Genusdoktrinen:

Hevder kjønnsforskere vil overstyre universitetene i Sverige

I en fersk bok hevdes det at svenske myndigheter driver fram en kjønnskamp ved universitetene.

Anna-Karin Wyndhamn mener debatten omkring radikal svensk kjønnsforskning har en parallell til en debatten som går omkring Kunsthøgskolen i Oslo.
Anna-Karin Wyndhamn mener debatten omkring radikal svensk kjønnsforskning har en parallell til en debatten som går omkring Kunsthøgskolen i Oslo.
Publisert Sist oppdatert

Anna-Karin Wyndhamn er tilknyttet Göteborg universitet, hvor hun tok sin doktorgrad i pedagogikk. Wyndhamn arbeidet i 20 år med likestillingsarbeid i svensk akademia. I vår ga hun ut boka Genusdoktrinen sammen med Ivar Arpi. I boka beskrives arbeidet i sekretariatet inngående. De to mener svenske myndigheter driver frem en kjønnskamp ved universitetene.

I lang tid tok pedagogen Anna-Karin Wyndhamn notater i smug på jobb. Hun arbeidet for svenske myndigheter, i det Nasjonale sekretariatet for kjønnsforskning. Wyndhamn skrev boka i hemmelighet. Der gjengir hun fortrolige dialoger mellom kolleger. Hun samlet inn hemmelige dokumenter og utredninger. Titalls intervjuer ble gjort.

Radikale ideer om kjønn

Wyndhamn mener likestillingsarbeidet går i feil retning.

- Kollegene mine ville overstyre universitetene. Radikale ideer om kjønn skulle være styrende, sier Wyndhamn til Aftenposten.

Noen universiteter foreslo å undersøke selv hvilke problemer de hadde med likestillingen. Det ble avvist. Ifølge Wyndhamn ble de fortalt at myndighetene allerede visste hva problemene var. Senere kom en ny sjekkrunde.

– De som arbeider med kjønnsteori, skal ikke stå i en særstilling. Det gjør de i Sverige nå, sier hun.

Forfatterne av boka mener at ideer om kvinner som underordnet og kjønn som noe konstruert får en særstilling. De hevder at myndighetene detaljstyrer universitetene i denne ideologien, samt at det fins en taushetskultur som truer den akademiske friheten.

Parallell til Norge

Wyndhamn mener dette har en parallell til en debatt som går i Norge. Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) arbeider for mangfold og mindre diskriminering. Rektor og studenter på skolen vil derfor revidere pensum. De har foreslått å innføre fag som feministisk teori.

– Dette har en parallell til en del svenske universiteter. Man scorer enkle politiske poeng ved å stå på de godes side. Men man forstår ikke hva man slipper inn, sier Wyndhamn.

Sosiolog og forsker Fredrik Bondestam er navngitt i boken. Han er leder for sekretariatet der Wyndhamn jobbet. Han mener man bør være forsiktig med å la én ansatt få definere arbeidsmiljøet.

– Boken er et dårlig begrunnet forsøk på å diskreditere likestillingsarbeidet og kjønnsforskere, sier Bondestam til Aftenposten.