Vil samle norske IT-studenter

Forente IT-foreninger (FIF) håper at økt samarbeid mellom IT-linjeforeningene kan redusere stressende karrierejag blant studenter i bransjen.
Sommerjobb. Tilbud om sommerjobb til IT-studenter var én av grunnene til at man ønsket et samarbeid, i følge Henrik Liodden. 
        
            (Foto: Jahn Ivar Kjølseth)

Sommerjobb. Tilbud om sommerjobb til IT-studenter var én av grunnene til at man ønsket et samarbeid, i følge Henrik Liodden.  Foto: Jahn Ivar Kjølseth

Da Forente IT-foreninger (FIF) startet opp med åtte samarbeidende linjeforeninger i 2018 var tanken å samle Norges studentforeninger innen IT for å utveksle erfaring og forbedre foreningene. I løpet av det siste halvåret har de fått med fire nye foreninger og teller per i dag 14 stykker.

Henrik Liodden, nåværende koordinator i FIF, forteller at tilbud om sommerjobb til IT-studenter var én av grunnene til at man ønsket et samarbeid.

– Situasjonen har over flere år utviklet seg i retning at søknadsfristene til sommerjobb kommer tidligere og tidligere, delvis grunnet konkurranse mellom bedrifter, sier Liodden.

Han forteller at før ble fristene for sommerjobber lagt ut på våren. Etter hvert som konkurransen om studentene tilspisset seg så ble fristene satt til før jul, og deretter eskalerte det voldsomt.

– På det mest ekstreme hadde vi annonser for sommerjobb med en søknadsfrist over et år i forveien.

Liodden presiserer at FIF er kun et forum og tar ikke politiske standpunkt på generell basis, men for sommerjobb-saken så de et ønske både blant medlemmene og bedriftene om å kjøre i gang et tiltak. De ble derfor enige om å sette en felles søknadsfrist for sommerjobbene den 1. oktober.

– Bedrifter som ønsker å publisere sommerjobbannonser med søknadsfrist tidligere enn 1. oktober vil ikke kunne reklamere for den gjennom foreningene i FIF eller andre foreninger som støtter tiltaket.

LES OGSÅ: Linje-rivalisering flyttet over på nett

– Studentene må få lov til å være studenter

Tanken bak tiltaket er, ifølge Liodden, ikke å legge streng kontroll på hvordan bedriftene gjennomfører rekrutteringsprosessen, men heller utsette den mest intense perioden til senere på semesteret gjennom et enkelt tiltak.

– Med en tidligste søknadsfrist 1. oktober kommer prosessen naturlig til å legge seg rundt denne datoen. Da får studentene gjort seg ferdig med sommerjobb, semesterstart og fadderperiode før de må sette i gang søknadsprosessen for fullt.

Når studentene må orientere seg i jobbmarkedet samtidig som semesteret starter opp skaper dette unødvendig stress, mener han.

– De skal få tid til å bli ferdig med sommerferie, fadderuker, sette seg inn i fag og si hei til venner før den mest intense perioden med jobbsøking starter.

Hovedformålet med dette tiltaket og FIFs arbeid generelt, er at studentenes trivsel skal ivaretas.

– Det er ingen grunn at at denne prosessen må foregå rett etter sommerferien er over og vi mener det fint kan foregå senere i semesteret. Studentene skal få tid til å være studenter også, sier Liodden.

LES OGSÅ: Et virus stopper ikke meg!

Fikk høre hun var privilegert

Åsne Stige er tredjeårsstudent ved Datateknologi. Det er på tredje året hvor man som IT-student kan begynne å søke på relevante sommerjobber. Hun mener likevel at karrierejaget ikke preger studiehverdagen hennes for mye

– Jeg vil ikke si det er ekstremt mye fokus på jobb og karriere, men jeg tror nok de fleste har det i bakhodet. Da jeg startet på studiet fikk vi jo raskt høre at man som student innen datateknologi er veldig privilegert, og at sjansene for relevant sommerjobb i løpet av studiet er veldig gode. Mange av oss får jo sommerjobber fra 3. året, og det vet jeg at det ikke er mange andre studenter som får, sier hun.

Stige forteller at det er svært få som kun sikter seg inn på fag og karrierevei, eller som kun har fokus på den sosiale delen av studielivet. Det gjelder som regel å ha en balanse.

– Personlig vil jeg si at studiehverdagen er tredelt. Jeg studerer og jobber med fag, samtidig som jeg involverer meg i studentfrivilligheten, og jobber med søknadsskriving og utforming av CV. Jeg vektlegger alle disse tre i min studiehverdag, og det tror jeg flere på studiet mitt gjør.

Til tross for at fagmiljøet rundt IT-fagene har et tett samarbeid med bedriftene så betyr ikke det at presset for å satse på karriere blir større, mener Stige.

– Det er jo en del av de sosiale arrangementene som linjeforeningen arrangerer som retter seg mot næringslivet og jobbmuligheter, som for eksempel bedriftspresentasjoner, men jeg ser ikke helt hvorfor man skal skille mellom fokus på jobb og fokus på sosialt samvær på slike arrangementer.

Hun poengterer at selv om arrangementene hovedsakelig handler om de besøkende bedriftene og jobbmuligheter de kan tilby så er det fortsatt en veldig sosial arena.

– Man får sjansen til å sosialt omgås ferdig studerte IT-studenter, sammen med andre nåværende studenter fra andre linjeforeninger og andre årskull, som du vanligvis ikke møter like ofte.

Viktig med erfaring fra sommerjobb

Stige stiller seg meget positiv til arbeidet FIF gjør.

– Jeg fikk kjennskap til FIF gjennom vervet mitt i Abakus, og hadde ikke hørt om det før da. Jeg syns de gjør en svært god jobb, spesielt med tanke på samling av forskjellige linjeforeninger og utveksling av erfaring. De linjeforeningene som fortsatt er relativt nye har ofte behov for litt råd. Hva gjør man hvis et arrangement har for få påmeldte for eksempel? Eller er det en ny teknologi i vinden som man burde «pushe» instituttet sitt på å inkorporere i læreplanen?

Hun er enig med Liodden om at studentenes studiehverdag bør komme foran stress med søknadsskriving.

– Jeg vet om folk som har tilbrakt sommeren i sommerjobb og samtidig måttet jobbe med søknader til neste års sommerjobber, forteller hun.

Stige har normalt sett tatt hele situasjonen med sommerjobb ganske med ro, men hun forteller at hun har begynt å fokusere mer på framtidig jobb og sommerjobb etter pandemien slo inn.

– Foreløpig har jeg en sommerjobb i sommer, og det er jeg glad for. Det gir meg en gylden mulighet til å få innsikt i min framtidige jobbhverdag, og kunne gjøre meg opp en mening om hvilken retning jeg vil ta. Vil jeg bli konsulent eller vil jeg jobbe in-house? Denne erfaringen er en svært viktig del av det å ha sommerjobb.

Ikke redd for å bli oppfattet som bortskjemt

Koordinatorene i FIF har nylig gjennomført sitt halvårlige møte, og har gått gjennom erfaringer fra 2019.

- Vi bestemte oss for å fortsette tiltaket fra i fjor om at ingen utlysninger for sommerjobb kan ha søknadsfrist før 1. oktober. Både studenter og bedrifter var fornøyde med ordningen, sier Liodden.

Han forteller at til tross for god vekst i antall medlemmer så har de fortsatt større ambisjoner.

- Vi håper jo i framtiden å få med oss resten av campus og flere byer. Vi ser at det ikke bare er IT-studentene som sliter med dette.

Dere jobber jo ganske målrettet for at studenter ikke skal oppleve for mye pågang fra bedriftene angående tilbud om sommerjobb. Dere tenker ikke over hvordan dere kan bli oppfattet overfor studenter som ikke er like privilegerte?

- Jeg ikke redd for at vi blir oppfattet som bortskjemte eller noe sånn. Dette er et tiltak som handler om at studentene skal ha det bra. Økonomi har ikke vært et tema i gjennomføringen av dette og det er heller ikke noe vi ser en grunn til vurdere, sier Liodden.

– All kompetanse er viktig

Stige har snart to år igjen på studiet, og sier at jobb og karriere kommer til å være noe hun tenker på, men ikke det eneste fokuset.

– Det viktigste for meg som student er å ha en balanse i studiehverdagen. Jeg skal fortsatt ha framtidig karriere i bakhodet, samtidig som jeg konsentrerer meg om studenttilværelsen her og nå.

Hun har for tiden et verv i linjeforeningen og mener vervet kanskje har vært den viktigste delen av studiehverdagen, og sier hun har fått mye relevant erfaring som hun ikke kunne fått så mange andre steder.

– Mange kommer rett fra videregående uten å ha vært i jobb, og plutselig har man skaffet seg ledererfaring gjennom verv i linjeforeningen. Etter fem år på studiet så har man opparbeidet seg mye forskjellige kompetanse fra både studier, sommerjobb og verv, og all kompetanse er viktige, sier Stige.

Hun mener både fag, verv og karriere har en tendens til å flyte litt over i hverandre. Bedrifter ser ofte etter mer enn bare karakterer og faglige prestasjoner, noen ganger kan du likeså godt være en sterk kandidat basert på jobben du har lagt ned i linjeforeningen – uten at man skal fokusere for mye på hvordan erfaringer ser ut på CV-en.

– Det er viktig å ha det gøy på veien og så klart, sier hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Helseinnovatører får dansk forsterkning

Nå blir Universitetet i København med i Helseinnovatørskolen, sammen med NTNU, Karolinska og UiO.

Svensk universitet sier opp 180 ansatte

Det svenske universitetet Chalmers sier opp 180 ansatte på grunn av store pensjonskostnader.

Sykepleierutdanningen i Gjøvik får ingen nye studieplasser

Årsaken er at Sykehuset Innlandet ikke hadde kapasitet til flere praksisplasser.

Gratis parkering ved NTNU

Fra 15. juni kan ansatte ved NTNU i Trondheim parkere gratis.