Ytring:

Hva mener styrekandidatene om universitetspolitikken?

Ronny Kjelsberg i Norsk Tjenestemannslag (NTL) har undersøkt hva kandidatene for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til NTNU-styret mener om NTLs politikk for forskning og utdanning. I dette innlegget presenterer han resultatet.
Ronny Kjelsberg har følgende beskjed til styrekandidatene: Politikken dere har gitt uttrykk for før valget, kommer vi til å følge opp at dere står for også etter valget.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ronny Kjelsberg har følgende beskjed til styrekandidatene: Politikken dere har gitt uttrykk for før valget, kommer vi til å følge opp at dere står for også etter valget. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Vi ønsker å bidra til å mobilisere ved styrevalget, og løfte fram saker som er viktig for våre medlemmer i undervisnings- og forskningsstillinger. Vi er opptatt av utviklingen av NTNU framover, og med bakgrunn i både NTLs politikk for forskning og utdanning, og situasjonen her på NTNU har vi stilt noen spørsmål til kandidatene for faste vitenskapelig ansatte. De handler både om konkrete utfordringer NTNU står i nå rundt campus og arbeidsplasser, men også om lengre trender og utviklingstrekk innenfor akademia som situasjonen til og betydningen av akademisk frihet.

NTL NTNU har stilt styrekandidatene for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger følgende fire spørsmål:

1) NTL mener at et grunnprinsipp for framtidens campus er at den må ha plass til egne kontor for alle som har konsentrasjonskrevende arbeid (herunder alle faste vitenskapelige ansatte). Er kandidaten enig i dette?

2) NTL mener NTNU må ha like vilkår for ansatte i samme stillingskategori uavhengig av hvor de kommer fra før fusjonen. Fortsatt delte stillinger - så lenge det ikke er enighet om annet mellom vitenskapelig ansatte og arbeidsgiver skal alle ha rett og plikt til både forskning og undervisning i like deler. Er kandidaten enig i dette?

3) NTL vektlegger akademisk frihet tungt. Vi mener at både økt vekt på strategidokumenter og individualisering av rettigheter (se forrige punkt), samt tellekantsystemer legger økende press på vitenskapelige ansattes mulighet (tid, finansiering, rapportering) til å styre sin forskning i den retningen se etter eget faglig skjønn finner mest formålstjenlig. Er kandidaten enig i dette?

4) NTL mener at overgangen fra valgte til ansatte ledere på alle nivå er et element som bidrar til økt ovenfra- og ned-styring i universitetssektoren. Vil kandidaten støtte en endring til valgte ledere ved NTNU?

I tabellen under har vi registrert hva kandidatene har svart på de ulike spørsmålene (+ betyr at kandidaten støtter NTLs syn, - betyr at kandidaten ikke gjør det, blankt betyr at svaret verken er klart ja eller nei). I noen tilfeller har vi i NTL måtte tolke noe. Derfor har vi også lagt ut spørsmålene åpent i disqus-diskusjonen på valgsiden slik at alle kandidatene kan legge inn sine fulle svar og alle ansatte kan lese svarene uredigert: https://innsida.ntnu.no/ntnu-valg

 

Som vi ser av tabellen, støtter hele 5 av 11 kandidater samtlige av NTLs krav. Enda flere er enige med nesten alt, eller enige med mindre forbehold. Vi i NTL vil selvsagt anbefale å stemme på kandidater som er enige med oss, men selv for de som ikke er det, kan gjennomgangen over være nyttig for å orientere seg.

En stor grad av enighet om mange viktige saker gjør det kanskje vanskelig å finne noen enkeltkandidat å stemme på, på bakgrunn av disse spørsmålene alene. Vi anbefaler derfor selvsagt å bruke kandidatpresentasjoner, debatt og annen kjennskap til kandidatene til å vurdere både synspunkt i andre saker og ulike egenskaper ved kandidatene.

For oss i NTL er det ellers viktig å minne kandidatene om dette: Politikken dere har gitt uttrykk for før valget, kommer vi til å følge opp at dere står for også etter valget, og spørsmålene over er blant de vi kommer til å jobbe både opp mot styret og i andre arenaer for i årene som kommer.

Godt valg.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ny rapport: 9 av 10 masterstudenter får relevant jobb

Langt de fleste som tar masterutdanning har etter få år en jobb som krever kompetansen deres. Andelen som ikke hadde trengt master varierer mellom faggruppene. 

Studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNU-nett

En tabbe førte til at studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNUs intranett i to år før man oppdaget hva som hadde skjedd.

Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Ytring:

Campus… men hva så?

«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i denne ytringen.