Dette kan du be om dersom studietiden blir tyngre enn du hadde planlagt

Det er mange måter studiehverdagen kan tilrettelegges på, og det kan også være du har krav på ekstra penger fra Lånekassen.
Kronisk sykdom som for eksempel allergier kan gi deg rett til for eksempel utvidet tid på eksamen. 
        
            (Foto: Sara Johannessen/Scanpix)

Kronisk sykdom som for eksempel allergier kan gi deg rett til for eksempel utvidet tid på eksamen.  Foto: Sara Johannessen/Scanpix

Det finnes ingen endelig oversikt da alle er forskjellige og har forskjellige behov, men her følger i hvert fall noen av de mer vanlige tilretteleggingene.

LES OGSÅ: - Alle som har et dokumentert behov har rett på tilrettelegging

Selv om hovedregelen er at studenter med særskilte behov har krav på tilrettelegging er det viktig at tilretteleggingen ikke går utover det en skal lære i faget. Når det er sagt er det mye som kan gjøres for å gjøre studiehverdagen litt enklere.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

La oss først gå gjennom tilretteleggingsmulighetene som finnes ved universitetet:

Sliter du med å snakke foran folk? I utdanninger hvor det å presentere og formidle muntlig ikke i seg selv er en del av det en skal lære kan en få et alternativt opplegg. Det kan være å presentere foran mindre grupper, bare faglærer eller kanskje levere noe skriftlig i stedet.

Har du utfordringer som gjør det vanskelig å klare oppmøtekravet? Det er i endel tilfeller mulig å be om økt fraværsgrense, da spesielt i kombinasjon med ekstra innleveringer for å kompensere for tiden en er borte. Dette er dog lettest å få til i fag med rene teoretiske forelesninger. I mer praksistunge fag er det ofte slik at en må ta igjen praksisbiten om fraværet blir for høyt.

Blir det for mye for deg i hverdagen til at du klarer å levere øvinger eller arbeidskrav tidsnok? Det er ofte mulig å få ekstra tid, ny frist eller mulighet til å levere på en annen måte.

Har du vansker med å følge med i forelesningen, og med å plukke opp hva som blir sagt? Mange forelesningssaler og rom har teleslynge, men om det ikke hjelper kan du også ha mulighet til å gjøre opptak av forelesningen, samt få notatene. Bare husk å avklare eventuelle opptak med mobiltelefonen med foreleser på forhånd.

Har du behov for en fast base i studiehverdagen kan du søke om tilrettelagt leseplass. Dette vil da være din helt egne reserverte plass enten det er et psykisk behov for en trygg havn eller store mengder nødvendige hjelpemidler som er grunnen til at du trenger en slik plass.

Har du dysleksi eller andre utfordringer som gjør det vanskelig for deg å lese og skrive har du krav på skrivestøtteprogrammer og lydbøker.

Har du behov for lengre tid under eksamen på grunn av lese- og skrivevansker, eller har du fysiske eller psykiske plager som fører til et behov for økt antall pauser? Du kan få både utvidet tid og datamaskin på eksamen om det kompenserer for utfordringene du har. Det kan også være mulig å søke om alternativ eksamensform, altså at en muntlig eksamen kan leveres skriftlig og motsatt. Dette er dog en vurdering faglærer må ta, og her skal det også vurderes hvor godt det faglige utbyttet vil reflekteres i eksamensbesvarelsen.

Har du bare et behov for noen å snakke med tilbyr NTNU Tilrettelegging også veiledningssamtaler som et lavterskeltlibud. De som bruker dette tilbudet er gjerne studenter med psykiske utfordringer som sliter med for eksempel motivasjon og struktur. Tilbudet er ikke psykologisk behandling, men en mulighet til å få pratet ut om ting. Gjennom dette tilbudet kan en også få hjelp til å komme i kontakt med andre psykososiale tilbud.

I tillegg til dette finnes også en rekke økonomiske ordninger gjennom Lånekassen:

Blir du syk og på grunn av det minst 50 prosent studieufør kan en få deler av støtten for denne perioden omgjort til sykestipend.

Er du kronisk syk og derfor ikke i stand til å ha lønnet arbeid ved siden av studiene har du krav på et ekstrastipend på snaut 3700 kroner per måned. Dette ekstrastipendet er behovsprøvd.

Henger du mer enn 60 studiepoeng etter har du i utgangspunktet ikke krav på mer støtte fra Lånekassen, men om årsaken til at du henger etter er en dokumentert funksjonshemming i studiesituasjonen kan hele basisstøtten gis som stipend.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.