Svært få studenter blir vurdert som uskikkede

– Man skal prøve alle andre virkemidler før en sak sendes til Skikkethetsnemnda, sier Kjersti Møller, sekretær for Skikkethetsnemnda ved NTNU.
Kjersti Møller, sekretær for Skikkethetsnemnda ved NTNU, sier de reagerer på at Felles klagenemnd setter ned utestengelsestiden. Bildet er fra NTNUs styremøte i 2016. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kjersti Møller, sekretær for Skikkethetsnemnda ved NTNU, sier de reagerer på at Felles klagenemnd setter ned utestengelsestiden. Bildet er fra NTNUs styremøte i 2016.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Skikkethetsnemnda ved NTNU har behandlet én sak i 2017, og har én sak til behandling i 2018/19. Nemnda har ikke sendt noen saker til Felles klagenemnd de siste årene.

Seniorrådgiver Kjersti Møller jobber som sekretær for Skikkethetsnemnda ved NTNU.

– Vi får få saker til behandling i nemnda. Forskriften sier at man skal prøve alle andre virkemidler først, når det er tvil om en student er skikket til det yrket han utdanner seg til, sier Møller.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

22 tvilsmeldinger

Det ble behandlet til sammen 22 tvilsmeldinger ved NTNU i 2018. Disse sakene blir behandlet av institusjonsansvarlige for skikkethet ved NTNU, som følger opp studentene og tilbyr dem utvidet veiledning og oppfølging over tid.

Saken Skikkethetsnemnda behandlet i 2018 er ennå ikke avgjort. Saken som ble behandlet i 2017 førte ikke til utestengelse.

– Vi har ikke sendt noen saker til Felles klagenemnd siden 2015, sier Møller.

2015-saken førte til slutt til rettssak, som studenten tapte.

Kortere utestengelse i 5 av 6 saker

Universitetsavisa skrev nylig at Arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid mener Felles klagenemnd gir for kort utestengelse i skikkethetssaker.

Tall fra Unit, som er sekretariat for Felles klagenemnd, viser at av seks saker som ble behandlet i Felles klagenemnd i 2018, ble vedtaket opprettholdt bare i én sak.

I to saker ble utestengelsen redusert fra fem til to år. I én sak ble den redusert fra fem til fire år, og i én sak redusert fra fem til tre år. I den siste saken ble vedtaket om utestengelse opphevet i sin helhet.

– Vi reagerer på at Felles klagenemnd setter ned utestengelsestiden. Samtidig har jeg ikke innsikt i akkurat de sakene dette gjelder. Men når lokale institusjonsansvarlige har bedt om fem års utestengelse, gjelder det alvorlige forhold, sier Møller.

– Jobber sammen om løsning

Bente Skagøy, institusjonsansvarlig for skikkethet ved NTNU Ålesund, forteller at det i Ålesund årlig kommer inn tre-fire tvilsmeldinger om studenters skikkethet.

– Det kan være praksisveiledere eller lærere som melder fra. I noen få tilfeller også studentene, sier Skagøy.

Ved tvilsmelding opprettes det en sak.

– Studenten blir varslet skriftlig om at det foreligger tvilsmelding og kalles inn til en første vurderingssamtale. Det legges vekt på at studenten får uttale seg om sitt syn i saken. Sammen jobber vi med å finne en løsning, og vedkommende vil få tilbud om en veiledningsordning. I de fleste tilfellene klarer studenten å endre seg, sier Skagøy.

Skal mye til før utestengelse

Dersom studenten ikke viser tegn til endring, går saken videre til skikkethetsnemnda sentralt på NTNU, som gjør en vurdering av saken.

Skikkethetsnemnda utarbeider en innstilling til NTNUs klagenemnd som fatter vedtaket. Hvis studenten vil klage på vedtaket, går saken til den nasjonale Felles klagenemnd.

– Jeg har ikke hatt saker som har gått til Felles klagenemnd. Min erfaring er at det skal veldig mye til før en student dømmes til utestengelse. Det skal være dokumentert over tid at studenten er uskikket, sier Skagøy.

– Bør kunne benytte fem års utestengelse

Ingeborg Kamsvåg, institusjonsansvarlig for skikkethet ved NTNU, Trondheim, sier hun så langt ikke har hatt saker som har gått til nemnda.

– Derfor har jeg heller ikke erfaring med Felles klagenemnds behandling av sakene. Men på generelt grunnlag vil jeg si at når forskriften i 2016 ble endret til at maksimal utestengelse var fem år, synes jeg det burde være mulig å benytte denne muligheten i de alvorligste tilfellene, sier Kamsvåg. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.

Leder:

NTNU – en stresset organisasjon

En «havarikommisjon» og to faktainnhentingsgrupper har vært operative på ulikt hold ved NTNU denne vinteren. De er symptomer på en stresset organisasjon.