Sverige: Studenter truer forelesere for å få bedre karakterer

Av 31 høyere læresteder rapporterer 20 at forelesere har opplevd å bli truet eller trakassert av studenter.
Sverige: Flere universitetslærere opplever truende adferd fra studenter som er misfornøyde med karakterer. 

Sverige: Flere universitetslærere opplever truende adferd fra studenter som er misfornøyde med karakterer. 

I en rundspørring henvendte Dagens Nyheter seg til 31 svenske universiteter og høgskoler. Av de 24 som svarte på avisas henvendelser oppgir 20 at universitetslærerne ved enkelte tilfeller har måttet ta imot trusler, hatefulle ytringer eller andre former for trakassering fra studenter. Problemet varierer mellom lærestedene, men enkelte svarer at problemet øker i omfang.

- Lærerne er helt enkelt redde, sier sikkerhetssjef ved Gøteborg universitet, Jörgen Svensson.

Sveriges minister for forskning og høyere utdanning, Matilda Ernkrans lovte tidligere i år å vurdere muligheten for å styrke lovgivningen omkring hat og trusler innen akademia. Ifølge sikkerhetssjef Jan Gambring ved Karlstads universitet forekommer denslags ofte nok til at det oppleves å utgjøre et problem, mens kollega Lars-Ingmar Olsson ved Malmö universitet kommenterer at problemet neppe vil minke i tida som kommer. Der får man årlig inn et titalls tilfeller av trusler og hatefulle ytringer fra studenter mot forelesere.

Motivene for å komme med slike utfall varierer. En vanlig situasjon, ifølge DN, er at studenten er misfornøyd med undervisning eller karakterer, hvor konflikten eskalerer til universitetslæreren plutselig mottar hatmeil og tilsvarende.

I ekstreme tilfeller har Malmö universitet sett seg nødt til å ansette vektere som er blitt plassert utenfor enkelte auditorier.

Olsson ved Malmö universitet sier til avisa at han tror mørketallet er stort. Han oppfordrer forelesere til å rapportere slike tilfeller snarest mulig, men erfarer at det som oftest går lang tid innen slike hendelser havner på sikkerhetssjefens bord.

Det er enklere å utestenge en elev som fusker sammenliknet med en student som truer en annen student eller en universitetslærer. Regelverket innen UH-sektoren har ikke hengt med i samfunnsutviklingen i så måte, og behøver en overhaling, mener Jörgen Svensson, sikkerhetssjef ved Göteborgs universitet.

- Sikkerhetsarbeidet ved høyere læresteder i Sverige forbindes som oftest med tiltak av typen lås og alarmordninger. Men sannheten er at vi i stadig større grad behøver å foreta risikoanalyser og arbeide forebyggende. Her er det nødvendig med nytenkning, sier Svensson til Dagens Nyheter.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Nesten 50 prosent økning i antall utestengelser på grunn av juks

Antallet studenter tatt for juks har skutt i været. Nesten 50 prosent flere er utestengt etter å ha blitt tatt for juks nå enn for et halvt år siden.

«Rasistisk» benk: – Markerer en viktig del av vitenskapens historie, sier UiO-rektoren

Bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker benken tilegnet Carl von Linné fjernet. For første gang uttaler nå UiO-rektor Svein Stølen seg om den "rasistiske" benken.

Forskningsdagene:

Åpen forskning er et gode for alle

Den raske utviklingen av datateknologi og håndtering av store datamengder gjør utvidet bruk av forskningsdata mulig for mange.

Utrettelig mas om arbeidslivsrelevans

Arbeidslivsrelevans er ikke fyrlykten institusjonene bør styre alle studieprogrammer etter.