Disse studiene foreslås nedlagt og opprettet

- Vi foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, skriver rektoratet.
Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Under styremøtet 16. juni skal NTNUs styre behandle utviklingen av studieporteføljen for studieåret 2019/2020.

Jobben med å samordne studieprogrammet etter fusjonen forsetter i studieporteføljen, og det foreslås derfor å legge ned en rekke studieprogram for å ersatte dem med studieprogram som er felles for de tre byene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fakultet for arkitektur og design

Det foreslås ingen endringer for studieåret 2019/2020, men hintes til endringer påfølgende studieår.

Det humanistiske fakultet

Det opprettes en ny master i faglig kommunikasjon på 120 studiepoeng. Heller ikke her er det planlagt nedleggelser.

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk

Her ønsker rektoratet å legge ned en rekke bachelorgrader innen ingeniørfag. Data, elkraft, automatiseringsteknikk, elektro, IT-drift og informasjonssikkerhet og informatikk med spesialisering i drift av datasystemer er blant bacheorgradene som legges ned. I tillegg forsvinner mastergradene i informatikk, informasjonssystemer, elektriske systemer og instrumentasjon og deltidsstudiet i anvendt datavitenskap.

Bachelorgradene som forsvinner skal ersattes av tilsvarende studieprogram.

Også mastergradene i henholdsvis informatikk og informasjonssystemer erstattes av en ny master i informatikk.

- Fakultetet foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, står det i notatet.

Fakultet for ingeniørvitenskap

Også her foreslås en rekke bachelorer nedlagt for å samkjøre studieprogrammene i de forskjellige studiebyene.

Ved IV-fakultetet foreslås studieretningene bygg, vann- og miljøteknikk, fornybar energi, maskin og produkt- og systemdesign nedlagt. Som hos IE-fakultetet vil disse studieretningene ersattes av nye studieprogram som er felles for studiebyene. Ett for bygg, ett for fornybar energi og ett for maskin.

I tillegg foreslås det at bacheloren i geomatikk legges ned som teknologistudium og opprettes som studium innen ingeniørfag.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ved MH-fakultetet samles flere nåværende mastergrader i større masterprogram med flere studieretninger for spesialisering.

Masterstudiene i aktivitet og bevegelse, bevegelsesvitenskap og treningsfysiologi legges ned og ersattes av en mastergrad i aktivitets- og helsevitenskap med tre studieretninger.

Mastergradene i avansert klinisk sykepleie og klinisk sykepleie foreslås byttet ut med et nytt program i klinisk sykepleie som vil ha seks studieretninger.

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie og kreftsykepleie forsvinner også som egne program, men ersattes av videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie, videreutdanning i kreftsykepleie og videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

I tillegg opprettes det en master i psyksik helse - ny studieretning i miljøterapeutisk arbeid.

Fakultet for naturvitenskap

Ved NV-fakultetet foreslås den norske masteren i materialteknologi nedlagt fra 2019, mens den internasjonale masteren vil fortsette og ta til seg studenter fra den norske masteren.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

SU-fakultetet slår på stortrimmen og oppretter tre erfaringsbaserte mastergrader, lærerspesialist, rådgivning for barn og ungdom og skoleutvikling og utdanningsledelse. Sistnevnte erstatter masteren i skoleledelse som foreslås nedlagt.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

Ny regjeringsplattform:

Vil øke investeringene i universitetene

Dette lover regjeringen å gjøre for å styrke utdanning og forskning.

Hydros konsernsjef:

Hva jeg lærte av Alunorte-krisen

Ting kan plutselig endre seg. En stor institusjon som har gått i dypt engasjement i et land et helt annet sted i verden, kan plutselig få det vanskelig. Bare spør Svein Richard Brandtzæg. Hva kan NTNU lære av Norsk Hydros erfaring fra Brasil?