Idrettseldorado på Lerkendal

Et 5000 kvadratmeter stort idrettsbygg på Lerkendal, med en innendørs løpebane som strekker seg over tre plan, i en åpen løsning med svømmebasseng i midten. Foreløpig kun et konsept på tegnebrettet, som NTNUI har fått utarbeidet.

- Det er denne løsningen vi mener vil være et anlegg for fremtiden som vil sikre studentene og de ansatte ved NTNU et tilbud som møter de utfordringer som er kommunisert av studentmassen. Samtidig som det tilbyr noe nytt gjennom en svømmehall, sier NTNUI-leder Sjur Øyen.

Vis á vis Lerkendal stadion

Det skal bygges et nytt idrettsanlegg for Trondheimsstudentene for å avlaste anleggene på Gløshaugen og Dragvoll. Det er Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) som har oppdraget med å realisere dette. Foreløpig bare luftes ideer om plassering, hvordan det skal se ut og hva det skal inneholde.Universitetets idrettslag - NTNUI - har på eget initiativ bestilt en konseptskisse på et tredje idrettsanlegg i S. P. Andersens vei, vis a vis Lerkendal stadion. Skissene er tegnet av arkitektfirmaet R.D.T.W.Løpebane med oppoverbakke

På tomten er i dag NTNUs transportsentral og en stor parkeringsplass.

Konseptet er dristig, men likevel med vekt på å holde konseptet innenfor et realistisk økonomisk ramme, hevder arkitektfirmaet:- Det er forsøkt å opprette et robust konsept som kan fungere i lag med praktisk tilpasninger og økonomiske justeringer. Viktigste formgivningsprinsipp i prosjekteringen har vært å lage et bygg med ekstremt stor bruksverdi, som kan brukes av alle, og hvor idrettsaktivitetene preger bygget, heter det i presentasjonen.

Bygget er svært gjennomsiktig. Konseptet har en åpen løsning mellom arealene og etasjene for de forskjellige idrettsaktivitetene. Løpebanen har preg av et parkeringshus, hvor banen beveger seg i sirkler oppover etasjene, med utsyn til aktivitetene på de forskjellige planene.Basert på studentenes ønsker

- Denne studien er basert på tilbakemeldingene fra studenter i NTNUI-gruppene om behov og utfordringer for studentidrettstilbudet i Trondheim. Den bygger også på vedtak i Velferdstinget om det såkalte ”5000+”-visjonen: Ét stort idrettsanlegg på minst 5000 kvadratmeter, sier Sjur Øyen.I et vedtak fra november i fjor ønsket Velferdstinget seg et tredje idrettssenter lokalisert et sted mellom Nye Berg studentby og Kalvskinnet. Senteret skal være basert på 5000+ alternativet.Velferdstinget i Trondheim er opptatt av at idrettstilbudet tilfredsstiller alle studentene i Trondheim – også høyskoleelevene – og at dette bør avspeiles i lokaliseringen.Vil sette i gang i år

SiT gjorde en større utredning om studentidrettsbehovet i 2008. Basert på en kartlegging av det framtidige behovet skisserte SiT mulige løsninger – inklusiv en 5000+ kvadratmeter idrettshall.- Nå er vi imidlertid litt usikre på hvor SiT vil. Tomter på Kalvskinnet, Øya, og Fengselstomten ved Samfundet har vært nevnt. Ingen av disse har plass til et 5000 kvadratmeters bygg, sier Øyen. Han ønsker at Samskipnaden skal vurdere økonomien og realismen i konseptet NTNUI har fått utarbeidet. Idrettslaget ved universitetet er opptatt av å tape minst mulig tid. Den ambisiøse tidsplanen forutsetter forprosjektering allerede i år.Helst ser NTNUI at et ferdig, tredje idrettssenter kan ta imot studenter i god tid før leiekontrakten på de midlertidige treningslokalene på Solsiden går ut. http://www.universitetsavisa.no/student/article8145.eceSiT: Fortsatt blanke ark

SiT og idrettssjef Arne Brevik har ennå ikke sett skissen. Fremdeles er det altfor tidlig å realitetsbehandle tomtealternativer. Elgesetergaten, Prinsen kino og Fengselstomten har vært nevnt, men ingen tomtealternativer er foreløpig utredet. Samskipnadens ambisjon er å ha bygget et tredje idrettsbygg innen fem år, i følge Arne Brevik.

Universitetet har i dag en transportsentral på tomten.

"Terrengbane" som slynger seg oppover etasjene. Utsyn til alt som foregår av idrettsaktiviteter i midten av bygget. Foto: RDTW

Her foreslår NTNUI å legge et tredje idrettsbygg for byens studenter.
(Foto: Tor H. Monsen)

Her foreslår NTNUI å legge et tredje idrettsbygg for byens studenter. Foto: Tor H. Monsen

- Hva studentene ønsker. Sjur Øyen er leder for NTNUI.
(Foto: Frida Holsten Gullestad)

- Hva studentene ønsker. Sjur Øyen er leder for NTNUI. Foto: Frida Holsten Gullestad

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

Ny regjeringsplattform:

Vil øke investeringene i universitetene

Dette lover regjeringen å gjøre for å styrke utdanning og forskning.

Hydros konsernsjef:

Hva jeg lærte av Alunorte-krisen

Ting kan plutselig endre seg. En stor institusjon som har gått i dypt engasjement i et land et helt annet sted i verden, kan plutselig få det vanskelig. Bare spør Svein Richard Brandtzæg. Hva kan NTNU lære av Norsk Hydros erfaring fra Brasil?