SHoT 2018:

Eksamensangst: Når alt avgjøres på én dag

Når nær halvparten av studentene har angst for skoleeksamen, kan løsningen være å redusere betydningen av den ene dagen, foreslår studentene Emilie Låstad og Karina Ness Helle.
Emilie Låstad (til venstre) og Karina Ness Helle synes det er trist at så mange studenter sliter med eksamensangst. 
    
      (Foto: Anniken Syvertsen)

Emilie Låstad (til venstre) og Karina Ness Helle synes det er trist at så mange studenter sliter med eksamensangst.  Foto: Anniken Syvertsen

Leder ved Studenttinget NTNU, Sindre Alvsvåg, mener at en av hovedgrunnene til dette er det store presset knyttet til at karakteren i faget utelukkende bestemmes av kunnskapen man få vist på én dag.

LES OGSÅ: 1 av 4 rapporterer om seksuell trakassering

Dårligere resultater på eksamen

Karina Ness Helle (25) og Emilie Låstad (31) går fjerde året på Helse, miljø og sikkerhet. De to studentene synes det er trist at såpass mange opplever angst i forbindelse med eksamen. Begge er enige i at mange studenter blir påvirket av dette, ikke bare på eksamensdagen, men også dagene før.

- Det er jo typisk å bruke de siste dagene før eksamen til å lese mye, så hvis man sliter med eksamensangst da mister man jo mye verdifull tid, sier Helle.

Undersøkelsen fastslår at 27 prosent av de som svarte at de har eksamensangst, svarte at de fikk dårligere eksamensresultat enn forventet som konsekvens av dette. Fra to til fem prosent rapporterte at eksamensangst har medført at de ikke har møtt til eksamen, avbrutt eksamen, utsatt eksamen og/eller fått tilrettelegging under eksamen som følge av angsten.

Hvis man først blir usikker på om svaret er riktig er det veldig lett å bli stressa og få hjerneteppe, sier Emilie Låstad, som selv har opplevd å få dårligere karakterer på eksamen flere ganger på grunn av eksamensangsten.

Mulighet for pustepause under eksamen

Helle mener at et av tiltakene som kan bli gjort for å minske stresset er å gi studentene mulighet til å ta en pause under eksamen.

- Hvis man har mulighet til å ta en pustepause tror jeg det ville minsket presset. Er det noen som får et helt tydelig angstanfall vil jo eksamensvakten ha mulighet til å se dette, og hvis man da kan gå ut og ta litt luft uten at tiden går på eksamen blir man kanskje mindre stresset, foreslår Helle.

Videre presiserer hun at hun tror det kan ta bort mye av presset fra starten av eksamen hvis man vet at man har mulighet til å ta en pause uten at man mister tid. Låstad nikker enig og påpeker også at innleveringer som teller på eksamen er med på å fjerne noe av angsten.

- Det hjelper veldig å gå til eksamen hvis man har hatt noen innleveringer underveis som nesten garanterer at man står i faget, sier hun.

- NTNU må endre vurderingsformen, mener Sindre Kristian Alvsvåg, leder for Studenttinget. 
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- NTNU må endre vurderingsformen, mener Sindre Kristian Alvsvåg, leder for Studenttinget.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

 

Sindre Alvsvåg mener at man må prøve å ta i bruk flere vurderingsformer enn heldagseksamen og forklarer at de i Studenttinget arbeider for at NTNU i flere emner skal ha mappevurdering.

- NTNU må endre vurderingsformen for å bedre kunne gi en reel karakter for en students forståelse av et emne, sier han.

Mer vurdering underveis bra

Prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg, er enig med studentene i at mer vurdering underveis er riktig vei å gå.

- Resultatene fra SHoT her er ikke bra. Studentene er veldig opptatt av eksamen, og undersøkelser viser at eksamen i stor grad påvirker hvordan de studerer, sier prorektoren.

Videre forklarer Borg at NTNU i Trondheim leier tidligere Postterminalen på helårsbasis, noe som gir muligheter for å bruke vurdering gjennom hele studieåret. Tilsvarende muligheter skal etableres i Gjøvik og Ålesund.

- Ved at man gjør vurderinger underveis, reduseres betydningen av slutteksamen. Det er jeg helt overbevist om at vil redusere presset, spesielt for de som er i sitt første semester og ikke vet helt hvor man står faglig sett og hva kravene er til eksamen, sier hun.

Gi litt mer blaffen

SHoT-undersøkelsen oppgir at 23 prosent ofte eller svært ofte savner noe å være med. Lederen for Studenttinget anbefaler at man kan hjelpe hverandre med å motvirke eksamensrelatert stress og annen angst ved å løfte blikket og prate med hverandre om utfordringen. Dermed kan man sammen bidra til å minske ensomheten og angsten. Han anbefaler også at studenter skal lære seg å gi litt mer blaffen.

- Studer til du får gode karakterer, men engasjer deg frivillig til du får god karakter. Husk at det ikke bare er beståtte emner som er din karriere. Man kan også gi litt mer blaffen, sier Sindre Alvsvåg.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.