På vei mot to universitet i Innlandet

Fusjon er hardt arbeid, men verdt det, skriver viserektor Jørn Wroldsen ved NTNU i Gjøvik.
Om få år kan Innlandet ha to universiteter, tror visrektor Jørn Wroldsen ved NTNU i Gjøvik
(Foto: Albert H. Collett)

Om få år kan Innlandet ha to universiteter, tror visrektor Jørn Wroldsen ved NTNU i Gjøvik Foto: Albert H. Collett

Først og fremst, gratulerer med etableringen av Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2017! Det er utrolig spennende å følge utviklingen av tidligere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Etter et år som NTNU-er vet jeg at fusjon er hardt arbeid. Samtidig er gevinsten soleklar.

I mange år har vi sagt at vi må bygge kompetanse i Innlandet. Vi må satse mer på utdanning og forskning og vi trenger mer innovasjon. Jeg synes regionen har vært flinke. For 15 år siden hadde de tre høgskolene i Innlandet knapt en mastergrad. I dag har vi over 40 mastergradutdanninger og åtte doktorgradutdanninger. Det er hardt og imponerende arbeid som ligger bak dette.

Vi hadde ikke vært her vi er i dag uten den regionale og økonomiske støtten vi fikk via Kompetanse, universitets- og forskingsfondet til å bygge fagmiljøene våre. For oss på Gjøvik ga det mulighet til blant annet å bygge opp egne PhD-utdanninger i informasjonssikkerhet og informatikk.

Innen nye NTNU er dette miljøet nå organisert i felles institutt sammen med tilgrensende miljøer i Trondheim, og utgjør i dag Skandinavias største forsknings- og utdanningsmiljø innen cybersikkerhet. Også her trekker vi veksler på regionale samarbeidspartnere slik at vi blir sterkere sammen, blant annet med et tett samarbeid med Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Støtte fra fondet har også gjort at en rekke andre masterutdanninger og satsinger har blitt realisert.

Da de tre høgskolene ikke klarte å bli enige om organiseringen av en felles høgskole i 2012, stoppet den formelle prosessen mot et Innlandsuniversitet. Høgskolen i Gjøvik valgte senere å fusjonere med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og NTNU, og sammen danne Norges største universitet, NTNU. Dermed fikk Innlandet sitt første universitet 1. januar 2016. Nå heier vi på våre venner i Hedmark og Lillehammer, og ønsker den nye Høgskolen i Innlandet lykke til på veien frem til universitetsstatus.

Et år inn i løpet ser vi helt klart mulighetene som ligger foran oss som universitet. Vi bygger nye relasjoner hver dag og kan ikke få understreket mange nok ganger at fagmiljøene på Gjøvik skal bygges opp og bli sterkere. Vi opplever daglig stor interesse for det som skjer, og ser at vi er i stand til å bygge nye allianser innen hele NTNU og bli en mer attraktiv og relevant partner for privat og offentlig arbeidsliv i vår region.

Blant annet har helsevitenskapmiljøet på Gjøvik blitt en del av Norges mest komplette helsefaglige fakultet, med sykepleiere, leger og en rekke andre helseutdanninger samlet under samme paraply. Det er utrolig spennende! Innen teknologi får vi nå til et enda sterkere samarbeid med SINTEF og Industrien på Raufoss. IT-miljøene i Gjøvik og Trondheim fått status som Senter for fremragende undervisning - det skal løfte IT-utdanningene i Norge til et høyere nivå med konkrete tiltak og et felles løft. Fargelaboratoriet har også fått to millioner kroner til nytt avansert måleutstyr, dette er prosjektmidler vi aldri ville fått som høgskole, men som vi får nå fordi vi er blitt en del av NTNU.

Fra 2017 har vi gått inn i ny organisering i NTNU. Viserektor er rektors representant på Gjøvik og har et helhetlig ansvar for koordinering av all NTNUs aktivitet på Gjøvik. Viserektor er også det sentrale kontaktpunktet for eksterne aktører i vår region. Faglig er vi på Gjøvik organisert både som egne institutter og inn under enheter med hovedsete i Trondheim. Dermed oppnås tett faglig integrasjon og samarbeid. Nå skal den nye organisasjonen begynne å fungere og vi satser stort i samarbeid med hele regionen for å bidra til å realisere NTNUs visjon « Kunnskap for en bedre verden».

Om få år kan vi ha to universitet her i Innlandet - det vil bety mye for regionen. Vi vil i årene som kommer se gevinstene ved at NTNU er etablert på Gjøvik ved både økt sysselsetting og kompetanseheving, kunnskapsbasert industriutvikling og innovasjon. Som universitet kan vi bidra med en konkurransekraft og evne til verdiskaping som vil skape ringvirkninger.

Fagmiljøene på Gjøvik, Lillehammer og i Hedmark utfyller hverandre godt faglig sett. NTNU i Gjøvik har sin faglige tyngde innen teknologi, informasjonssikkerhet og helsefag, mens Høgskolen i Innlandet har en rekke satsingsområder som kompletterer disse. Framover vil vi kunne følge den nye høgskolens satsing og styrking av sine fagområdet for å bli universitet. Med universitet i både Gjøvik, Lillehammer og i Hedmark vil Innlandet bli en sterkere og enda mer attraktiv region. Både NTNU og Høgskolen i Innlandet har samme fokus - bedre forskning og utdanning som skal styrke regionen. Lykke til!

Innlegget ble først publisert i Hamar Arbeiderblad

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.