- Svært beklagelig at NTNU gav oss feil info

Adressa retter skarp kritikk mot NTNU for å ha blitt feilinformert når det gjelder utviklingen i mengden petroleumsstudenter som uteksamineres.
Ga feil tall under Trøndelagsmøtet. - Men budskapet er uendret, sier Anne Borg til Universitetsavisa. 
    
      (Foto: Skjermdump)

Ga feil tall under Trøndelagsmøtet. - Men budskapet er uendret, sier Anne Borg til Universitetsavisa.  Foto: Skjermdump

En tallblunder fra NTNUs side førte til at Adresseavisen fredag publiserte en artikkel som konkluderte med at antall uteksaminerte petroleumsstudenter var blitt halvert fra 1999 til 2018. Etter at instituttleder Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum gikk ut i Universitetsavisa og korrigerte tallene i en oppdatert artikkel samme ettermiddag, publiserte ledelsen en uforbeholden beklagelse søndag kveld.

Fra Adressas side er budskapet at man er svært lite glad for å ha blitt foret med feil fakta i denne saken. Avisa gikk til det uvanlige skritt å avpublisere den opprinnelige artikkelen og legge på en ny sak hvor man forklarer det inntrufne.

- Det er svært beklagelig at NTNU har gitt oss feil informasjon, særlig fordi vi særskilt verifiserte rektors uttalelser direkte med dem før publisering, skriver konstituert nyhetsredaktør Erlend Hansen Juvik i en epost til Universitetsavisa.

Juvik poengterer at Adresseavisen har strenge kvalitetsrutiner, men at man må kunne stole på at de tallene som kommer fra et universitet er korrekte.

Erlend Hansen Juvik er konstituert nyhetsredaktør i Adresseavisen. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Erlend Hansen Juvik er konstituert nyhetsredaktør i Adresseavisen.  Foto: Rune Petter Ness

 

- Denne feilen har gått ut over instituttet og våre lesere på en måte som vi er lei oss for, skriver Erlend Hansen Juvik.

Borg: - Uheldig

Konfrontert med kritikken fra Juvik, svarer NTNU-rektor Anne Borg i et epostintervju med å beklage man her ikke gjorde en god nok jobb med å sjekke fakta.

- Adresseavisens nyhetsredaktør retter kritikk mot NTNU for å ha gitt avisa feil informasjon. Hva er din kommentar til det?

– Det er klart det er uheldig at feil tall ble oppgitt. Samfunnsoppdraget til NTNU er tett knyttet til at vi leverer kunnskap og fakta. Denne gangen var ikke vår egen kvalitetssikring av tallene god nok. Både NTNU og mediene er opptatt av korrekt informasjon. Feilen skyldes at det ble benyttet tall fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) som viste seg å ikke være sammenlignbare over år, hovedsakelig på grunn av en endring i programstruktur på NTNU i 2007.

- Denne feilen som dekan Bolland beklager fremføres under Trøndelagsmøtet av deg som rektor. Hvor uheldig er det at man i dette tilfellet er utstyrt med feil faktum?

- Igjen, det er uheldig at tallene ikke stemte.

Budskapet uendret

- Budskapet under møtet var at interessen for å studere petroleumsfag er på retur, og at NTNU er i ferd med å gjennomgå sin studieportefølje med sikte på å rigge seg for det grønne skiftet. Er budskapet uendret?

- For å ta det siste først: NTNU rigger seg for det grønne skiftet. Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Til det første: Ja, budskapet står uendret. Interessen for å studere petroleum har over årene svingt mye. Prisfall på olje i 1986, 1998 og 2014 førte til betydelig fall i perioder i rekruttering og opptak til NTNUs petroleumsprogram. Dette har resultert i redusert opptak til 5-årig sivilingeniørutdanning innen petroleum siste år. Antall studieplasser er justert for å sikre gode studenter til studiet og vil påvirke antallet uteksaminerte fra dette studiet litt fram i tid. Vårt fagmiljø har jobbet godt med rekrutteringen når disse fallene har skjedd. I dette bildet er det NTNUs oppgave å sørge for høyt kvalifiserte kandidater.

 Bærekraft vil få større plass i studiene

NTNU-rektoren framholder at hennes hovedpoeng under Trøndelagsmøtet var at klimakrisen er en stor og kompleks problemstilling, bærekraftige løsninger krever en stor bredde av kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Med NTNUs hovedprofil og disiplinfaglige bredde har NTNU slik Borg ser det et godt utgangspunkt for å bidra i arbeidet.

- NTNU kombinerer en teknologisk og naturvitenskapelig hovedprofil med en faglig bredde som gjør at vi kan levere på komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger. Hos oss integreres kunnskap fra ulike fagområder.

NTNU er nå i ferd med å gjennomgå sin studieportefølje innen teknologifag og humaniora og samfunnsvitenskap.

- Forrige grundige gjennomgang av teknologistudiene var i 1993 og samfunnet har endret seg siden da. Jeg forventer at bærekraft i vid forstand kommer til å få en større plass i våre studier framover, mener NTNU-rektor Anne Borg.

Lenke til strømmen fra Trøndelagsmøtet (innslaget med Borg er fra 31:45)

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.

Rambøll og C.F. Møller signerer kontrakt for campussamling

Selskapene får ansvar for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling, sier Statsbygg i en pressemelding.

Kronikk:

Bør være obligatorisk for alle studenter å gjennomføre kurs i formidling

Forskere skylder samfunnet å formidle forskningen sin på en god, forståelig måte. Dessverre er det alt for få universiteter som tilbyr kurs i formidling.