Disse studiene foreslås nedlagt og opprettet

- Vi foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, skriver rektoratet.
Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Under styremøtet 16. juni skal NTNUs styre behandle utviklingen av studieporteføljen for studieåret 2019/2020.

Jobben med å samordne studieprogrammet etter fusjonen forsetter i studieporteføljen, og det foreslås derfor å legge ned en rekke studieprogram for å ersatte dem med studieprogram som er felles for de tre byene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fakultet for arkitektur og design

Det foreslås ingen endringer for studieåret 2019/2020, men hintes til endringer påfølgende studieår.

Det humanistiske fakultet

Det opprettes en ny master i faglig kommunikasjon på 120 studiepoeng. Heller ikke her er det planlagt nedleggelser.

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk

Her ønsker rektoratet å legge ned en rekke bachelorgrader innen ingeniørfag. Data, elkraft, automatiseringsteknikk, elektro, IT-drift og informasjonssikkerhet og informatikk med spesialisering i drift av datasystemer er blant bacheorgradene som legges ned. I tillegg forsvinner mastergradene i informatikk, informasjonssystemer, elektriske systemer og instrumentasjon og deltidsstudiet i anvendt datavitenskap.

Bachelorgradene som forsvinner skal ersattes av tilsvarende studieprogram.

Også mastergradene i henholdsvis informatikk og informasjonssystemer erstattes av en ny master i informatikk.

- Fakultetet foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, står det i notatet.

Fakultet for ingeniørvitenskap

Også her foreslås en rekke bachelorer nedlagt for å samkjøre studieprogrammene i de forskjellige studiebyene.

Ved IV-fakultetet foreslås studieretningene bygg, vann- og miljøteknikk, fornybar energi, maskin og produkt- og systemdesign nedlagt. Som hos IE-fakultetet vil disse studieretningene ersattes av nye studieprogram som er felles for studiebyene. Ett for bygg, ett for fornybar energi og ett for maskin.

I tillegg foreslås det at bacheloren i geomatikk legges ned som teknologistudium og opprettes som studium innen ingeniørfag.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ved MH-fakultetet samles flere nåværende mastergrader i større masterprogram med flere studieretninger for spesialisering.

Masterstudiene i aktivitet og bevegelse, bevegelsesvitenskap og treningsfysiologi legges ned og ersattes av en mastergrad i aktivitets- og helsevitenskap med tre studieretninger.

Mastergradene i avansert klinisk sykepleie og klinisk sykepleie foreslås byttet ut med et nytt program i klinisk sykepleie som vil ha seks studieretninger.

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie og kreftsykepleie forsvinner også som egne program, men ersattes av videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie, videreutdanning i kreftsykepleie og videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

I tillegg opprettes det en master i psyksik helse - ny studieretning i miljøterapeutisk arbeid.

Fakultet for naturvitenskap

Ved NV-fakultetet foreslås den norske masteren i materialteknologi nedlagt fra 2019, mens den internasjonale masteren vil fortsette og ta til seg studenter fra den norske masteren.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

SU-fakultetet slår på stortrimmen og oppretter tre erfaringsbaserte mastergrader, lærerspesialist, rådgivning for barn og ungdom og skoleutvikling og utdanningsledelse. Sistnevnte erstatter masteren i skoleledelse som foreslås nedlagt.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.

Slik svarer Forskerforbundet Nils Rune Langeland

Flere har etterlyst Forskerforbundets begrunnelse for ikke å støtte den sparkede professoren Nils Rune Langelands søksmål mot staten. Nå deler han den selv.