UiO ønsker egnethetstest:

NTNU har ingen planer om å endre opptakskriteriene til medisinstudiet

Universitetet i Oslo ønsker at en egnethetstest skal være en del av opptakskriterene ved medisinstudiet. – Vi har ingen umiddelbare planer om det samme, sier Jon Magnussen, prodekan utdanning ved NTNU.
NTNU stiller seg avventende til å innføre egnethetstest ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. – Vi registrerer at de ønsker en endring i Oslo, og vil følge det som skjer der med interesse. Men ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har vi ingen umiddelbare planer om å endre opptakskriteriene ved medisinstudiet, sier prodekan for utdanning ved NTNU.
(Foto: Geir Mogen/NTNU)

NTNU stiller seg avventende til å innføre egnethetstest ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. – Vi registrerer at de ønsker en endring i Oslo, og vil følge det som skjer der med interesse. Men ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har vi ingen umiddelbare planer om å endre opptakskriteriene ved medisinstudiet, sier prodekan for utdanning ved NTNU. Foto: Geir Mogen/NTNU

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening, skriver ansatte ved Universitetet i Oslo at det er på tide å endre på medisinutdanningen.

En av forfatterne bak kronikken er Ingrid Os, prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet på UiO. Kronikkforfatterne skriver at forskning tyder på at en egnethetstest kombinert med karakterer fra videregående skole ser ut til å være den beste framgangsmåten når man skal rekruttere studenter til medisinstudiet.

«De beste legene er ikke nødvendigvis de som har høyest poeng fra videregående skole», skriver forfatterne.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Nå får Levanger medisinstudium

Ingen konkrete planer ved NTNU

I kronikken kommer det fram at Norge er et av få land som baserer inntaket til medisinstudiet hovedsakelig på skolekarakterer. Forfatterne skriver at forbedring av karakterer er utbredt, noe som kan bidra til sosioøkonomiske forskjeller.

Ved NTNU er det ingen konkrete planer om å endre på inntakskriteriene til medisinstudiet.

– Vi registrerer at de ønsker en endring i Oslo, og vil følge det som skjer der med interesse. Men ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har vi ingen umiddelbare planer om å endre opptakskriteriene ved medisinstudiet, sier Jon Magnussen, prodekan for utdanning ved NTNU, til Universitetsavisa.

LES OGSÅ: Eksamenstabbe rammet medisinstudenter

Egnethetstest

Testen som Universitetet i Oslo ønsker, uniTEST, er en såkalt egnethetstest for å vurdere evnen til å gjennomføre høyere utdanning. Den har i flere år blitt brukt ved opptak til medisinstudiet ved Danmarks tredje største universitet, Syddansk Universitet. Ifølge artikkelforfatterne har den gitt mindre frafall, og det viser seg også at menn skårer høyere enn kvinner.

– Kan dette være en god måte å få flere menn inn på det nå kvinnedominerte medisinstudiet på?

– Det kan i alle fall synes som om disse testene favoriserer menn. Men om kjønnsbalanse er poenget kan også kvotering eller ekstrapoeng være mulige virkemidler. Dette må vi vurdere grundig før jeg vil konkludere, sier Magnussen.

Avventende

Han påpeker at det er en rekke faktorer som trekkes fram i diskusjonen om endrede kriterier.

– Man ønsker å bedre for eksempel kjønnsfordeling, sosioøkonomisk sammensetning, egnethet og risiko for frafall. Det finnes flere virkemidler for å nå disse målsettingene. Vi er foreløpig avventende, både når det gjelder i hvor stor grad vi skal styre inntaket etter alle disse kriteriene, og også om egnethetstester vil være et egnet virkemiddel.

Prodekanen understreker at fakultetet opplever at de i dag får godt motiverte og engasjerte studenter til NTNU.

Han lukker likevel ikke døren for at endringer en gang kan komme til å skje.

– Fakultetsstyret ønsker at vi skal gå gjennom opptakskriteriene på alle fag på MH-fakultetet. I den forbindelse vil vi også gjøre en vurdering av medisinstudiet, sier han.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Gripsrud svarer Tvedt

Terje Tvedt er ikke beskyldt for verken forskningsjuks eller forskningstyveri, skriver Jostein Gripsrud.

Gripsrud ødelegger den offentlige samtalen

Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

UiO søker ny direktør:

Utvider søknadsfristen i jakten på «riktig person»

Å finne Gunn-Elin Aa. Bjørneboes etterfølger som Universitetet i Oslos universitetsdirektør tar lenger tid enn forventet.

Student går til sak mot Universitetet i Tromsø etter utestengelse fra studiet

Merknader i politiattesten gjør at studenten i mai i år ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie ved Universitetet i Tromsø.