UHR-konferansen 2018:

Pris for kvalitet i utdanningen gikk til Høgskolen på Vestlandet

Oslo: Utdanningskvalitetprisen 2018 går til ePraktisk ved Høgskolen på Vestlandet.
Utdanningskvalitetsprisen for 2018 gikk til Høgskolen på Vestlandet. F. v. Harald Nybølet, Gry Sjøholt, Elisabeth Ersvær, Anita Ryningen og ISelin Nybø. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Utdanningskvalitetsprisen for 2018 gikk til Høgskolen på Vestlandet. F. v. Harald Nybølet, Gry Sjøholt, Elisabeth Ersvær, Anita Ryningen og ISelin Nybø.  Foto: Tore Oksholen

- Tiltaket hever kvaliteten for bioingeniørstudenter, sa Iselin Nybø da hun overrakte prisen, som er på 1 million kroner.

Statsråd Nybø benyttet samtidig anledningen til å bekjentgjøre at regjeringen vil trappe opp bevilgningene til arbeid med utdanningskvalitet med 250 millioner kroner, fordelt over 4 år.

I sin tale til de om lag 300 deltakerne på årets UHR-konferanse la ministeren for forskning og høyere utdanning vekt på hvilken viktig rolle satsing på forskning internasjonalt har i en tid hvor Europa blir stadig mer fragmentert.

Frigjør tid til ferdighetstrening

Det var tre glade prisvinnere som ble kalt opp på scenen av Nybø og direktør for Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Harald Nybølet.

- Vi er utrolig takknemlige for denne prisen, sa Elisabeth Ersvær, prosjektleder for ePraksis, da hun tok imot prisen sammen med utdanningsleder Anita Ryningen og førsteamanuensis Gry Sjøholt, også prosjektleder.

- Innholdet i denne praksisen gir studentene en bedre forberedelse på hva som møter dem i arbeidslivet, sa statsråd Nybø videre i framleggelsen av juryens begrunnelse

Til Universitetsavisa forklarer Ersvær og Sjøholt ePraksis som et e-læringstiltak hvor man digitaliserer teorien i faget, for å frigjøre tid til det som er det sentrale i bioingeniørutdanningen:

- Ferdighetstrening. For bioingeniører er det svært viktig å få faget «i fingrene». Ved å digitalisere deler av pensum, samt å lage videoer hvor studentene ser hvordan ting gjøres, vil de bli vesentlig bedre forberedt til praksisperioden, forklarer prosjektlederne.

Kombinerer teknologiske løsninger med solid pedagogikk

I begrunnelsen skriver juryen blant annet: «Juryen vil understreke at dette er et pedagogisk forankret, godt fundert og gjennomført blended learning-tiltak med eksemplarisk bruk av de ulike læringsformene på de best egnede arenaene. Tiltaket benytter velvalgte teknologiske løsninger i kombinasjon med solid pedagogikk.»

- Med prosjektet ePraksis ønsker vi å utvikle en digital læringsressurs som skal bedre tilrettelegge og dermed heve kvaliteten på den eksisterende laboratorie- og praksisundervisningen ved utdanningen, skriver initiativtakerne på sine provisoriske nettsider.

Målsetningen er at ePraksis vil heve læringsutbyttet til studentene og i tillegg forbedre kommunikasjonslinjer mellom lærested og de ulike praksisstedene i Helse Vest. I prosjektet ePraksis vil det produseres interaktive presentasjoner som for eksempel videoer og animasjoner som gir en introduksjon til ulike analysemetoder og instrumentering innen medisinsk laboratorieteknologi.

Digitale kunnskapstester vil utvikles for å evaluere studentenes læringsutbytte og for å tilrettelegge videre oppfølging i etterkant av gjennomført praktisk undervisning.

Nybø: Annenhver student må ut

Iselin Nybø slo også fast at det er regjeringens mål at femti prosent av norske studenter skal ha et utenlandsopphold som en del av studiene sine. På spørsmål fra salen om hvorfor akkurat femti prosent, viste statsråden til at forskning er et globalt prosjekt.

- Vi må jobbe sammen med andre land. Når vi i dag er på bare 16 prosent har vi mye å gå på, svarte Nybø.

- Europa er mer fragmentert enn noen gang. I denne situasjonen er Regjeringens langtidsplan for forskning noe mer enn en langtidsplan for forskning, det er en del i bestrebelsene på europeisk samhold, sa Iselin Nybø under innledningen av UHR-konferansen.

Dagens tema var Horisont Europa, Erasmus, Plan S og mer til, og statsråden for forskning og høyere utdanning løftet fram både det europeiske og det globale perspektivet under sin innledning.

Kina kommer

Hun begynte med å snakke om Kina, som hun besøkte i juni, da hun ledet en massiv norsk UH-delegasjon dit.

- Kina fordoblet sin FoU-innsats i årene 20011-2015. Landet har firdoblet sin doktorgradsproduksjon etter årtusenskiftet. I 2016 passerte Kina USA i vitenskapelig publisering innen science & engineeering.

Samtidig er Europa mer fragmentert enn noensinne.

- Storbritannia går gjennom en smertefull Brexit-prosess. Italia sliter. Ungarn har sine problemer. I dette terrenget beveger vi oss.

Horisont 2020, verdens største forskningsprogram, erstattes snart av Horisont Europa, som blir vesentlig større. Dette programmet er viktig på så mange vis, også når det gjelder overgangen til lavenergisamfunnet, understrekte statsråden. Nybø framsnakket betydningen av samfunnsvitenskapene og humaniora i dette terrenget. Forskningsresultater skal forstås, og omsettes i sosial og politisk praksis.

Utdanningskvalitetspris

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut årlig. Årets pris er den syttende i rekken.

Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av Nokut. Prisen går i sin helhet til ett tiltak.

UHR-konferansen
 • Formålet med UHR-konferansen er å skape en årlig nasjonal arena for å diskutere aktuelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål. Målgruppen er ledere på universiteter og høyskoler, ledere i kunnskapssektoren, partene i arbeidslivet og myndigheter samt Norsk studentorganisasjon.
 • Tema for årets konferanse var hvordan få til et godt samspill mellom Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, Erasmus og Horisont Europa? Er målene ambisiøse nok og hvordan når vi dem?
 • Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner under lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005. UHR skal fremme universiteter og høyskolers interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører
 • UHR har 33 medlemsinstitusjoner: 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 14 akkrediterte høyskoler. For å bli medlem i UHR må institusjonen være akkreditert av NOKUT på institusjonsnivå
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.