Statsbudsjettet 2019:

Norsk studentorganisasjon skuffet over Krf

Fredag presenterte Krf sitt alternative statsbudsjett for 2019. Norsk studentorganisasjon er skuffet over at forslagene til endring av konverteringsordningen for studiestøtte ikke foreslås fjernet i partiets alternative budsjett.
Håkon Randgaard Mikalsen, her avbildet under Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte i april, er skuffet over at Krf ikke foreslår å fjerne regjeringens forslag til endring av konverteringsordningen i sitt alternative statsbudsjett.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Håkon Randgaard Mikalsen, her avbildet under Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte i april, er skuffet over at Krf ikke foreslår å fjerne regjeringens forslag til endring av konverteringsordningen i sitt alternative statsbudsjett. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

- Vi er veldig skuffet over at Krf ikke har lyttet til våre innspill. En ser hvor stor oppslutning vi har rundt dette temaet, og hvor viktig dette er for ulike grupper i samfunnet, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon(NSO).

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble det foreslått å endre dagens konverteringsordning for studiestøtten. Mens en i dag bare trenger å oppnå et gitt antall studiepoeng for å få omgjort 40 prosent av studielånet til stipend foreslo regjeringen at en kun får 25 prosent av studielånet omgjort basert på antall studiepoeng. De siste 15 prosentene blir stående som lån til studenten har fullført graden sin. Forslaget ble møtt av kritikk fra studentorganisasjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Vil gi færre lærere og sykepleiere

NSO startet i etterkant av forslaget en underskriftskampanje mot endringen, en kampanje som fredag har over 17.000 underskrifter og som flere organisasjoner og partier har støttet, deriblant Krfs eget ungdomsparti.

- Pedagogstudentene har understreket at dette kan føre til færre lærere og sykepleierstudentene sier det vil føre til færre sykepleiere. I tillegg har organisasjonen Unge funksjonshemmede vært tydelige på at dette vil føre til en ekstra gjeldsbyrde for deres medlemmer i høyere utdanning ettersom mange funksjonshemmede må avbryte utdanningsløpet, sier Mikalsen.

Han understreker at det å gjennomføre høyere utdanning er viktig for funksjonshemmede for å bli integrert i arbeidslivet. Da må man ikke straffe de som prøver, men ikke klarer det, mener NSO-lederen.

- Dette viser hvor utrolig skjevt dette stipendkuttet rammer. Det argumenteres med at det skal føre til mindre frafall, men dokumentasjonen for den påstanden har vi etterspurt uten å få. Utifra det lille vi har sett av forskning på frafall i høyere utdanning virker det ikke til at økonomiske insentiver hjelper.

Misvisende om frafall

NSO-lederen mener også måten det snakkes om frafall på i denne sammenhengen er misvisende, og peker på at mange av de som dropper ut av et gradsløp gjør det for å begynne med noe annet.

- En bør heller se det at folk bytter utdanning som noe positivt. Legge vekt på at de får en ny motivasjon og finner ut at de vil gjøre noe annet. Hvis målet er å få folk til å være sikrere på at de har valgt rett når de begynner å studere bør en heller se på rådgivningen som gis kommende studenter.

Han mener også at dette vil gå ut over lærere som ønsker å ta etterutdanning for å få kompetanse til å undervise i nye fag. I forslaget til ny konverteringsordning står det at endringen skal gi studenter i høyere utdanning sterkere insentiv til å gjennomføre hele grader, noe NSO tolker som at et årsstudium bare vil føre til at 25 prosent av studielånet blir omgjort til stipend.

- Vi trenger et mer fleksibelt utdanningssystem, ikke det motsatte som dette er. Forslaget gjelder jo også de som tar årsstudium. Vi håper nå at Stortinget vil legge vår dokumentasjon og våre innspill til grunn når de vedtar statsbudsjettet for 2019, avslutter Mikalsen.

- Utenfor vårt handlingsrom

- Denne stipendomleggingen er regjeringes forslag, og ikke vårt. Vi vil vurdere mulighetene for å gjøre endringer i regjeringens forslag i forbindelse med de forhandlingen Krf skal ha med regjeringspartiene om en eventuell felles regjeringesplattform. Vi så oss ikke i stand til å rette opp denne omleggingen innenfor det handlingsrommet vi har, skriver Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson i Krf i en sms til Universitetsavisa fra Krfs landsstyremøte fredag.

Han legger også til at Krf i sitt alternative statsbudsjett legger opp til endringer i studiestøtten som vil gjøre den økonomiske situasjonen bedre for enkelte studenter.

- Vi har fremmet forslag om å innvilge studiestøtte i tolv måneder til studenter med barn, samt rett til permisjon. Dette vil være et viktig tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for familier hvor foreldrene er studenter, skriver han.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

37 ansatte ved Oslomet sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslomet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

NTNUs jentesatsning inspirerer andre nordiske universiteter

Universitetene Chalmers og Aalto har begge kopiert NTNUs satsninger for å lokke flere jenter til teknologifag. – Jeg ble veldig inspirert av Jenteprosjektet Ada, sier finske Marja Niemi.

GDPR og forskning:

- Dette er en forskningsvennlig reform

Norsk senter for forskningsdata omtaler GDPR som en forskningsvennlig reform, selv om den fører med seg noen strengere krav til norske forskere.

Nybø mener det er opp til universitetene å vurdere om det skal være lærerutdanning i distriktene

Under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget ble statsråd Iselin Nybø konfrontert med den ventede lærermangelen i norsk skole.