekniske endringer som skal gjøre at det ikke vil bli mulig å importere titlene sammen med oppgavene, sier prodekanen.

Det kan bli snakk om atg en del av oppgavene vil bli gjort ikke tellende for eksamensresultatet. Magnussen forsikrer imidlertid at studentene det er snakk om ikke vil bli skadelidende av hendelsen.

- Vi kommer til å se til at ingen skal komme dårlig ut av de vurderingene vi vil gjøre. Om noen studenter skulle rette henvendelse til fakultetet siden og be om at denne eksamenen ikke blir gjort tellende for det endelige resultatet, tror jeg ikke vi vil behøve lang saksbehandingstid for å innvilge en slik søknad.

Overfor studenter som behøver bestått eksamen i forbindelse med sommerjobb, utvekslingsopphold og liknende bekrefter Magnussen at sensur vil gå på normert tid.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fire studenter fikk vurdert sin skikkethet i retten

I 2018 ble det behandlet fire saker i retten som omhandlet studenter som ble ansett uskikket og dermed utestengt fra studiet. Én av studentene fikk medhold i retten.

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.