100 dager ved roret i Ålesund

Nå er det gått omtrent hundre dager siden jeg overtok som viserektor ved NTNU Ålesund. Noe lenger har den gamle høgskolen i Ålesund vært en del av Norges største universitet NTNU.  Det har vært måneder med forventninger og det er det også til fortsettelsen.
Annik Magerholm Fet har tilbakelagt sine 100 første dager som viserektor ved NTNU i Ålesund.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Annik Magerholm Fet har tilbakelagt sine 100 første dager som viserektor ved NTNU i Ålesund. Foto: KRISTOFFER FURBERG

100 dager er sagt å være fredningstida til en leder. Uansett er det en milepæl og en anledning til å stoppe opp litt og samle tankene. Og det trengs kanskje  milepæler, skal en få tid til å oppsummere langs ruta; - for det går unna i hundre.

Dersom jeg skal oppsummere denne perioden med ett ord, så er det ordet forventning.

Personlig var det med stor forventning jeg flyttet hjem igjen til min barndomsby Ålesund. Selvfølgelig er det vemodig å fytte fra kollegaer og professorgjerningen ved NTNU i Trondheim etter 17 år i Stiftsstaden. Å undervise og veilede flotte studenter er en opplevelse jeg aldri ble lei av. Likevel gikk det veldig kort tid før jeg virkelig følte jeg var kommet hjem. Det handler om kultur. Det handler om væremåte. Her på Sunnmøre er det kort veg fra tanke, ord og handling. Vi er handlingsretta, løsningsorientert og vant til å bli hørt på.  Det er jeg også.

Alle forstår – også vi sunnmøringer – at det å slå sammen kulturer, bygge en ny felles kultur, er prosesser som må ta tid.  Sånn sett bør det være en opplagt fordel å ha god kjennskap til universitetskulturen med en over hundreårig stolt historie og også ha vært en del av den selv, når en er i front for et slikt arbeid.  Samtidig er det bemerkelsesverdig fort at denne sentrum – periferi-aksen inntrer.  En utkant er en utkant og har utkantens rolle å spille. Norge er en utkant i Europa. Oslo er sentrum og Bergen, Trondheim og resten av landet er mer perifer. I NTNU-systemet er selvsagt Trondheim sentrum og Ålesund og Gjøvik spiller utkantrollen.  Dette kommer tydelig til uttrykk i sammensetninga av det nye styret. 

Hensikten med kulturbygging er å bli bedre sammen. NTNU Ålesund jobber nært med næringslivet. Derfor har også næringslivet i regionen store forventninger til oss etter fusjonen. Som leder ble jeg umiddelbart invitert til Regionrådet for Ålesund og omliggende kommuner, til Ålesund kunnskapspark, til Sunnmøre næringsråd og andre sentrale organisasjoner. Regionrådet har til og med satt ned en egen gruppe som skal utvikle en egen strategi der blant annet samarbeidet med NTNU er tema. Alle har altså store forventninger til det nye fusjonerte NTNU og de muligheter det representerer. I kafédialogen i regi av Regionrådets arrangement 10.mars, ble det lagt vekt på: ”Omdømmet til NTNU Ålesund vert danna i løpet av dei komande åra, og det er behov for ein snarleg, felles innsats for å bidra til at vi kjem positivt ut. Studentane må ut i det offentlege ordskiftet, kommunane må engasjere seg” oppsummert fra møtet.

Det ble videre tatt til orde for å gå raskt videre fra ord til handling. Tidsvinduet er kort med hensyn til å skape et godt omdømme. Ikke at det er overraskende på noen måte, men offensiviteten og intensiteten i engasjementet gir god energi og bærer bud om mange muligheter.

Rådmann Astrid Eidsvik i Ålesund kommune har et klart budskap til de 5 kommunene som utgjør Region Ålesund:

”Campus Ålesund som studiestad er ei vinnarsak for kommunane i regionen, byen si viktige rolle for universitetet sin attraktivitet er klar, og kommunane i regionen må utnytte dette.” 

Media møter oss med forventning. Sunnmørsposten tok tidlig kontakt for å sikre seg et godt samarbeid og selvsagt mye god stofftilgang til glede for avisas mange lesere.

Som gode sunnmøringer tar vi tak i utfordringer og går fort i gang med å løse dem. Vi ønsker å bidra og vi har mye å bidra med. Vi er kanskje ikke fullt så gode til å bli fortalt hvordan vi skal tenke og handle, men vi er gode på samarbeid og vi er gode på problemløsninger.

En ny felles organisasjonskultur får vi ved å ta med det beste fra de sammenslåtte studieinstitusjonene. Vi må erkjenne kulturforskjellene og forsterke det gode. Jeg mener å registrere av ytringene i Universitetsavisa og av tilbakemeldinger fra ulike steder i periferien, at nysgjerrigheten på hva som er i utkantenes verktøykasse, kunne ha vært større. Lytt til oss, i stedet for å fortelle oss hva vi skal tenke, mene og gjøre.

Vi ser fram til å bli en viktig del av det nye store laget. Vi er overbevist om at laget blir bedre med at vår nærhet til næringslivet, vår utålmodighet, vår gründerkraft og vår til tider egenrådighet blir ivaretatt. Vi forventer at store NTNU er nysgjerrige på vår tenkemåte, vår arbeidsmetode og vår kultur slik at det å bygge en felles kultur blir å hente ut det beste fra flere verdener. 

Vi har store forventinger til en enda sterkere felles kultur der den sunnmørske kreativiteten får blomstre i nye bed. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.

Kronikk:

Aktivitetsbaserte kontor kan gi 30 prosent tap i effektivitet

Ny forskning peker mot at aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser gir betydelig mindre effektivitet, og mindre tilfredse medarbeidere, skriver overlege Jan Vilhelm Bakke og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold i denne kronikken.

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?