Ny idrettspark klar til semesterstart

Kunstgressbane til å spille fotball på hele året, fire sandvolleyballbaner og en asfaltert bane for streetbasketball. Gløshaugen idrettspark skal utstyres med flomlys og stå ferdig til bruk ved semesterstart.

I dag var det befaring i Høgskoledalen ved Gløshaugen, som siden tidlig på 1960-tallet har vært idrettsanlegg for byens studenter. Et kobbel med representanter fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), NTNU, studentenes idrettslag (NTNUI), Prosjektgruppen og UKA tok anleggsplassen i øyesyn, og flere forkynte at de gleder seg til høsten. En av dem som smilte bredest var student Jens Sveen Frogner, leder av NTNUI som er Norges største idrettsforening.

- Utrolig bra prosjekt

- Dette er et utrolig bra prosjekt, som studenter egentlig har jobbet med siden 1957 da området ble tatt i bruk som idrettsanlegg for studenter. De siste årene har det forfalt, men nå får vi en veldig bra oppgradering, sier Frogner, som håper å gjenreise god gammeldags hjemmebane-stemning når NTNUI spiller sine kamper her.

- Men hvorfor hele fire sandvolleyballbaner -i Trondheim?

- Volleyball er en stor idrett i NTNUI, med 12-13 lag. De siste årene har interessen for sandvolleyball økt kraftig. Vi har også sett at de banene vi hadde fra før var flittig i bruk fra april til ut på høsten, sier idrettssjef Arne Brevik i SiT.

NTNUI og SIT har i lengre tid jobbet for å få en løsning for idretten i området, som også kalles Dødens dal. SiT legger 3,6 millioner kroner i egenkapital inn i prosjektet, mens NTNU bidrar med én million kroner. På grunn av at anlegget har status som midlertidig, er det utelukket fra å søke finansiell støtte fra tippemidlene.

Måtte nedskalere planen

Opprinnelig ble det jobbet med atskillig større planer. De fire sandvolleyballbanene skulle flyttes opp på platået og en ordentlig fotballbane graves ut. Denne skulle ha undervarme, 60 X 100 meter kunstgress og helårsbelysning. I tilknytning skulle det anlegges egen isbane om vinteren. Det satte områdets kvikkleiregrunn og nye ras-regler fra NVE en foreløpig stopper for.

Dermed måtte NTNUI nedskalere ønskene, og man ha rendt opp med en fotballbane som er litt smalere enn optimalt. På befaringen i dag var det imidlertid gleden over at man har et anlegg som kan taes i bruk ved semesterstart som fikk dominere.

- Dette vil ha stor betydning for studentidretten i Trondheim. Jeg gleder meg til høsten, sier Jens Sveen Frogner, mens NTNUIs amfotball-lag svermer rundt på det som foreløpig er sandgrunn -til ære for pressen.

Vil brukes av mange

Anlegget vil først og fremst være et tilbud til studenter ved NTNU, HiST og DMMH. Ansatte ved utdanningsinstitusjonene vil også få anledning til å bruke anlegget gjennom samarbeid mellom sine bedriftsidrettslag og studentenes idrettslag.

Innbyggerne i nærliggende boligområder vil som før ha tilgang til området og banene i tidsrom når de ikke er opptatt av organiserte brukere. Skoler og barnehager som naturlig sogner til området vil også tilbys å bruke arealene etter nærmere avtale.

- Det er også et poeng at det kan brukes til ikke-organisert aktivitet. Det skal være rom for løkkefotball her, sier Sveen Frogner.

UKE-telt på kunstgress

- Idrettsparken har status som et midlertidig anlegg, hva betyr det?

- Vi legger rundt fem år i det, men vi tror og regner med at det kan ordne seg videre også, sier SiTs idrettsjef Arne Brevik.

- Målet vårt er at det skal være et idrettsanlegg her så lenge NTNU ligger der oppe, sier Jens Sveen Frogner og nikker opp i retning Gløshaugen.

Også UKA har hvert andre år brukt dalen til UKE-telt og konsertarrangementer. En har kommet fram til tekniske løsninger som gjør at idrettsanlegget fortsatt skal kunne brukes som konsertarena for UKA, til tross for at det nå blir kunstgress der teltet skal stå.

Fornøyd. - Dette er et utrolig bra prosjekt, mener leder i NTNUI jens Sveen Frogner og idrettsjef Arne Brevik i SiT.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Fornøyd. - Dette er et utrolig bra prosjekt, mener leder i NTNUI jens Sveen Frogner og idrettsjef Arne Brevik i SiT. Foto: Sølvi W. Normannsen

Det nye idrettsanlegget vil bestå av en kunstgressbane for fotball og andre aktuelle ballidretter, 4 sandvolleyballbaner og en asfaltert bane for streetbasketball.

Det nye idrettsanlegget vil bestå av en kunstgressbane for fotball og andre aktuelle ballidretter, 4 sandvolleyballbaner og en asfaltert bane for streetbasketball.

Relaterte artikler

SiT åpner treningssenter på Solsiden

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) bøter på et sprengt idrettstilbud på campusene ved å åpne et tredje alternativ: Solsiden.

- Klart vi er skuffet

Dødens dal skulle få ny kunstgressbane, helårsbelysning og isbane. Nå sitter både Samskipnaden og idrettsforeningen NTNUI på gjerdet. Alle venter på resultatene fra kvikkleireutredningen.

Sjekker risiko for kvikkleire

Gløshaugen må utredes for kvikkleire før NTNU kan bygge nytt. Området har kvikkleire på flere kanter og undersøkelsene kan føre til at nye faresoner oppdages.

NTNUI legger én million på bordet

NTNUI legger én million kroner i egenkapital på bordet for å få realisert det midlertidige anlegget Gløshaugen Idrettsanlegg. – Vi gjør dette på grunn av vår sterke tilknytning til området og fordi vi ønsker dette anlegget så sterkt, sier NTNUIs leder Sjur Øyen.

SiT tar millionrisiko for å redde idretten

En midlertidig oppgradering av Gløshaugen Idrettspark til 6,5 millioner kroner, og full innsats for å finne midlertidige treningsarealer innendørs. Risikoen er betydelig og tiden er knapp, men konsernstyret i SiT er presset til å handle raskt for å bedre treningstilbudet.

Forsinkes av nye rasregler

Raset i Kattmarka stikker kjepper i hjulene for NTNUs utbygging. NVE krever full oversikt over kvikkleire også i områdene rundt Gløshaugen.

Rekordresultat i SiT gir boliger og idrettsanlegg

SiT har begått det nest største overskuddet i selskapets 60-årige historie. Et plussresultat på 50 millioner kroner gjør det mulig å bygge 200 nye studentboliger og planlegge nytt idrettsanlegg for studentene i Trondheim -uten å vente på penger fra staten.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

What's in a name? Blant prosenter og dofessorer

«Hva er det med navn? Vil «dosent» noen gang i vår bransje lukte likestilt med «professor»? Jeg tror jeg vet svaret, og er heller ikke alene om det» skriver Dag Waaler i denne ytringen.

Ytringsfrihet og ytringsansvar

La det ikke være noen tvil: NTNU skal kompromissløst forsvare ytringsfriheten og den akademiske friheten. Samtidig vil jeg minne om at god ytringskultur også handler om det enkeltes ytringsansvar, skriver Marit Reitan i denne ytringen.

Campusservice topper fremdeles statistikken over sykefravær

Avdeling for campusservice har fortsatt høyt sykefravær, men trenden er nedadgående.

- Jeg regner med dette betyr at tvangsflyttingen oppheves

Tvangsflyttingen av Kristian Steinnes var begrenset i tid ut nåværende instituttlederperiode. Når instituttlederen nå trekker seg mener han tvangsflyttingen nå må oppheves.