Fasiten på et langt og lykkelig ekteskap

"Forskning viser at godt over halvparten av fusjonene innen høyere utdanning mislykkes." skriver Nokut-direktør Terje Mørland.
Som

Som "nygift" har de sammenslåtte institusjonene fordelen at de fremdeles er nysgjerrige på hverandre. Bruk denne nysgjerrigheten, oppfordrer Nokut-direktør Terje Mørland. Foto: Sølvi W. Normannsen

I 2015 kom beskjeden om at regjeringen ville redusere antall universiteter og høyskoler. I perioden som fulgte la institusjonene ut på intens frierjakt for å finne passende partnere. Frierjakten endte med flere ekteskap, og de nye fusjonspartnerne skal forhåpentligvis leve lykkelig alle sine dager.

Et av de mest ambisiøse ekteskapene er "nye" NTNU. Samlivet innebærer et permanent langdistanseforhold mellom Ålesund, Gjøvik og Trondheim. En stor-familie på 6700 ansatte og 39 000 studenter – fordelt på cirka 400 studieprogrammer. Og ikke minst status som Norges klart største universitet.

Formalitetene er ordnet, og de fire tidligere selvstendige institusjonene har tatt fatt på hverdagen sammen. Og det er nå det virkelige arbeidet begynner.

Felles identitet

Utfordringene er mange:

- Hvordan skape ett universitetsmiljø på tvers av tre studiebyer?

- Hvordan skape en felles identitet og tilhørighet?

- Hvordan utnytte den store bredden i fagfeltene NTNU representer?

Disse spørsmålene ble stilt under Universitetskonferansen i Ålesund 1. og 2. mars, en konferanse studentene på tvers av de tre studentbyene hadde tatt initiativ til. NOKUT ble bedt om å holde et innlegg under konferansen, og vi la til et helt essensielt spørsmål som gjelder alle institusjoner som har fusjonert:

- Hvordan skal den nye institusjonen påse at de faglige ambisjonene for utdanning, forskning og innovasjon ivaretas, og hvordan skal de gjennomføres?

Jeg minner om at hovedmålet med fusjoner i høyere utdanning er økt kvalitet på utdanning og forskning. Det er mange prosesser som gjenstår og det er mange fallgruver. Forskning viser at godt over halvparten av fusjonene innen høyere utdanning mislykkes fordi studentene ikke ivaretas og de faglige ambisjonene mistes et sted på veien når hverdagen kommer.

Det lykkelige ekteskaps fasit

Så, hva er fasiten på et langt og lykkelig ekteskap? Den har vi dessverre ikke. Men som "nygift" har de sammenslåtte institusjonene fordelen at de fremdeles er nysgjerrige på hverandre. Alle parter som inngår i en fusjon har sine styrker (og svakheter) når det kommer til utdanningskvalitet. Bruk denne nysgjerrigheten til å lære av hverandre, slik at dere kan styrke og videreutvikle noen faktorer vi vet er viktige for å tilby utdanning av høy kvalitet.

Viktige spørsmål som må stilles og utforskes:

- Hvilke fagmiljøer er ekstra gode på pedagogikk og på å ta i bruk teknologi og nye utdanningsformer?

- Hvem er best på å inkludere studenter inn i det faglige felleskapet på et tidlig tidspunkt i studieløpet?

- Hvem har gode samarbeid med samfunns- og arbeidslivet, og er det miljøer som lykkes spesielt godt med å inkludere studentene i denne koblingen?

- Hvilke utdanninger har lykkes med internasjonal utveksling som integrert del av studiet?

Tydelig oppdrag

En siste og kanskje viktigste oppfordring til de nygifte:

Gi studieprogramledere et tydelig oppdrag og gode rammer! De besitter en nøkkelposisjon ettersom det er de som sørger for at studiets ulike deler henger godt sammen. Det er de som må ha ansvaret for at underviserne og støttepersonell driver studiet i fellesskap, og kontinuerlig utvikler undervisnings- og utdanningsformer som stimulerer til mest mulig læring for studentene.

En rapport fra NIFU viser at svært få av dem som leder studieprogrammer faktisk kjenner til omfanget av hvilket ansvar dette innebærer. Her har de fleste institusjonene en lang vei å gå, men fusjonsprosessene er et godt utgangspunkt for å få fortgang i arbeidet.

Dette innlegget ble først publisert i Nokut-bloggen

Relaterte artikler

Universitetskonferansen 2017:

«Alle er like gode, heia ett NTNU!»

Universitetskonferansen 2017:

Vil ha skolepenger for å sende nordmenn til eliteuniversiteter

- Høyres Kristin Vinje ønsker at flere norske studenter skal få mulighet til å studere ved eliteuniversiteter i utlandet. Derfor vil de innføre skolepenger for studenter utenfor EØS-området.

Ti bud for å overleve som en liten campus

Da det ble klart at Høgskolen i Ålesund skulle fusjonere med NTNU, satte Hans Petter Hildre seg ned og skrev de ti bud. Vel, det siste kom han på i forrige uke og det handler om å være sunnmøring.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»