UA mener:

Kunsten å kvele en samtale

UAs kommentarfelt har vært utsatt for noe som best kan karakteriseres som et regn av gørr den siste uka.

Årsaken er noen artikler vi har publisert som tar for seg NTNU-engasjement til fordel for petroleumsutvinning i Israel. Olje- og energiminister Tord Lien inviterte forskere fra NTNU til  å delta i en delegasjon som skal besøke en gruppe israelske universiteter.

Vår redaksjon, og våre lesere, er temmelig bortskjemte med hensyn til ubehageligheter i kommentarfeltet. Mens nettrollene herjer i mer bredt orienterte nettaviser, særlig den kommersielle delen, er UA vant til at våre lesere, herunder kommenterende sådanne, oppfører seg. Det er bare i rene unntakstilfeller vi ser oss nødsaget å gå inn og moderere, eventuelt slette, kommentarer.

Slik har det ikke vært de siste dagene.

Vi opplevde noe av det samme forrige gang noe som angår staten Israel ble gjort gjenstand for vår journalistikk: Det var i forbindelse med at NTNUs styre besluttet å diskutere hvorvidt man ville gå til akademisk boikott av Israel. Fellestrekk er som følger:

Beskyldninger hagler om løgn, rasisme, antisemittisme, hel- eller halvfascistiske holdninger.

Journalister angripes ved navns nevning, også via egne kanaler, primært epost, ledsaget av nedsettende omtale i israelvenners nettsteder, samt sosiale medier.

Eksterne instanser, som NTNUs rektor, oppfordres til å sensurere Universitetsavisa.

Den innledende anvendelsen av begrepet ”nettroll” er muligens misvisende. Nettrolls aktiviteter oppleves som ubehagelige, uten at man nødvendigvis får øye på noen overordnet plan med det hele, utover å rakke ned på personer, eller grupper, man ikke liker. I dette tilfellet er det imidlertid mulig å se noe som likner en hensikt.

Det er velkjent innen redaksjonelle miljøer at straks man skriver eller publiserer saker som på et eller annet vis inneholder kritiske perspektiver på israelsk politikk, er risken betydelig for at man pådrar seg umiddelbar, ubehagelig oppmerksomhet. Denne oppmerksomheten inneholder gjerne ett eller flere av de ovenstående tre fellestrekkene.

Slik oppmerksomhet har en potensiell avskrekkende effekt, ved at journalister og journalistledere vet at sjansen er stor for at man pådrar seg slike ubehageligheter om man tillater israelkritisk journalistikk publisert i egne spalter. Dermed er risken for selvsensur til stede.

Dette må vi anta at de som begår nevnte ubehageligheter vet.

Den type kommentarvirksomhet som her er beskrevet har også den uheldige effekten at andre, mer edruelig anlagte kommentatorer holder seg borte, simpelthen fordi man ikke orker.

Universitetsavisa er opptatt av at debatten som utspiller seg i våre spalter skal være høvisk. Den kan gjerne være hard, men den skal være respektfull. Ytringer preget av forakt, beskyldninger om løgn og sterkt negative holdninger tillates ikke, og fjernes straks vi blir oppmerksomme på dem. Noen ganger går kommentarer under radaren, siden vi tillater automatisk publisering, derfor kan det gå noe tid før de tas bort.

Vi har også erfart falske kommentatorer – avatarer – som foregir å være en annen enn den man er.

Dette trykket utgjør en utfordring for den åpne og frie diskursen – ved NTNU som i samfunnet ellers. Det er en utfordring vi tar. Det er imidlertid verd å merke seg at det i all hovedsak er fra denne kanten at NTNUs engasjement i oljeforskning i Israel blir forsvart.

null
Universitetsavisa er opptatt av at debatten som utspiller seg i våre spalter skal være høvisk. Den kan gjerne være hard, men den skal være respektfull, skriver redaktør i Universitetsavisa, Tore Oksholen. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Universitetsavisa er opptatt av at debatten som utspiller seg i våre spalter skal være høvisk. Den kan gjerne være hard, men den skal være respektfull, skriver redaktør i Universitetsavisa, Tore Oksholen.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Relaterte artikler

NTNU vurderer samarbeid med israelske oljeforskere

Forskere fra NTNU deltar når olje- og energiminister Tord Lien besøker Israel i september.

"Israelske oljefunn ligger ikke i omstridte områder"

Den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementer mener det er ingenting i veien for at norske selskaper involverer seg i olje- og gassutvinning i Israel.

Rektor forsvarer NTNUs oljesamarbeid med Israel

Samarbeid om forskning og utdanning bygger bro mellom mennesker, skriver Gunnar Bovim i sin blogg, der han forsvarer NTNUs tur til Israel i september.

Ikke bidra til å styrke den israelske okkupasjonsstaten

Det er vanskelig å tro at Rektor Bovin er så dårlig orientert at han tror samarbeid med Israel “ikke er politisk”?

Som å vise langfingeren til forskningsetikken

Nyheten om at forskere fra NTNU drar med olje- og energiminister Tord Lien til Israel i september for å vurdere samarbeid med israelske oljeforskere er knapt til å tro.

Forskningsetikk og Israel-samarbeid

Jeg tror at det er rimelig å dele NTNU-befolkninga i tre grupper når det gjelder holdning til det annonserte forslag fra regjeringa om samarbeid mellom NTNU og israelske forskningsmiljøer om petroleumsforskning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

En historie om Inspera og eksterne sensorer

Vyene for administrativ effektivisering har gått utover evnen vår til å håndtere kjerneoppgaver.

Forbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter

Privatskoler kan ha urimelige vilkår i kontrakten de tilbyr studenter, advarer Forbrukertilsynet. De ber studenter sette seg nøye inn i kontraktene.

Regelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres

Regjeringen setter i gang et forskningsprosjekt som skal se på om opptakssystemet til høyere utdanning i Norge fungerer godt nok.

OECD:

Norge med minst privat finansiering

Norsk universitets- og høyskolesektor med lavest andel privat finansiering blant OECD-landene.