Debatt om Studiebarometeret

- Undervisning må telle mer

Oslo: Studiebarometeret ble lansert i dag. - Undervisningen må få økt status, sa Tromsøs prorektor Wenche Jakobsen under debatten som fulgte framleggelsen.


Prorektor i Tromsø, Wenche Jakobsen, ønsker debatt om hvordan undervisning kan få økt status og telle mer for vitenskapelig ansatte.Kvalitetssikrerne for høyere utdanning, Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning), presenterte i dag sin nye undersøkelse studiebarometeret. Resultater fra en spørreundersøkelse der over 17 000 studenter har svart, er i dag lagt ut i en ny nettportal, studiebarometeret.no.Studentene er i hovedsak fornøyd med sine studieprogram, men bare halvparten svarer at de er fornøyd med undervisningen. Bare en tredjedel sier de er fornøyd med tilbakemeldinger og oppfølgingen på sine studier.

Undervisning må få økt status

Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning og kvalitet, ved Universitetet i Tromsø (UiT) - Norges arktiske universitet, var en av innlederne og paneldeltaker da studiebarometeret ble presentert. Hun mener at undervisning må få økt status.— Jeg tenker at vi må øke statusen på undervisning og veiledning av studenter innen høyere utdanning. God kvalitet her må kanskje gi økonomisk uttelling, og det blir en viktig debatt hvordan denne type arbeid skal bli mer tellende for våre faglige ansatte, sa Jakobsen i paneldebatten.På dette punktet fikk hun støtte av Terje Mørland:— Kvalitetsreformen har virket på forskningsområdet. Vi har fått mer og bedre forskning, men vi har kanskje ikke sett de samme effektene på undervisningsområdet. Vi må finne gode måter for å stimulere til bedre undervisning og veiledning, sier Mørland.

Første år, mer verdifullt etterhvert— Dette er ganske spennende. Det er fristende å starte med et gammelt og velbrukt sitat, det finnes tre former for løgn: det er løgn, forbannet løgn og statistikk, starter kunnkapsminister Torbjørn Røe Isaksen, da barometeret ble lansert mandag morgen.Sammen med NOKUT ville Røe Isaksen dermed advare mot å trekke for store konklusjoner ut av tallene fra den første undersøkelsen.— Vi vet ennå for lite om eksempelvis hvilke studenter som har svart, er det bare de jublende glade eller er det først og fremst de mest kritiske som har svart? Men når vi har resultater for flere år, vil svarene gi verdifulle innspill i vår kvalitetsevaluering av hele sektoren, sier kunnskapsministeren.NOKUT-sjef Terje Mørland, poengterer at en svarprosent på 32 som man har oppnådd er ganske bra, men at NOKUT ønsker seg en svarprosent opp mot 40 i neste runde.— Svarprosenten er likevel så høy at vi vurderer svarene vi har fått som representative, sier Mørland (lengst til venstre, bildet under).Kaller kvalitetsreformen fra 2003 nesten en fiaskoLeder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Ola Magnussen Rydje, var en av de sentrale deltakerne på pressefrokosten mandag.Rydje gratulerte NOKUT med den nye portalen, og poengterte at han og andre studentorganisasjoner vil jobbe sammen med institusjonene for å få studentene til å bruke barometeret og ikke minst svare på spørsmålene når neste runde skal skje til høsten.— Vi er glade for at man setter kvalitet i utdanningen på dagsorden på denne måten, og at studentenes opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet både blir synliggjort og vektlagt, sa Rydje og fortsatte:— Kvalitetsreformen har vel nesten vært en liten fiasko. Og det er bekymringsfullt at så få studenter er fornøyd med den individuelle oppfølging og tilbakemeldingene de får på sine studieprogram.

Bare 40 prosent av studiene er offentligeDet er andre og femteårs studenter som har fått spørreskjemaet fra NOKUT. 56.000 studenter er spurt, og 32 prosent av dem har svart.Resultatene er presentert i en portal på studiebarometeret.no. Men du finner bare offentlig svarene for 40 prosent av landets studieprogrammer.— Mange fagmiljøer er så små at vi ikke viser svarene i vår portal, forklarer Ole-Jacob Skodvin, avdelingsdirektør, NOKUT.Han legger til at institusjonene får tilgang til svarene på alle studier, men fordi det er så små studentgrupper på mange av fagene er svarene av personvernhensyn og statistiske hensyn ikke synliggjort i portalen.

Prorektor ved Universitet i Tromsø, Wenche Jakobsen, er bekymret over at norske studentene ikke er fornøyd med undervisning og tilbakemeldinger på sine studier.
(Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono)

Prorektor ved Universitet i Tromsø, Wenche Jakobsen, er bekymret over at norske studentene ikke er fornøyd med undervisning og tilbakemeldinger på sine studier. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono

Studiebarometeret
En årlig nasjonal spørreundersøkelse om studentenes syn på studiekvalitet. Alle svarene blir presentert i en ny nettportal, studiebarometer.no, som er lansert i dag, mandag. Den første spørreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2013.56.000 studenter har fått spørreskjema, 32 prosent, eller drøyt 17.000 har svart.Hovedfunn: På direkte spørsmål om hvordan studentene er fornøyd med sitt studium, svarer bare 8 prosent at de ikke er fornøyd (1 og 2 på en skala fra 1-5, der 5 er best).77 prosent svarer at de er fornøyd (4 eller 5 på skalaen).Kun halvparten av studentene uttrykker tilfredshet med undervisningen.Tilbakemeldinger og oppfølging scorer enda svakere.Kilde: Nokut
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.