Som å vise langfingeren til forskningsetikken

Nyheten om at forskere fra NTNU drar med olje- og energiminister Tord Lien til Israel i september for å vurdere samarbeid med israelske oljeforskere er knapt til å tro.

Med dette kumuleres to ting som alt er etisk uforsvarlig:

 1. forskning som forlenger fossilalderen

2. samarbeid med et regime som vil utnytte ressurser på ulovlig okkupert område.

Forslaget er som å vise en langfinger til norsk forskningsetikk.

I Norge stilles etiske krav til forskning og den Forskningsetiske komite arbeider for at forskning skjer i tråd med anerkjente etiske normer. Normer som setter rammer for hva vi anser som forsvarlig for norsk akademia og første avsnitt i de forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi fastslår under kapittelet om forskningens forpliktelser overfor samfunnet at «Forskningen må ikke være innrettet slik at den kommer i konflikt med demokratisk utvikling eller internasjonale konvensjoner som skal trygge fred.»

Israel har i over femti år drevet en ulovlig okkupasjon over de palestinske områdene. Det har gått tolv år siden FN-domstolen dømte muren Israel har bygget for folkerettsstridig, en mur som bare har blitt lenger. Oljeområdene Israel ønsker å utvinne er høyst problematiske og mange av dem befinner seg på okkupert område. Norad skrev seinest i en rapport fra 2012 «Israel kan steg for steg tømme reservoar som ligger under Vestbredden, uten at palestinerne får nyte godt av naturressursene.»

Å bidra til denne utviklingen kommer i direkte konflikt med demokratisk utvikling og sikrer på ingen måte fred.

I 2014 ble det på initiativ fra bevegelsen Fossilfritt UIB drøftet i etikkomitéen om en samarbeidsavtale mellom UIB og Statoil var uetisk og om forskning for utvinning av petroleum var forskningsetisk forsvarlig. Komiteen konkluderte med at forskning som klart hindrer FNs togradersmål blir oppfylt er uetisk. Det vil si at forskning som forlenger fossilalderen i stedet for å bidra til omstilling er uetisk. Når Israel ønsker kontroll over petroleumsressurser er det for å utvinne dem. Å inngå avtaler som bidrar til å forlenge oljealderen og bidrar til nye oljenasjoner vil vanskelig kunne anses for å være etisk forsvarlig.

NTNU unnviker de problematiske sidene med dette samarbeidet med å gjemme seg bak at de bedriver forskning ikke politikk. Å unnskylde seg med at forskning er apolitisk og befinner seg i en egen verden fristilt fra verdens konflikter er feigt og undergraver hele funksjonen med å ha etiske retningslinjer for forskning.

NTNU burde heller gått sammen med de over 170 palestinske sivile organisasjonene som oppfordrer til akademisk boikott av Israel, en rekke Israelske akademikere har oppfordret til akademisk boikott til tross for at Knesset i 2011 kriminaliserte i oppfordringer til boikott fra enkeltpersoner og organisasjoner.

Å inngå samarbeid med israelske oljeforskere er å kumulere dårlige etiske valg. Det er å vise en langfinger til forskningsetikk. At en olje- og energiminister fra FRP mener det er en fornuftig avgjørelse å dra til Israel på slike konferanser er ikke sjokkerende, men at NTNU ikke engang ser problematikken det sjokkerer.

Får håpe NTNU innser skandalen og ikke drar til Israel, men om de drar i det minste rådfører seg med den Forskningsetiske komite.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Student fant Nord-Norges første viking-handelssted

En UiT-student har ifølge universitetet funnet fram til det første kjente handelsstedet fra 800-tallet som vi kjenner til i Nord-Norge.

Utøya-studie med overraskende funn

Tidlige fysiske plager, som hodepine og magesmerter, etter en traumatisk hendelse kan gi økt risiko for langvarige psykiske plager, ifølge en Utøya-studie.

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.