Senterpartiet krever utredning før ny ordning vedtas

Senterpartiet ber om at regjeringens forslag om å endre konverteringsordningen settes på vent til det er tilstrekkelig utredet.
Marit Knutsdatter Strand er en av Senterpartietets to medlemmer i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
(Foto: Senterpartiet)

Marit Knutsdatter Strand er en av Senterpartietets to medlemmer i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Senterpartiet

Senterpartiet kaster seg inn i debatten om konvertering av studielån til stipend. Partiets medlemmer i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget er sterkt kritiske til forslaget og reagerer på at et så omfattende forslag er foreslått uten «tilstrekkelig forutgående utredning».

- Forslaget er for dårlig utredet, og det er vi kritiske til. Selv om dette er en sak hvor det kuttes fortjener studentorganisasjonene og andre involverte å bli hørt, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Innsparingen må komme studentene til gode

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med et eventuelt forslag til omlegging av reglene for konverteringen fra lån til stipend. En forutgående utredning må belyse konsekvensene for enkeltgrupper av studenter og ivereta utdanningspolitiske målsetninger, blant annet kompetansereform, samt involvere berørte interesseorganisasjoner» skriver de sitt alternative budsjettforslag.

- Om vi skal gjennomføre en slik innsparing slik regjeringen har lagt opp til må studentene få se godene som kommer ut av det. De sparte midlene må gå til tiltak som hjelper på gjennomføringsevnen. Slik vi leser dette forslaget er det bare en ren innsparing, fortsetter Strand.

Mener stipendutt er feil medisin

Hun påpeker at Senterpartiet ikke er imot insentiver for å øke gjennomføringsgraden, men at de mener dette forslaget slik det ser ut nå er feil medisin.

- Vi må se på sammenhengene, og på hva det er som gjør at folk ikke gjennomfører. Erfaringen viser at oppstarten er et punkt hvor mange faller fra, så da er det det vi må se på. Karriereveiledningen, rådgivningen, hvordan oppstarten gjennomføres. Regjeringens forslag frykter vil blir for firkantet.

Regjeringens forslag går ut på at andelen av studielånet som endres til stipend basert på studiepoengprogresjon endres fra dagens 40 prosent til 25 prosent. Gapet på 15 prosent omgjøres først når studenten har fullført graden.

Viser til anbefalinger fra 2015

– Både Produktivitetskommisjonen og en ekspertgruppe som utredet nytt finansieringssystem for universitetets- og høyskolesektoren i 2015, anbefalte å gjøre endringer i studiefinansieringsordningen. Poenget var da, som nå, å gi studentene sterkere insentiver til å fullføre grader. Regjeringens forslag til endring i konverteringsordningen er sånn sett en oppfølging av de anbefalingene, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch.

Hun forteller at kommisjonen mente den lave gjennomføringsgraden er en ressursutfordring, og at dagens insentiver for å få folk gjennom høyere utdanning ikke virker til å hjelpe på gjennomstrømmingen.

– Generelt gir forskning på insentivordninger støtte for at utprøvde insentiver vanligvis gir den effekten man kan forvente. Endringen i konverteringsordningen som regjeringen foreslår, gir studentene en klar beskjed om at det vil lønne seg å fullføre grader, sier Borsch.

Revidert budsjett skal behandles av Stortinget i midten av mai 2019.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

– Vanskeligere å bruke Ny-Ålesund til forskningsbasert undervisning

– Det er manglende interesse for å bruke Ny-Ålesund for å utdanne neste generasjons polarforskere, sier professor Geir Johnsen. Problematikken ble nylig tatt opp i et skriftlig sprøsmål i Stortinget.

Frp-topp enig i at studentene sutrer

Studentene har ingen grunn til å klage på innstramminger i stipendordningen, mener utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp).

Kjønnsforskningens venner og uvenner ti år etter Hjernevask

Hva har TV-serien Hjernevask og den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson til felles? Fenomenene er uttrykk for samme tendens i tiden, skriver Agnes Bolsø.

NTNUs første meritterte førstelektor

– Å merittere en førstelektor har en viktig signaleffekt, det tydeliggjør at undervisning er viktig, sier Wenche Waagen førstelektor i musikkdidaktikk.