SHoT 2018:

- Dette gjør vondt å høre

Selv om Trondheim holder stillingen som den beste studentbyen, gjør andelen som sliter psykisk sterkt inntrykk hos Velferdstingets leder.
Ensom blant mange. Mange studenter i massen sliter med psykiske problemer.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ensom blant mange. Mange studenter i massen sliter med psykiske problemer. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Trondheim er Norges beste studentby - det viser studentenes helse og trivselsundersøkelse for 2018. Over nitti prosent av studentene på NTNU følte seg godt mottatt da de begynte å studere.

LES OGSÅ: Hver fjerde student rapporter seksuell trakassering

Leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Ragnhild Dalslåen poengterer at man allikevel må jobbe for å bli bedre.

- Undersøkelsen viser at det studentene tilbyr selv, er det vi i Trondheim scorer best på. 78 prosent er fornøyd med utelivstilbudet, 84 prosent er fornøyde med studiemiljø og 85 prosent er fornøyd med kulturtilbudet, påpeker Dalslåen.

Mange med selvmordstanker

Selv om Trondheim er Norges beste studieby, sliter mange fortsatt psykisk.

- Det mest oppsiktsvekkende tallet er hvor mange som har selvmordstanker, sier Dalslåen.

Nasjonalt er dette tallet 23 prosent, i Midt-Norge er det 20 prosent. På landsbasis har 1 av 4 studenter alvorlige psykiske symptomplager.

- Dette gjør vondt å høre, og danner et nedslående bilde på studentenes helse. Vi må kanskje tørre å se mennesker som en helhet. Alle har en psykisk helse, ikke bare en fysisk en”, sier Dalslåen.

Forebygging viktig

 Velferdstingets leder er tydelig på at noen må ta ansvar. Institusjonene og kommunen må gi areal og støtte til psykososial helse og forebyggende tiltak. Staten må også vise handling. Det er på tide at noe blir gjort, mener hun.

- Likevel er det svært viktig å ikke glemme de forebyggende tiltakene, poengterer Dalslåen.

 Selv om Trondheim har svært alvorlig tall når det kommer til psykiske helseplager, er byen noe under landsgjennomsnittet på nesten samtlige områder.

- Disse tallene i sammenheng med de gode tallene på studiebyen, og studentfrivilligheten som helhet er et tydelig signal. NTNU må støtte enda bedre oppunder det som gjør at vi skiller oss positivt ut. Man må spille på styrkene til studiebyen. Derfor er det viktig å gi studentfrivilligheten det den trenger - mer plass å boltre seg på”, sier velferdstingets leder Ragnhild Dalslåen.

Ap:  - Bekymringsfulle tall

- Det er dramatisk at hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager, sier Nina Sandberg (Ap) i Stortingets utdanningskomité i en pressemelding.

- Regjeringen kan ikke sove på vakt lenger, dette er et stort samfunnsproblem. I 2014 hadde én av fem studenter alvorlige psykiske symptomplager, da lovet Høyre/FrP å ta tak, og et flertall på Stortinget bevilget midler til forebygging. Nå har dette økt til én av fire studenter. Hva har regjeringen gjort med disse midlene, og vil det komme nye grep som faktisk hjelper, spør Sandberg.

SHoT 2018
  • Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand.
  • Rapporten utgis av Styringsgruppen for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
  • Formålet er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.
  • 162 512 norske heltidsstudenter i alderen 18 - 35 år ble invitert til å svare på undersøkelsen. 50 054 studenter både i Norge og i utlandet svarte i 2018. Det gir en svarprosent på 31.
  • Datainnsamlingen ble gjennomført på internett i perioden fra 6.februar til 5.april 2018.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UHR-konferansen 2018:

Pris for kvalitet i utdanningen gikk til Høgskolen på Vestlandet

Oslo: Utdanningskvalitetprisen 2018 går til ePraktisk ved Høgskolen på Vestlandet.

Stipendstriden:

- De sviktet oss på målstreken

Regjeringens forslag til ny konverteringsordning for studiestøtte overlevde budsjettforhandlingene med Krf. - Vi er veldig skuffet, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon.

Flere utdanninger får gi tilleggspoeng til menn

Neste år kan mannlige søkere til psykologiutdanningen ved UiO og UiB og på barnevernspedagogutdanningen ved Oslomet få tilleggspoeng.

HF-fakultetet må trekke i de økonomiske bremsene

Lavere bevilgninger gjør at Det humanistiske fakultet må vise økonomisk måtehold fremover, med med 26 millioner på bok kan de glatte ut de verste duppene. - Det er ingen krise, men vi må være forberedt på at vi får en liten dupp i økonomien, sier dekanen.