Disse studiene foreslås nedlagt og opprettet

- Vi foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, skriver rektoratet.
Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Under styremøtet 16. juni skal NTNUs styre behandle utviklingen av studieporteføljen for studieåret 2019/2020.

Jobben med å samordne studieprogrammet etter fusjonen forsetter i studieporteføljen, og det foreslås derfor å legge ned en rekke studieprogram for å ersatte dem med studieprogram som er felles for de tre byene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fakultet for arkitektur og design

Det foreslås ingen endringer for studieåret 2019/2020, men hintes til endringer påfølgende studieår.

Det humanistiske fakultet

Det opprettes en ny master i faglig kommunikasjon på 120 studiepoeng. Heller ikke her er det planlagt nedleggelser.

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk

Her ønsker rektoratet å legge ned en rekke bachelorgrader innen ingeniørfag. Data, elkraft, automatiseringsteknikk, elektro, IT-drift og informasjonssikkerhet og informatikk med spesialisering i drift av datasystemer er blant bacheorgradene som legges ned. I tillegg forsvinner mastergradene i informatikk, informasjonssystemer, elektriske systemer og instrumentasjon og deltidsstudiet i anvendt datavitenskap.

Bachelorgradene som forsvinner skal ersattes av tilsvarende studieprogram.

Også mastergradene i henholdsvis informatikk og informasjonssystemer erstattes av en ny master i informatikk.

- Fakultetet foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, står det i notatet.

Fakultet for ingeniørvitenskap

Også her foreslås en rekke bachelorer nedlagt for å samkjøre studieprogrammene i de forskjellige studiebyene.

Ved IV-fakultetet foreslås studieretningene bygg, vann- og miljøteknikk, fornybar energi, maskin og produkt- og systemdesign nedlagt. Som hos IE-fakultetet vil disse studieretningene ersattes av nye studieprogram som er felles for studiebyene. Ett for bygg, ett for fornybar energi og ett for maskin.

I tillegg foreslås det at bacheloren i geomatikk legges ned som teknologistudium og opprettes som studium innen ingeniørfag.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ved MH-fakultetet samles flere nåværende mastergrader i større masterprogram med flere studieretninger for spesialisering.

Masterstudiene i aktivitet og bevegelse, bevegelsesvitenskap og treningsfysiologi legges ned og ersattes av en mastergrad i aktivitets- og helsevitenskap med tre studieretninger.

Mastergradene i avansert klinisk sykepleie og klinisk sykepleie foreslås byttet ut med et nytt program i klinisk sykepleie som vil ha seks studieretninger.

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie og kreftsykepleie forsvinner også som egne program, men ersattes av videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie, videreutdanning i kreftsykepleie og videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

I tillegg opprettes det en master i psyksik helse - ny studieretning i miljøterapeutisk arbeid.

Fakultet for naturvitenskap

Ved NV-fakultetet foreslås den norske masteren i materialteknologi nedlagt fra 2019, mens den internasjonale masteren vil fortsette og ta til seg studenter fra den norske masteren.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

SU-fakultetet slår på stortrimmen og oppretter tre erfaringsbaserte mastergrader, lærerspesialist, rådgivning for barn og ungdom og skoleutvikling og utdanningsledelse. Sistnevnte erstatter masteren i skoleledelse som foreslås nedlagt.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norge i front med åpen publisering hos Elsevier

Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale med forlaget Elsevier som gir tilnærmet full åpen tilgang til forskningsartikler innenfor en bærekraftig økonomi.

Inngår ny avtale med Elsevier

Det blir nå mulig for norske forskere å publisere åpent i de aller fleste av forlagets tidsskrifter. Det var Elsevier som tok initiativet til nye forhandlinger, ifølge prorektor Bjarne Foss.

NTNU i tenkeboksen:

Ledere kan bli straffet økonomisk hvis midlertidigheten ikke går ned

NTNU vurderer om det skal svi på pungen for dekaner og instituttledere som ikke lykkes med å redusere antallet midlertidig ansatte.

Vil ha slutt på at lærerstudenter studerer minst

Framtidens lærere er blant dem som bruker minst tid på studiene.