Statsbudsjettet 2019:

Norsk studentorganisasjon skuffet over Krf

Fredag presenterte Krf sitt alternative statsbudsjett for 2019. Norsk studentorganisasjon er skuffet over at forslagene til endring av konverteringsordningen for studiestøtte ikke foreslås fjernet i partiets alternative budsjett.
Håkon Randgaard Mikalsen, her avbildet under Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte i april, er skuffet over at Krf ikke foreslår å fjerne regjeringens forslag til endring av konverteringsordningen i sitt alternative statsbudsjett. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Håkon Randgaard Mikalsen, her avbildet under Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte i april, er skuffet over at Krf ikke foreslår å fjerne regjeringens forslag til endring av konverteringsordningen i sitt alternative statsbudsjett.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

- Vi er veldig skuffet over at Krf ikke har lyttet til våre innspill. En ser hvor stor oppslutning vi har rundt dette temaet, og hvor viktig dette er for ulike grupper i samfunnet, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon(NSO).

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble det foreslått å endre dagens konverteringsordning for studiestøtten. Mens en i dag bare trenger å oppnå et gitt antall studiepoeng for å få omgjort 40 prosent av studielånet til stipend foreslo regjeringen at en kun får 25 prosent av studielånet omgjort basert på antall studiepoeng. De siste 15 prosentene blir stående som lån til studenten har fullført graden sin. Forslaget ble møtt av kritikk fra studentorganisasjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Vil gi færre lærere og sykepleiere

NSO startet i etterkant av forslaget en underskriftskampanje mot endringen, en kampanje som fredag har over 17.000 underskrifter og som flere organisasjoner og partier har støttet, deriblant Krfs eget ungdomsparti.

- Pedagogstudentene har understreket at dette kan føre til færre lærere og sykepleierstudentene sier det vil føre til færre sykepleiere. I tillegg har organisasjonen Unge funksjonshemmede vært tydelige på at dette vil føre til en ekstra gjeldsbyrde for deres medlemmer i høyere utdanning ettersom mange funksjonshemmede må avbryte utdanningsløpet, sier Mikalsen.

Han understreker at det å gjennomføre høyere utdanning er viktig for funksjonshemmede for å bli integrert i arbeidslivet. Da må man ikke straffe de som prøver, men ikke klarer det, mener NSO-lederen.

- Dette viser hvor utrolig skjevt dette stipendkuttet rammer. Det argumenteres med at det skal føre til mindre frafall, men dokumentasjonen for den påstanden har vi etterspurt uten å få. Utifra det lille vi har sett av forskning på frafall i høyere utdanning virker det ikke til at økonomiske insentiver hjelper.

Misvisende om frafall

NSO-lederen mener også måten det snakkes om frafall på i denne sammenhengen er misvisende, og peker på at mange av de som dropper ut av et gradsløp gjør det for å begynne med noe annet.

- En bør heller se det at folk bytter utdanning som noe positivt. Legge vekt på at de får en ny motivasjon og finner ut at de vil gjøre noe annet. Hvis målet er å få folk til å være sikrere på at de har valgt rett når de begynner å studere bør en heller se på rådgivningen som gis kommende studenter.

Han mener også at dette vil gå ut over lærere som ønsker å ta etterutdanning for å få kompetanse til å undervise i nye fag. I forslaget til ny konverteringsordning står det at endringen skal gi studenter i høyere utdanning sterkere insentiv til å gjennomføre hele grader, noe NSO tolker som at et årsstudium bare vil føre til at 25 prosent av studielånet blir omgjort til stipend.

- Vi trenger et mer fleksibelt utdanningssystem, ikke det motsatte som dette er. Forslaget gjelder jo også de som tar årsstudium. Vi håper nå at Stortinget vil legge vår dokumentasjon og våre innspill til grunn når de vedtar statsbudsjettet for 2019, avslutter Mikalsen.

- Utenfor vårt handlingsrom

- Denne stipendomleggingen er regjeringes forslag, og ikke vårt. Vi vil vurdere mulighetene for å gjøre endringer i regjeringens forslag i forbindelse med de forhandlingen Krf skal ha med regjeringspartiene om en eventuell felles regjeringesplattform. Vi så oss ikke i stand til å rette opp denne omleggingen innenfor det handlingsrommet vi har, skriver Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson i Krf i en sms til Universitetsavisa fra Krfs landsstyremøte fredag.

Han legger også til at Krf i sitt alternative statsbudsjett legger opp til endringer i studiestøtten som vil gjøre den økonomiske situasjonen bedre for enkelte studenter.

- Vi har fremmet forslag om å innvilge studiestøtte i tolv måneder til studenter med barn, samt rett til permisjon. Dette vil være et viktig tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for familier hvor foreldrene er studenter, skriver han.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.