Utdanningsgapet mellom kvinner og menn øker

Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå øker, og i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.
Andelen menn med høyere utdanning var 29,5 prosent i 2017, mens andelen kvinner var 37,2 prosent på landsbasis.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Andelen menn med høyere utdanning var 29,5 prosent i 2017, mens andelen kvinner var 37,2 prosent på landsbasis. Foto: KRISTOFFER FURBERG

For begge kjønn har det vært en jevn økning i andelen med høyere utdanning de seneste årene, viser Statistisk sentralbyrås indikatorer for kjønnslikestilling. Andelen menn med høyere utdanning var 29,5 prosent i 2017, mens andelen kvinner var 37,2 prosent på landsbasis.

På tross av dette er indikatoren som måler forholdet mellom menn og kvinners utdanningsnivå, den indikatoren som tydeligst har endret seg i negativ retning i perioden 2008 til 2017. Dette skyldes at forskjellen mellom menn og kvinner stadig øker til kvinners fordel. I 2017 hadde kvinner høyere utdanningsnivå enn menn i alle landets kommuner.

Det er særlig i kommuner i de nordligste fylkene at forskjellen i utdanningsnivå er stor. Av de 20 kommunene der kjønnsforskjellen er størst, ligger 14 kommuner i Nordland, Troms eller Finnmark. Åtte av de 14 er finnmarkskommuner.

I Kautokeino, hvor forskjellen mellom kvinner og menn er størst, har 43 prosent av kvinnene høyere utdanning, 26 prosentpoeng høyere enn menn. Utdanningsnivået er jevnest i Oslo og Akershus og i de store byene, men også her øker kvinners utdanningsnivå i forhold til menns, ifølge SSB.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

Ny regjeringsplattform:

Vil øke investeringene i universitetene

Dette lover regjeringen å gjøre for å styrke utdanning og forskning.

Hydros konsernsjef:

Hva jeg lærte av Alunorte-krisen

Ting kan plutselig endre seg. En stor institusjon som har gått i dypt engasjement i et land et helt annet sted i verden, kan plutselig få det vanskelig. Bare spør Svein Richard Brandtzæg. Hva kan NTNU lære av Norsk Hydros erfaring fra Brasil?