Utestengt for 2 år:

Medlem av Samfundet beskyldt for grov seksuell trakassering

- Vi ønsker å vise at vi tar slike saker på alvor, samt at de berørte skal føle at de blir hørt, sier presseansvarlig Karoline Bernklev.
Et medlem av Studentersamfundet er blitt stengt ute fra bygget for en toårsperiode, fram til 1. september 2020. 
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Et medlem av Studentersamfundet er blitt stengt ute fra bygget for en toårsperiode, fram til 1. september 2020.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

På Samfundsmøtet 8. september kunne styret informere om at det var gitt to års utestengelse til et medlem av Samfundet. Vedkommende vil da ikke ha adgang til hverken huset eller arrangementer før 1. September 2020.

Grunnlaget for utestengelsen av medlemmet, som kun ble identifisert med medlemsnummer, er ifølge styret “... grov seksuell trakassering av verbal, ikke-verbal og fysisk karakter mot andre frivillige...”. Samfundet kan ved grove brudd på sine retningslinjer utvise medlemmer, men det er sjelden det utstedes så langvarige utestengelser.

LES OGSÅ Nye varsler om seksuell trakassering

LES OGSÅ Varsler om seksuell trakassering ved IV-fakultetet

Streng straff av hensyn til medlemmer

Samfundets presseansvarlig Karoline Bernklev sier at det har forekommet liknende saker tidligere, men at de da har vært håndtert individuelt. Saken har primært vært håndtert av en egen disiplinæransvarlig i samarbeid med Styret, og prosessen har basert seg på å snakke med alle de involverte.

- Vi ønsker å vise at vi tar slike saker på alvor, samt at de berørte skal føle at de blir hørt. I denne saken vurderte vi det som viktig å hegne om de berørte, som også har nære forhold til Samfundet, forteller Bernklev.

Hun sier at grunnen til at styret bestemte seg for en så langvarig utestengelse var av hensyn til de andre medlemmene på Samfundet.

- For oss er det en prioritet at alle skal føle seg trygge på våre områder, og vi har derfor ilagt en strengere straff enn man kan forvente ved for eksempel hærverk.

En av fire har opplevd seksuell trakassering

I Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) svarer en fjerdedel av studentene at de har opplevd seksuell trakassering, med NTNU et par prosentpoeng lavere enn landssnittet. Dette spørsmålet ble tatt med for første gang i år. Undersøkelsen definerer seksuell trakassering som “... uønsket seksuell oppmerksomhet som er krenkende og plagsom...”, og studentene ble spurt om de hadde opplevd verbal, ikke-verbal eller fysisk trakassering. Resultatene viser tydelig at fordelingen av de som har hatt negative opplevelser ikke er jevnt mellom kjønnene. På landsbasis svarer 31 prosent av kvinnene sammenlignet med 8 prosent av mennene at de har opplevd seksuell trakassering.

 - Vi kan bidra til en holdningsendring gjennom alt vi gjør og sier utad, sier Ragnhild Karlsen Dalslåen, leder for Velferdstinget. 
    
      (Foto: Endre Michael Austad Ulberg)

 - Vi kan bidra til en holdningsendring gjennom alt vi gjør og sier utad, sier Ragnhild Karlsen Dalslåen, leder for Velferdstinget.  Foto: Endre Michael Austad Ulberg

 

Leder i Velferdstinget Ragnhild Karlsen Dalslåen sier at det å redusere tallene for seksuell trakassering er vanskelig, og at det kreves flere enn bare dem for å takle problemet.  

- Det å redusere tallene er en stor og kompleks sak, og jeg tror ikke det bare kan gjøres på det nivået velferdstinget jobber, forklarer Dalslåen.

Samarbeider med #metooakademia

Hun sier at Velferdstinget kan hjelpe til med reduksjonen gjennom å opplyse studentene om problemet.

 - Vi kan bidra til en holdningsendring gjennom alt vi gjør og sier utad, og informasjon om hva seksuell trakassering faktisk er. Her samarbeider vi blant annet med Studenttinget om #metooakademia.

Det er ikke bare innenfor utdanningsinstitusjonene at det foregår seksuell trakassering, slik som i trakasseringssaken på Samfundet.

- Blant de som oppgir å ha opplevd seksuell trakassering under studietiden oppgir 78-93 prosent, avhengig av type seksuell trakassering, at det ble utført av noen utenfor utdanningsinstitusjonen.

Foreligger ingen anmeldelse

Bernklev forteller at hvordan en trakasseringssak håndteres på Samfundet kan avhenge av flere faktorer, deriblant hvor alvorlig det som har skjedd er.

- Avhengig av alvorlighetsgrad i saken og hvor hendelsen har funnet sted, blir den enten håndtert internt i den aktuelle gjengen, eller så havner den hos disiplinæransvarlig i styret.

Samfundets presseansvarlige forteller at dersom man som frivillig på huset opplever trakassering, kan man benytte seg av sin nærmeste baksidekontakt. Den interne organiseringen i “gjenger” med frivillige som jobber på Samfundet er lagt opp slik at alle skal ha en kontaktperson å melde fra til ved behov. Man kan også snakke med sin nærmeste leder dersom man heller ønsker det.

- Det er selvfølgelig også mulig å komme rett til oss hvis man ikke vet hvem man skal snakke med i egen gjeng.

Angående videre følger i trakasseringssaken, som styret nylig behandlet, sier Bernklev at det ikke foreligger noen anmeldelse fra Samfundets side.

- Vi har kun mulighet til å håndtere slike saker internt og sørge for at det kommer reaksjoner fra oss - vi er ikke i en posisjon til å anmelde. En eventuell anmeldelse er opp til de berørte i saken, og dette foreligger ikke per dags dato.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Alle må med for å få til et unikt kunstnerisk kraftsentrum ved NTNU

«Ideen om at arkitektur og design skal dominere et KAM-senteret i Høyskolebakken uten kunst- og medievitenskap og musikk, går på tvers av fundamentale forutsetninger for campusprosessen», skriver forfatterne av denne ytringen.

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab:

Har dyrket det «rene vennskap» i 100 år

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab feirer 100 årsjubileum i 2019. Hvordan ble de en av NTNUs største linjeforeninger?

PST advarer studenter mot utenlandsk etterretning

Norske studenter er blitt kontaktet av utenlandsk etterretning, opplyser PST, som advarer og informerer om faren.

Mindre frafall blant guttene når jenteandelen på studiet stiger

– Den beste måten å bedre trivselen for gutta på, er å få flere jenter inn på studiet, sier Endre M. A. Ulberg.