Ytring:

Velg kunnskap i valgkampen!

Hvilke behov har Norge for kunnskapsutvikling og innovasjon? Forskning og utdanning bør bli et viktig tema i valgkampen, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.
Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen mener forskning bør være et viktig tema i valgkampen.
(Foto: Tore Oksholen)

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen mener forskning bør være et viktig tema i valgkampen. Foto: Tore Oksholen

Politikk er viktig. Også innen høyere utdanning og forskning. Ja, kanskje særlig i vår sektor siden det her særlig gjelder å planlegge for de lange horisontene. Å utdanne forskere, utvikle forskningsmiljøer og sette i gang nye utdanninger er typisk noe som både krever ressurser, tålmodighet og gode, langsiktige planer. Verdien av langsiktige perspektiver blir både anerkjent og sett på som nyttig iblant våre sektorpolitikere. Dagens regjering og stortingsperiode har gitt oss både Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og reformer med viktige konsekvenser for oss som jobber i akademia. Nettopp derfor håper jeg årets valgkamp gir rom for å tydeliggjøre politikkens posisjoner.

Her kan du lese flere ytringer.

Ett viktig perspektiv for en slik debatt ville vært hvordan vår store nabo i sør, EU, satser på og forstår kunnskap. Ikke minst fordi vi er en viktig bidragsyter til deres forskningsbudsjetter. Hva er så på agendaen i Brussel når det gjelder forskning? «Det mest fornuftige EU kan gjøre er å doble sine forsknings- og utviklingsbudsjetter.» Det er anbefalingen fra en ekspertgruppe under ledelse av Pascal Lamy. Den tidligere sjefen for Verdens handelsorganisasjon (WTO) har ledet arbeidet med det som trolig blir dette tiårets viktigste forskningspolitiske dokument i EU. 

EU troner ikke på innovasjonstoppen og utfordres av andre land og regioner når det gjelder utvikling av ny kunnskap. Det bekymrer EU og kommisjonæren for forskning og innovasjon, Carlos Moedas. Kunnskap er viktig for demokratisk utvikling, omstilling av næringsliv, industri og offentlig sektor, for verdiskaping og velferd.  Spørsmålet som kommisjonæren stiller seg - og som ekspertgruppen fikk i mandat å finne svaret på - er hva må EU gjøre for å bli en globalt ledende kunnskapsregion. Anbefalinger ble presentert i Brussel rett før ferien.

En dobling av forskningsbudsjettet er et formidabelt løft og kan nok friste nasjonale politikere til å renonsere på egne, nasjonale ambisjoner for forskning. Den tanken har mer enn streifet ekspertgruppen som foreslår å binde de nasjonale forskningsbudsjettene til tilsvarende økning som for EU. Det vil i tilfellet bli et solid løft, men også krevende for flere av EUs medlemsland.

Et solid løft er midlertid nødvendig for å nå det politiske målet om at 3 % av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal brukes til forskning. Selv da vil det være et stykke frem til Sør-Korea og Japan som i 2015 brukte hhv. 4.2 % og 3.5 % av BNP til forskning. I 2013 gikk Kina forbi EU i andel av BNP brukt til forskning og begge ligger i litt i overkant av 2 %. Kina har vist formidabel vilje og evne til å øke sine innsats i forskning de siste årene, og det er all grunn til å tro at denne fortsetter. Tre-prosentmålet deles også av den norske regjeringen.

 EU har bedt om - og fått - forslag til en ambisiøs forskningspolitikk for de neste ti årene. Det er liten grunn til å tro at Norges behov for kunnskapsutvikling og innovasjon er vesentlig annerledes enn for EU. Har norske politikere samme ambisjoner for vårt samfunn? Det vil forhåpentligvis høstens valgkamp vise.

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

Kronikken har tidligere vært publisert i På Høyden og er gjengitt etter tillatelse fra forfatteren.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.