Doktorander fra HF får seg jobb

Tar du en doktorgrad innen humaniora, får du deg sannsynligvis en relevant jobb etterpå. Det viser en undersøkelse foretatt av Det humanistiske fakultet.

Gjennomgangen avliver myten om at doktorander fra HF strever på arbeidsmarkedet.

- Det er skapt et inntrykk av at det er vanskelig å få seg jobb etter fullført doktorgrad. Derfor ønsket vi å undersøke hva den faktiske situasjonen er, sier seniorkonsulent Gro Lurås.

Og fra humanistenes ståsted er tallene hyggelig lesning. Ikke minst i en situasjon der HF sliter med økonomisk underskudd og mangel på studenter.

I jobb

- Med unntak av to hadde alle jobb da vi foretok undersøkelsen. En av de to som var utenfor arbeidslivet hadde gått av med pensjon. Den andre var student, forteller Lurås.

Forskningsseksjonen har tatt for seg alle ved fakultetet som har disputert i perioden første januar 2008 og fram til og med vårsemesteret 2013. Formålet med gjennomgangen var altså å kartlegge hva nåværende yrkesstatus var for humanistene.

Det humanistiske fakultet sitter dermed med en oversikt over jobbsituasjonen for 99 doktorander. Av disse var fire registrert med flere arbeidsforhold.

Får NTNU som arbeidsgiver

Tallenes tale er tydelig: 78,6 prosent var på tidspunktet for undersøkelsen sysselsatt innen universitets- og høyskolesektoren, enten nasjonalt eller internasjonalt.

- En stor andel av disse er førsteamanuenser, postdoktorer og forskere, som vi kan forvente er ansatt som følge av sin faglige bakgrunn, sier Lurås.

Over halvparten av dem som fikk seg jobb innenfor universitets- og høyskolesektoren er ansatt ved NTNU. Flertallet av disse er tilknyttet Det humanistiske fakultet, men også andre fakultet drar nytte av kunnskapen deres.

Blir der de er

- Vi ser at mobiliteten er begrenset. De fleste holder seg til det området der de tok utdanning. Men siden en del ikke er tilsatt ved NTNU når de tar en doktorgrad hos oss, og er frikjøpt av arbeidsgiver for å fullføre doktorgraden, har vi en viss geografisk spredning, sier hun.

At mobiliteten er lav blant doktorandene, er ikke typisk for HF. Dette er et gjennomgående trekk ved alle fagområder og institusjoner i Norge.

Variasjon av jobber

Undersøkelsen tar ikke for seg om de 99 doktorandene er fast ansatt eller går i midlertidige stillinger, men flertallet skal ha fast jobb. En del av stillingene er midlertidig i sin natur.

Nesten åtti prosent fikk seg altså jobb ved universiteter og høyskoler. De andre jobber innen offentlig sektor, Norges Forskningsråd, Statped, Forskerforum og Rockheim. Noen er selvstendig næringsdrivende og utøvende musikere.

- Vi har en intensjon om å gi studenter og stipendiater en bred utdanning. Det er ikke ønskelig at hundre prosent får seg jobb i UH-sektoren, slår seniorkonsulenten ved HF fast.

Lurt å fullføre doktorgraden

- Hva ønsker dere å bruke undersøkelsen til?

- Vi ønsker å vise våre stipendiater at doktorander generelt i Norge får seg jobb, og at de får seg relevante jobber. Det viktigste du kan gjøre, er å fullføre doktorgraden. Da er jobbmulighetene store, sier Gro Lurås.

Undersøkelsen kan også være interessant lesning for dagens masterstudenter ved HF. En nasjonal undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, viser at humanister med mastergrad oftere var sjeldnere i fast, relevant heltidsstilling og sjeldnere fikk utnyttet sine kunnskaper og ferdigheter i jobben sammenlignet med kandidater fra andre fagfelt.

Å bruke noen ekstra år på Dragvoll, kvalifiserer deg til en relevant jobb.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Å bruke noen ekstra år på Dragvoll, kvalifiserer deg til en relevant jobb. Foto: Solveig Mikkelsen

Det viktigste du kan gjøre, er å fullføre doktorgraden. Da er jobbmulighetene store.

Seniorkonsulent Gro Lurås
Seniorkonsulent Gro Lurås kan slå i bordet med oppløftende statistikk for HFs doktorander.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Seniorkonsulent Gro Lurås kan slå i bordet med oppløftende statistikk for HFs doktorander. Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

Fikk jobb på et blunk

- Jeg fikk jobb før jeg leverte doktorgraden. Det er gøy at dette også går an på HF. Ofte hører vi at dette bare skjer på Gløshaugen og er misunnelige på dem, sier en fornøyd førstebibliotekar Marius Warholm Haugen.

Yrkesrettet master gir bedre jobbmuligheter

Humanister og samfunnsvitere har lengst vei å gå for å komme inn i en relevant jobb, viser en ny undersøkelse fra Nifu.

Kan bli nye kutt ved HF

Det humanistiske fakultet går fortsatt med underskudd. Fire utlyste stillinger er trukket tilbake og ledelsen varsler en kritisk gjennomgang av fagtilbudet.

- Tysk åpner dører

- Tysk er et vakkert språk, synes masterstudent Kristina Lurås Solberg. Hun liker tanken på å studere et språk som er ettertraktet overalt, men savner et større læringsmiljø.

- Norge trenger tysk

Tyskland er Europas kanskje viktigste nasjon. Samtidig er tysk et av de mange masterprogrammene ved HF med under 10 masterstudenter. Anette H. Storeide og Ingvild Folkvord trekker konklusjonen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.