Utestengt student:

KD dømt til å betale erstatning for treg behandling av skikkethetssak

Tannpleiestudenten ble utestengt av studiet på grunn av uskikkethet. Nå er hun tilkjent nesten 100.000 i erstatning fordi saken ble sendt for seint til skikkethetsnemnda.
FAGLIG SVAK: Klagenemnda ved institusjonen mente blant annet at studenten var faglig svak, og at hun var uskikket til yrket. 
        
            (Foto: Stian Schløsser Møller/Scanpix)

FAGLIG SVAK: Klagenemnda ved institusjonen mente blant annet at studenten var faglig svak, og at hun var uskikket til yrket.  Foto: Stian Schløsser Møller/Scanpix

En tannpleiestudent gikk til rettssak mot Kunnskapsdepartementet for å ha blitt utestengt av studiet.

Tingretten fant at det var riktig at studenten skulle utestenges fra studiet. Men samtidig har de tilkjent studenten nesten 100.000 kroner i erstatning fordi de mener utdanningsinstitusjonen burde sendt saken til skikkethetsnemnda tidligere. Studenten ba egentlig om 952.000 kroner i erstatning.

Ankefristen har ennå ikke gått ut.

Ble kjent uskikket i 2018

Skikkethetsnemnda ved utdanningsinstitusjonen der hun gikk behandlet saken i 2018, og i innstillingen konkluderte de med at hun var uskikket. Klagenemnda ved institusjonen, som tar den endelige avgjørelsen i slike saker, var enige i at studenten ikke evnet å samarbeide. De mente også at hun ikke greide å etablere tillitsforhold eller kommunisere med pasientene eller medstudentene sine.

Klagenemnda uttalte at studenten var faglig svak, hadde dårlig hygiene og manglet selvinnsikt. Klagenemnda konkluderte med at studenten var uskikket til yrket som tannpleier, og utestengte henne i fem år.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Gikk til tingretten

Men studenten var uenig i utestengelsen, og klaget saken inn til Felles klagenemnd. Felles klagenemnd fastholdt vedtaket, bortsett fra at de satte ned utestengelsen fra fem til tre år.

Dermed gikk studenten til tingretten med saken.

Hun mente at vedtaket fra Felles klagenemnd måtte kjennes ugyldig, og framhevet at hun hadde bestått tre av fire praksisperioder, og fått gode tilbakemeldinger fra ansatte ved høgskolen.

Ønsket erstatning

Hun ba også om erstatning. Prinsipalt ba hun om at vedtaket om utestengelse skulle bli kjent ugyldig, og at staten utbetalte erstatning på 837.000 kroner for å ha forsinket henne i studiene.

Hvis retten vurderte det slik at vedtaket var gyldig, krevde hun subsidiært erstatning for at saken ikke ble fremmet for skikkethetsnemnda allerede i 2015.  Hun mente tapt arbeidsfortjeneste og studielån tilsvarte 952.430 kroner.

Kunnskapsdepartementet mente på sin side at det var grunnlag for erstatning.

Utestengt - men får noe erstatning

Tingretten har vurdert saken, og finner det ikke sannsynliggjort at Felles klagenemnd har tatt feil i sine vurderinger. Derfor blir vedtaket opprettholdt, og staten ved Kunnskapsdepartementet blir frifunnet for den prinsipiale påstanden.

Når det gjelder erstatningen, mente studenten at saken skulle vært sendt til skikkethetsnemnda allerede i 2015. Hun får ikke medhold i dette.

Men retten mener likevel at utdanningsinstitusjonen burde sendt saken til skikkethetsnemnda tidligere enn ved årsskiftet 2017/2018. Saken burde blitt oversendt i juni 2017. Da hadde institusjonen fått tilbakemelding fra praksisveiledere fra to ulike steder, som begge hadde vært i tvil. På dette tidspunkt hadde studenten allerede mottatt utvidet oppfølgning og veiledning.

Dersom saken hadde blitt sendt inn seks måneder tidligere, ville hun blitt utestengt før, mener retten.

Retten mener studenten har sannsynliggjort et økonomisk tap på 99.490 kroner, dette omfatter tapt arbeidsinntekt og pådratt studielån i seks måneder. Staten ved Kunnskapsdepartementet dømmes dermed til å betale 99.490 kroner til studenten.

– Riktig å utestenge

Ankefristen for saken har ennå ikke gått ut, og den er dermed ennå ikke rettsgyldig.

Avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Kunnskapsdepartementet påpeker at utdanningsinstitusjonen etter den første tvilsmeldingen hadde forsøkt å veilede henne, slik at hun kunne fullføre studiet. Departementets syn var at staten ikke var erstatningsansvarlig.

– Vi mener at det skal mye til for å statuere erstatningsansvar i slike tilfeller. Dette gjelder særlig når studenten selv er fast bestemt på å fortsette på studiet, og institusjonen forsøker å tilrettelegge for det, sier han.

– Kommer KD til å anke saken?

– Staten vant frem både hva gjelder gyldigheten av Felles klagenemnds vedtak, og i store deler av erstatningsspørsmålet - saksøker krevde over 850.000 kr. mer enn hva hun fikk. Departementet har nå til vurdering spørsmålet om anke, og har derfor ingen kommentarer utover dette, sier han.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Jeg ble redd etter at jeg skrev om sang i skolen

Da Nora Kulset skrev et lite blogginnlegg om sang i skolen, erfarte hun at det finnes nettroll der ute som skriver stygge e-poster. Skikkelig stygge e-poster.

Ytring:

Fem spørsmål til den som vil bli rektor ved NTNU (ok, sju da)

Nina Lager Vestberg kommer med sine innspill til spørsmål som bør stilles i intervjurunden.

Rektorjobben ved NTNU:

Aalborg-rektor sier han ble oppfordret til å søke

- Det er vanskelig å si nei når man får en slik mulighet, sier rektor Per Michael Johansen ved Aalborg Universitet om jobben som rektor ved NTNU.

Over 500 har signert kampanje for likelønn blant stipendiater

Da det ble klart at 30.000 kroner kunne skille to stipendiater ansatt med noen dagers mellomrom startet en gjeng stipendiater i Agder underskriftskampanjen mot lønnsforskjeller. I skrivende stund har kampanjen 547 underskrifter.