Kina-reisen:

Tre universiteter signerte ni avtaler

De tre største universitetene signerte tre avtaler hver under UH-delegasjonens hektiske uke i Kina.

Til sammen 250 personer deltok på den norske UH-delegasjonens reise til Kina 16-20 april. Delegasjonen var ledet av minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø. Reisen var kontroversiell, blant annet for at man var kritisk til hva den kunne avstedkomme av resultater.

En uke etter tilbakekomst viser en foreløpig oppsummering at de tre største universitetene har inngått avtaler med kinesiske universiteter på et bredt spekter av fagfelt: Juss, teknologi, klimaforskning, kulturstudier og samfunnsvitenskap.

LES OGSÅ: Iselin Nybø: Snakket næringslivets sak
LES OGSÅ: Svein Stølen: - Relasjonsbygger, ikke politiker

Universitetet i Bergen:

Generell MoU (Memorandum of Understanding) med Renmin University, Beijing.

- UiB har allerede et godt samarbeid med Renmin University Law School gjennom vårt China Law Centre, sier Kristin Svartveit, seniorrådgiver ved forskningsadministrativ avdeling, UiB.

 I Beijing besøkte rektoratet og UiB forskere Renmin og undertegnet en mer generell MoU om forsking- og utdanningssamarbeid i bredere forstand. Det er også i dag kontakt mellom forskingsmiljø på UiB og Renmin ut over samarbeidet på juss.

Generell MoU med Ocean University of China, Qingdao.

Ocean University of China er et av Kinas beste universitet på marin forskning. Svartveit forteller at enkeltforskere på UiB har hatt samarbeid med OUC tidligere, men de har nå laget en MoU for forskings- og utdanningssamarbeid i mer omfattende forstand.

MoU/Intensjonsavtale om etablering av eit nytt senter for marin molekylær biologi med Ocean University China i Qingdao.

Det nye kinesiske nasjonale forskingslaboratoriet Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM) vil også være involvert i dette nye senteret, selv om de ikke er del av avtalen med UiB i første omgang. Ifølge Svartveit. Senteret er tenkt etter modell av SARS internasjonale senter for marin molekylærbiologi ved UiB.

Svartveit viser også til det langvarige samarbeidet universitet har sammen med Nansensenteret og NORCE, med Institute for Athmospheric Physics ved Chinese Academy of Sciences gjennom Nansen-Zhu senteret.

- I Shanghai hadde vi møter Nordic Centre, Fudan, Shanghai. Seminaret «Welfare challenges: Chinese and Norwegian Outlooks» ble organisert av UiB, Fudan University, og Sino-Nordic Welfare Research Network (SNoW). Det langvarige samarbeidet på velferdsforskning, ble utvidet med nye forskere fra UiB.

Det ble også etablert kontakter mellom forskere og fagmiljø fra UiB og kinesiske partnere ut over dette. Blant annet ble det oppretta prosjektsamarbeid mellom forskarar på Universitetesmuseet, UiB og The National Museum of Ethnology.

NTNU:

NTNU signerte tre avtaler med Kina under ministerdelegasjonen:

MoU med Tongji University.

Agreement on Joint Research Center on Ocean Engineering and Naval Architecture mellom NTNU og Shanghai Jiao Tong University.

MoU mellom NTNU Research Innovation Center (China) («RICC») og Jiangning District Peoples Government.

Nanjing er Kinas ledende by innen innovasjon og teknologiutvikling, og provinsen Jiangsu som Nanjing ligger i, er Kinas raskest voksende provins økonomisk sett. Jiangning er et av 11 distrikter i Jiangsu. Forsknings- og innovasjonssenteret ligger i en høyteknologisk innovasjonspark med om lag 50 bedrifter, primært innen programvare.

Nanjing var Kinas hovedstad under den første keiseren i Ming-dynastiet.

- Vi har mange MoU-er, avtaler om dobbel mastergrad, avtale om Joint doktorgrad, utvekslingsavtaler og avtaler om Joint Research Centres med mange kinesiske universiteter og forskningsinstitutter fra før, opplyser internasjonal koordinator ved NTNU, Nina Sindre.

Universitetet i Oslo

En Intpart-avtale for Institutt for kulturstudier og orientalske språk (Ikos) i samarbeid med Zheijang University om Airborne-prosjektet.

Intpart står for Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning.

- UiO signerte ikke avtaler med nye partnere under turen, men de avtalene som  ble signert (i Zhejiang) er i tråd med ønsket praksis - konsolidering og styrking av allerede etablert samarbeid, opplyser fungerende kommunikasjonsdirektør ved UiO, Stein Roar Fredriksen.

UiO har tidligere signert MOU-er ved Beijing University, Fudan University, Zhejiang University og Tsinghua University i årene 1995-2017.

En intensjonserklæring med Zhejiang for å stadfeste gjensidig interesse for å utvikle et strategisk partnerskap innen «Society and Environment/Climate Change».

- Partene ønsker å utforske mulighetene for å etablere et Sino-Norwegian Centre for the study of Society and Environment basert på allerede etablert samarbeid innen HUMSAM-miljøene men med ambisjoner om også engasjere forskere fra naturvitenskap, sier Fredriksen.

En intensjonserklæring om samarbeid mellom juridisk fakultet på UiO og Fudan University Law School ble undertegnet i Shanghai. Formålet med avtalen er å fremme akademiske samarbeid, blant annet gjennom studentutveksling og felles forskning.

UH-delegasjon i Kina

Til sammen 250 forskere, forskningsledere og universitetsledere ledsaget statsråd Iselin Nybø på en delegasjonsreise til Kina i uke 16. Hensikten var å bygge relasjoner med kinesiske universiteter.

De fleste kom tilbake i helga. I dette intervjuet oppsummerer statsråden Kina-turen og opplyser at hun har tatt opp akademisk frihet i møter med kineserne. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs ledersamling:

Koselig med NTNU

Oppdal: Slik ser det ut når alt som kan krype og gå av NTNU-ledere drar ut på tur. Så langt har ingen vært sur.

Ytring:

Gi Nord universitet tid!

- Ingen kan vel ha trodd at den endringsprosessen vi må igjennom, kan skje i løpet av noen få år, skriver Nord-professor Hilde Gunn Slottemo i denne ytringen.

Internasjonalisering:

- Gå for de lavthengende fruktene

Hvordan bli mer internasjonal? Konkret: tilby etterutdanning i Norden. Grunnleggende: Professorene må bli internasjonale i sine hjerter.

- Universitetene er viktige for å motvirke polarisering

- Universitetene er en stabiliserende kraft i en omskiftelig verden, sa Jonas Gahr Støre da han talte til NTNU ledersamling.