Ytring:

NTNU bør ikke ha et fristed for geovitenskap og petroleum

Mennesker må ta ut og bruke geologiske ressurser, selv de som er begrenset og ikke fornybare, eller er miljøskadelig å produsere og bruke, skriver Allan Krill i dette innlegget.
Allan Krill vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya.
(Foto: NTNU Info, Nina Tveter)

Allan Krill vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya. Foto: NTNU Info, Nina Tveter

Ressurser som kull, olje, tjæresand, oljeskifer, kalkstein, kobber, grunnvann, sand-grus, leire, pukkstein, uranium og thorium, og mineraler på internasjonal havbunn, er gjenstander for kontroverser og politiske diskusjoner. Også sprengning av fjell, til motorveier og underjordisk anlegg som fjellhaller og tunneler, innebærer varig endring av naturmiljøet. 

De økonomiske fordelene med bergverksdrift kan gå til noen få, som ved en tjæresandgruve eller gullgruve i et naturområde, mens miljøulempene påvirker alle i nabolaget, eller i noen tilfeller havet, atmosfæren, og klimaet over hele kloden.

NTNUs hovedmiljø for petroleumsforskning og utdanning er isolert på campus Lerkendal og Valgrinda. Der er studenter og ansatte skjermet i en vis grad fra samfunnsdebatten. De sitter i PTS, en bygning som eies av industrien (Sintef). De driver forskning som i stor grad bestilles av industrien (f.eks. Statoil og Schlumberger). De tar turer utenlands og har andre goder som sponses av industrien. De mener stort sett at det som er bra for petroleumsindustrien er bra for dem og for samfunnet for øvrig. 

Mange ved PTS mener at diskusjoner om naturvern og klima er overdrevet og unødvendig. I kontrast til dette, er det folk ved Gløshaugen og Dragvoll som mener at petroleumsindustrien er som tobakksindustrien, noe samfunnet er avhengig av, men som er helseskadelig og bør avvikles jo før jo bedre.

Nå har rektor akseptert IV-fakultets plan for et «Senter for geovitenskap og petroleum» i PTS i Lerkendal og Valgrinda. Jeg vil kalle det for et fristed, ikke for et Senter, og vil jobbe for at geovitenskap og petroleum samlokaliseres med miljøer for teknologi og naturvitenskap, og miljøer for samfunnsfag, helsefag, og humanistiske fag ved Gløshaugen-Øya. Selv om bygningen PTS står der og kan disponeres av NTNU, er det mulig å forlate den til fordel for samlokalisering. Vi vet fra erfaring med Dragvoll at uheldig lokalisering av universitetsmiljøer er noe som kan endres.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.