Ytring:

Innsatsen for fremmedspråk må være nasjonal

Et lite land som Norge, med åpen økonomi og utstrakt internasjonalt engasjement, trenger gode språkkunnskaper, mener UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Dette innlegget ble først publisert i Aftenposten.

NTNU har nylig foreslått at det opprettes et regionalt ressurssenter for fremmedspråk for Midt- og Nord-Norge. Vi mener innsatsen må være nasjonal og ikke forkludres av en diskusjon om regionale særordninger.

I et stadig mer sammenvevet verdenssamfunn er språkkunnskap en nødvendighet, både i næringsliv, offentlig forvaltning og kulturliv. Det er ikke nok med engelsk alene. Økende innvandring har også gjort det norske samfunnet mer språklig sammensatt. Fremmedspråkene bidrar til perspektivmangfold og inkludering og gjør Norge større.

At så få studenter lærer tysk, fransk og spansk er alarmerende, blant annet fordi dette er språkene i land som er våre største handelspartnere.

Norge har også et økende behov for kompetanse i språk utenfor Europa av handelsmessige grunner, av hensyn til politisk og kulturell utveksling og som følge av økt innvandring fra ikke-europeiske land.

Undervisningsintensive fag

Universitetene i Oslo og Bergen har ansvar for landets klart største portefølje av fremmedspråk. Til sammen tilbyr vi over 20 fremmedspråk, i tillegg til de klassiske språkfagene, gresk, latin og norrønt, for å sikre at nasjonen til en hver tid har et godt nok tilbud om fremmedspråklig utdanning.

Språkfagene er undervisningsintensive og kostnadskrevende. Noen av språkstudiene har små studentkull, men de må like fullt opprettholdes som nasjonale tilbud.

Årlig avsetter vi betydelige ressurser til arbeid med rekruttering og til styrking av kontakten med arbeidslivet og skolen. Hvordan kan vi som nasjon forvalte en sterk og bred kompetanse i fremmedspråk? Det har lenge vært enighet mellom universitetene om at en nasjonal satsing er veien å gå, og i våre innspill til den kommende Humaniorameldingen har vi foreslått flere nasjonale tiltak:

Høyere uttelling i studiepoeng for språkfag fra videregående skole, vektlegging av språk i nasjonale forskningsprioriteringer, tiltak for større studentmobilitet, økt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, fortsatt styrking av lektorutdanningene og bedre finansiering av språkfagene er tiltak vi har tatt til orde for.

Bygg på eksisterende fagmiljø

Og Norge har allerede et ressurssenter for fremmedspråk. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) er et nasjonalt ressurssenter under Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Vi mener at dette nasjonale senteret fortsatt må spille en viktig rolle i arbeidet for å styrke fremmedspråkene i skolen og i høyere utdanning.

Det er lite som tyder på at spørsmål knyttet til rekruttering og kontakt med skole og arbeidsliv er av en spesifikk regional karakter.

Fremmedspråkene i det norske utdanningssystemet må styrkes, men et regionalt ressurssenter for Midt- og Nord-Norge er ikke veien å gå. Regionale løsninger vil på sikt kunne føre til fragmentering og svekkelse av den nasjonale bredden i forskning og undervisning i fremmedspråk, altså det motsatte av det vi trenger. Vi må bygge videre på de sterke fagmiljøene vi har.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.