Disse studiene foreslås nedlagt og opprettet

- Vi foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, skriver rektoratet.
Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Flere studieprogram foreslås nedlagt for å samkjøre tilbudet i de forskjellige NTNU-byene. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Under styremøtet 16. juni skal NTNUs styre behandle utviklingen av studieporteføljen for studieåret 2019/2020.

Jobben med å samordne studieprogrammet etter fusjonen forsetter i studieporteføljen, og det foreslås derfor å legge ned en rekke studieprogram for å ersatte dem med studieprogram som er felles for de tre byene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fakultet for arkitektur og design

Det foreslås ingen endringer for studieåret 2019/2020, men hintes til endringer påfølgende studieår.

Det humanistiske fakultet

Det opprettes en ny master i faglig kommunikasjon på 120 studiepoeng. Heller ikke her er det planlagt nedleggelser.

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk

Her ønsker rektoratet å legge ned en rekke bachelorgrader innen ingeniørfag. Data, elkraft, automatiseringsteknikk, elektro, IT-drift og informasjonssikkerhet og informatikk med spesialisering i drift av datasystemer er blant bacheorgradene som legges ned. I tillegg forsvinner mastergradene i informatikk, informasjonssystemer, elektriske systemer og instrumentasjon og deltidsstudiet i anvendt datavitenskap.

Bachelorgradene som forsvinner skal ersattes av tilsvarende studieprogram.

Også mastergradene i henholdsvis informatikk og informasjonssystemer erstattes av en ny master i informatikk.

- Fakultetet foreslår å legge ned studieprogram i studiebyen Trondheim, Gjøvik og Ålesund og opprette felles studieprogram for de tre byene, står det i notatet.

Fakultet for ingeniørvitenskap

Også her foreslås en rekke bachelorer nedlagt for å samkjøre studieprogrammene i de forskjellige studiebyene.

Ved IV-fakultetet foreslås studieretningene bygg, vann- og miljøteknikk, fornybar energi, maskin og produkt- og systemdesign nedlagt. Som hos IE-fakultetet vil disse studieretningene ersattes av nye studieprogram som er felles for studiebyene. Ett for bygg, ett for fornybar energi og ett for maskin.

I tillegg foreslås det at bacheloren i geomatikk legges ned som teknologistudium og opprettes som studium innen ingeniørfag.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ved MH-fakultetet samles flere nåværende mastergrader i større masterprogram med flere studieretninger for spesialisering.

Masterstudiene i aktivitet og bevegelse, bevegelsesvitenskap og treningsfysiologi legges ned og ersattes av en mastergrad i aktivitets- og helsevitenskap med tre studieretninger.

Mastergradene i avansert klinisk sykepleie og klinisk sykepleie foreslås byttet ut med et nytt program i klinisk sykepleie som vil ha seks studieretninger.

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie og kreftsykepleie forsvinner også som egne program, men ersattes av videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie, videreutdanning i kreftsykepleie og videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

I tillegg opprettes det en master i psyksik helse - ny studieretning i miljøterapeutisk arbeid.

Fakultet for naturvitenskap

Ved NV-fakultetet foreslås den norske masteren i materialteknologi nedlagt fra 2019, mens den internasjonale masteren vil fortsette og ta til seg studenter fra den norske masteren.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

SU-fakultetet slår på stortrimmen og oppretter tre erfaringsbaserte mastergrader, lærerspesialist, rådgivning for barn og ungdom og skoleutvikling og utdanningsledelse. Sistnevnte erstatter masteren i skoleledelse som foreslås nedlagt.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.