Student med alvorlige mobbe-beskyldninger

En student retter alvorlige beskyldninger mot tre faglærere ved NTNU. Vedkommende føler seg trakassert, mobbet og forskjellsbehandlet – og har engasjert advokat.

I et brev til studiedirektør Inge Fottland skriver advokatfullmektig André Marthinussen Larsen i Advokatfirmaet Krogstad ANS blant annet at hans klient har oppgitt at han føler seg urettmessig strøket eller er blitt nektet karakter i seks fag.

Larsen ble kontaktet av NTNU-studenten i januar. Han forklarer at klienten hans føler seg diskriminert, og at påstander som begrunner dette rettes mot tre navngitte faglærere. Studenten føler seg forskjellsbehandlet på grunn av rase og religion.

«Meget kompleks og spesiell»

I brevet til studiedirektøren beskrives flere episoder hvor det hevdes at tre faglærere ved NTNU har opptrådt diskriminerende.

- Slik situasjonen er kan ikke jeg si annet enn at dette dreier seg om en meget kompleks og spesiell sak. Den har pågått over tid og involverer flere personer, sier Inge Fottland til UA.

Advokaten kontaktet NTNU i januar, hvorpå NTNU bad om en utdyping av påstandene som ble rettet mot ansatte. Dette ble gitt i brevs form 29. mars.

Den foreløpige tilbakemeldingen fra NTNU er at de tre navngitte lærerne har fått en svarfrist. Det er tillyst et møte senere denne måneden der de som er anklaget skal komme med sin versjon.

Må undersøkes

Advokaten har bedt NTNU om en begrunnelse for hvorfor klienten hans ikke har fått karakterer i flere fag. Videre sier han at hans klients påstander er alvorlige og derfor må undersøkes nærmere.

- Før jeg tar stilling til om det er grunn til å ta saken videre, har jeg bedt om en fullstendig redegjørelse om hvordan saken ser ut fra de anklagede lærernes side, sier Larsen til UA.

Advokaten sier at hans klient gjerne hadde sett at ting gikk fortere, men at de aksepterer at ting tar tid.

Ved å gå til advokat håper han å få den samme studieretten som andre har og muligheten til å avlegge eksamen.

- Min klient har ikke andre ønsker utover dette, sier Larsen.

«Nedverdigende uttalelser»

I tillegg til at han mener seg urettmessig strøket, hevder studenten at en lærer har lagt flere av øvingene hans ut på It´s Learning. Dette skal ha gitt medstudenter innsyn i hans besvarelser.

Videre hevder studenten at en lærer skal ha uttalt om ham i medstudenters påhør at «Han kommer fra gata, ikke fra et universitet». Studenten hevder at vedkommende lærer truet ham med utkastelse da han forsøkte å ta dette opp.

I brevet til NTNU heter det at en lærer ved flere anledninger har uttalt seg «nedverdigende og aggressivt om ham».

Anmeldelse henlagt

I tillegg til episoder med lærere, hevder vedkommende at han ved flere anledninger er blitt utsatt for fysisk vold og mishagsytringer fra en medstudent. Dette skal bunne i ulik etnisk tilhørighet og religiøs overbevisning. Ett særlig grovt tilfelle skal ha blitt anmeldt i fjor. Saken ble henlagt av politiet på grunn av bevisets stilling.

Studenten mener at flere av lærerne har observert at han er blitt plaget, men unnlatt å gripe inn. «Han føler endog at enkelte lærere har bidratt til mobbingen», heter det i brevet til NTNU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

– Vanskeligere å bruke Ny-Ålesund til forskningsbasert undervisning

– Det er manglende interesse for å bruke Ny-Ålesund for å utdanne neste generasjons polarforskere, sier professor Geir Johnsen. Problematikken ble nylig tatt opp i et skriftlig sprøsmål i Stortinget.

Frp-topp enig i at studentene sutrer

Studentene har ingen grunn til å klage på innstramminger i stipendordningen, mener utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp).

Kjønnsforskningens venner og uvenner ti år etter Hjernevask

Hva har TV-serien Hjernevask og den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson til felles? Fenomenene er uttrykk for samme tendens i tiden, skriver Agnes Bolsø.

NTNUs første meritterte førstelektor

– Å merittere en førstelektor har en viktig signaleffekt, det tydeliggjør at undervisning er viktig, sier Wenche Waagen førstelektor i musikkdidaktikk.