Immatrikuleringsseremoni – ikke for alle

16. August 2017 var en stor dag for mange unge mennesker som starter sine studier ved NTNU.

Immatrikuleringsseremonien på Gløshaugen er et første møte med Norges største universitet. I Adressa kan vi også lese om det store målet om å gjøre Trondheim til Norges beste studentby og immatrikuleringen sendes sågar direkte på Adressa-TV.

Børge Brende sa "denne dagen vil dere ikke glemme". For døve studenter og ansatte ved NTNU vil dette huskes som nok en høytidelig anledning der norsk tegnspråk ikke var representert, og de opplevde å være utenfor NTNUs store og spennende fellesskap.

Universell utforming handler om mange ting, også om språk og kommunikasjon. Det ble gjort forsøk på tilrettelegging for engelskspråklige og hørselshemmede gjennom teksting til engelsk, men det var bare taler og annen muntlig informasjon nedskrevet på forhånd, som ble tekstet. Alt annet var det ingen andre enn hørende, norskspråklige som fikk med seg, i alle fall ikke via nett-tv. Hadde man hatt tegnspråktolking og skrivetolking på arrangementet, så hadde man kunnet formidlet det meste av både taler, muntlige innlegg, sang og musikk og dermed inkludert enda flere.

I januar 2016 ble fagmiljøet for tegnspråk og tolking en del av NTNU. Det er et sterkt fagmiljø, som har flere døve akademikere i staben. For å opprettholde og viderutvikle dette fagmiljøet er NTNU avhengig av å rekruttere døve akademikere og studenter, både for å produsere studiepoeng og for å rekruttere dyktige fagpersoner til undervisnings- og forskerstillinger.  Et steg på veien mot å gjøre NTNU attraktiv for disse målgruppene er å løfte frem norsk tegnspråk, blant annet ved å synliggjøre språket ved nettopp slike anledninger.    

For en liten uke siden ble DAC17, Deaf Academics Conference 2017, arrangert i København. Dette er et møtested for døve akademikere fra hele verden. Vår postdoktor Hilde Haualand deltok, som en av en voksende gruppe døve akademikere nasjonalt og internasjonalt. Et gjentakende tema på konferansen var utfordringer knyttet til deltakelse i kommunikasjon, noe som hindrer karriereutvilking for døve akademikere. Universell utforming handler også om tilgang til informasjon på minoritetsspråk, noe som dessverre ofte glemmes.

Ordfører Rita Ottervik har fremhevet Trondheim som "Norges døvehovedstad". Dette på bakgrunn av byens historiske betydning som stedet hvor Norges første døveskole ble grunnlagt. Trondheim har også vist seg som en foregangskommune når det gjelder å sørge for tegnspråk- og skrivetolking på offentlige arrangementer, som 1. mai, 17. mai og ikke minst Olavsfestdagene. Dette er å ta sitt ansvar for alle byens innbyggere på alvor, og et eksempel til etterfølgelse for NTNU.

Vi håper vi kan skrive dette på kontoen for manglende rutiner og kunnskap, og at det heretter bestilles tegnspråktolk og skrivetolk til viktige arrangmenter for NTNU. Vi er et helt fagmiljø som står klart til å bistå med informasjon og praktiske tips. På vrimledagen på Dragvoll er det sørget for tegnspråktolk til flere foredrag, så kunnskapen og viljen finnes, den må bare spres på alle nivåer i organisasjonen.

Universell utforming vil også være viktig i arbeidet med ny campus, og da passer det å nok en gang minne om at det handler om mer enn fysisk tilrettelegging, det handler også om visuell informasjon og språk.

NTNU bør vise vei! Kunnskap for en bedre verden er også kunnskap skapt av døve akademikere og studenter, men da må vi ha legitimitet som et universitet der norsk tegnspråk har en fremtredende og naturlig plass.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.