Utdanningsgapet mellom kvinner og menn øker

Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå øker, og i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.
Andelen menn med høyere utdanning var 29,5 prosent i 2017, mens andelen kvinner var 37,2 prosent på landsbasis. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Andelen menn med høyere utdanning var 29,5 prosent i 2017, mens andelen kvinner var 37,2 prosent på landsbasis.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

For begge kjønn har det vært en jevn økning i andelen med høyere utdanning de seneste årene, viser Statistisk sentralbyrås indikatorer for kjønnslikestilling. Andelen menn med høyere utdanning var 29,5 prosent i 2017, mens andelen kvinner var 37,2 prosent på landsbasis.

På tross av dette er indikatoren som måler forholdet mellom menn og kvinners utdanningsnivå, den indikatoren som tydeligst har endret seg i negativ retning i perioden 2008 til 2017. Dette skyldes at forskjellen mellom menn og kvinner stadig øker til kvinners fordel. I 2017 hadde kvinner høyere utdanningsnivå enn menn i alle landets kommuner.

Det er særlig i kommuner i de nordligste fylkene at forskjellen i utdanningsnivå er stor. Av de 20 kommunene der kjønnsforskjellen er størst, ligger 14 kommuner i Nordland, Troms eller Finnmark. Åtte av de 14 er finnmarkskommuner.

I Kautokeino, hvor forskjellen mellom kvinner og menn er størst, har 43 prosent av kvinnene høyere utdanning, 26 prosentpoeng høyere enn menn. Utdanningsnivået er jevnest i Oslo og Akershus og i de store byene, men også her øker kvinners utdanningsnivå i forhold til menns, ifølge SSB.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.

Leder:

NTNU – en stresset organisasjon

En «havarikommisjon» og to faktainnhentingsgrupper har vært operative på ulikt hold ved NTNU denne vinteren. De er symptomer på en stresset organisasjon.