BRIK-landene:

Full studiestøtte til utenlandsstudenter

Bare åtte norske studenter tar en bachelorgrad i Kina og ingen i India. Det kan endre seg når flertallet i utdanningskomiteen nå vil gi full studiestøtte.

Som UA har skrevet om i tidligere artikler, studerer det svært få norske studenter i Brasil, Russland, India og Kina. Dette til tross for et uttalt ønske fra myndighetene om å satse på disse vekstøkonomiene.

En vesentlig årsak til at så få velger å studere i disse BRIK-landene, er at Statens Lånekasse kun dekker treårig bachelorutdanning, mens de fleste ikke-vestlige land operer med fireårig grad. Dermed må studentene som for eksempel ønsker å studere i Kina, først finansiere et språkstudium og det første året av bachelorgraden på egen hånd.

ANSA, samskipnaden for norske studenter i utlandet, har kritisert den manglende studiefinansieringa i kraftige ordelag. De har ment at dette kun fører til at studenter med rike foreldre har råd til å studere i BRIK-landene.

Full studiestøtte

Denne uka kunne de notere seg en viktig seier da flertallet i utdanningskomiteen vedtok at de vil gi full studiestøtte til studenter ved utvalgte læresteder i Brasil, Russland, India og Kina. I en merknad til statsbudsjettet for 2012 ber komiteen Kunnskapsdepartementet om å gi full støtte.

- Dette er noe ANSA har jobbet for lenge, og vi er utrolig glad for å få gjennomslag for BRIK-landene. Vi har lenge ment at det å gi studiestøtte til førsteåret av bachelorgraden, er viktig for å få flere studenter til disse landene, sier ANSA-president Kristiane Roe Hammer.

Studenter som ønsker å ta ei utdanning i de nevnte BRIK-landene, vil nå også få støtte til to semestre med språkkurs før de starter på en grad. Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet opplyste tidligere til UA at de foreslår ei slik prøveordning i statsbudsjettet. Språkstipendet vil også gjelde for studenter som vil studere i Argentina og Chile.

Dyrt i dag

UA har tidligere vist hvor dyrt det kan være for studenter å ta en bachelorgrad i Kina.

Den norske studenten Siri Solheim Hegna startet å studere i Kina for vel fem år siden, og er en av de åtte norske bachelorstudentene i landet. Hun tok først to år med språkstudier og så et år for å forberede seg til opptaksprøve ved universitetet. Nå tar hun tredjeåret av bachelorgraden i Beijing.

De fire første årene i Kina, før hun begynte det andre året på bachelor, måtte hun finansiere utenom Lånekassa.

Jeg er heldig og har foreldre som støtter valget mitt om å ta utdanning i Kina, uttalte Hegna til UA.

– De hjalp meg økonomisk før jeg mottok støtte fra Lånekassa.

- Bør gjelde flere land

ANSA-presidenten er nå svært fornøyd med at BRIK-studentene får ei bedre studiefinansiering, men ønsker at studiestøtta skal omfatte flere land.

- Neste skritt vil være å gi støtte til førsteåret av studier også i andre land som er strategisk og økonomisk viktige for Norge, som Japan, Chile, Argentina, Malaysia og USA, sier Kristiane Roe Hammer

- Dette er noe ANSA har jobbet for lenge, og vi er utrolig glad for å få gjennomslag for BRIK-landene, sier ANSA-president Kristiane Roe Hammer.
(Foto: ANSA)

- Dette er noe ANSA har jobbet for lenge, og vi er utrolig glad for å få gjennomslag for BRIK-landene, sier ANSA-president Kristiane Roe Hammer. Foto: ANSA

Vi har lenge ment at det å gi studiestøtte til førsteåret av bachelorgraden, er viktig for å få flere studenter til disse landene

ANSA-president Kristiane Roe Hammer
Siri Solheim Hegna studerer i Kina. Hun måtte finansiere fire år på egen hånd før Lånekassa ga henne studiestøtte.
(Foto: Privat)

Siri Solheim Hegna studerer i Kina. Hun måtte finansiere fire år på egen hånd før Lånekassa ga henne studiestøtte. Foto: Privat

Relaterte artikler

Får ikke studiestøtte:

Fortsatt dyrt å studere i USA

Fra neste år vil norske studenter i utlandet få studiestøtte fra Lånekassen for fireårig bachelorutdanning. Men ett land er unntatt: USA. Dette er verken FrP eller ANSA fornøyd med.

Flere studerer utenlands

Flere norske studenter ønsker å studere i Kina og Tyskland. – Svært gledelig, sier ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas.

BRIK-landene:

Mange vyer, få studenter

Bare åtte norske studenter tar en bachelorgrad i Kina. I India er det ingen. - Det har vært snakket mye om å satse på vekstøkonomiene, men fram til nå har satsinga vært fraværende, konstaterer studentpolitikerne ved NTNU.

- Språkkurs ikke nok

Hvis regjeringa vil få flere studenter til å studere i Kina, India og Brasil, må de gjøre noe med studiestøtten, mener ANSA. I de fleste ikke-vestlige land er bachelorgraden på fire år, mens Statens Lånekasse gir lån og stipend for kun tre år.

Studentene vraker handelspartnerne

Studentene reiser ikke til de landene som er viktige handelspartnere for Norge. Myndighetene bør gi studentene ekstra stipend for å studere i bestemte land, foreslår forsker. – Ei prøveordning er på vei, svarer statssekretær Kyrre Lekve.

Full støtte til USA-studier

Fra neste år vil bachelorstudenter i USA få studiestøtte for fire år. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen varsler at hun gjeninnfører førsteårsstøtten.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.

Fremtiden kan by på «fastere» stillinger

Faste stillinger til alle er urealistisk. Utvalgsleder Arild Underdal kunne derimot friste med «fastere stillinger» i den foreslåtte forsker-lektor-stigen.