Maskeringsforbud på universiteter er ikke illiberalt

Truls Wyller, en av de 34 som signerte oppropet i Aftenposten til støtte for forbud mot ansiktsdekkende plagg, svarer på Lars Johan Materstvedts kritikk i dette innlegget.
Truls Wyller er professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.
(Foto: Anna von Sydow)

Truls Wyller er professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap. Foto: Anna von Sydow

I Universitetsavisa 6.10. hevder min instituttkollega Lars Johan Materstvedt at et forbud mot niqab og andre ansiktsdekkende plagg ved universitetene framstår som illiberalt, fordi det strider mot individuell frihet. Jeg er uenig, og opplever det positive ved å tilhøre et universitet der saklig sannhetssøken er uavhengig av kollegialt vennskap. Som kanskje en gammel romer ville ha sagt: Amicus Materstvedt, sed magis amica veritas.

Materstvedt understreker at argumentasjonen hans hviler på en slags ”ekstremliberalisme”, nemlig den såkalte libertarianismen som vel særlig forbindes med filosofen Robert Nozick (1938-2002). Samtidig gir han inntrykk av at et forbud også skulle stride mot den mer gjengse politiske liberalismen som partier fra SV til Frp i dag mer eller mindre tar for gitt.

Men den politiske liberalismens klassikere poengterte nødvendigheten av statlige, politiske organer som gir borgerne en både fysisk og moralsk sikkerhet i samfunnet: Uten en sentral tvangsmakt lever vi i praksis på andres nåde, noe som nettopp for en liberaler medfører en uverdig ufrihet. Og som i det private næringsliv bedømmes selvfølgelig deltakere i statlig organisert virksomhet etter sine bidrag til virksomhetens mål. Det er ikke noe illiberalt i det.

Jeg føler meg derfor ganske sikker på at det kan være legitimt å forby maskering både i statlig og privat organisert aktivitet som man selv velger å delta i. Det er uproblematisk å nekte sykepleiere, lærere, hotellresepsjonister og frisørlærlinger å møte på jobb i finlandshette. Hvorvidt det også er legitimt å forby det for mine naboer eller medpassasjerer på bussen, er et annet spørsmål.

Som libertarianist synes Materstvedt å se bort fra denne enkle distinksjonen mellom hva vi må tillate i samfunnet generelt og hva som må tillates av ansatte og mennesker under opplæring på statlige og private arbeidsplasser.

Det styrende mål for universitetet som arbeidsplass er en sannhetssøken som best fremmes i en atmosfære av fri og åpen diskusjon. Forskere som kommer maskert på møter, seminarer eller forelesninger vil det derfor være rimelig å avvise. Like rimelig er det å stille krav til mennesker som ønsker å studere. Det skjer først gjennom kvalifikasjoner for opptak og dernest i løpet av studiet kanskje gjennom obligatorisk oppmøte og skriftlige eller muntlige presentasjoner ansikt til ansikt. Det er ikke noe illiberalt i det heller.

Enkelte studier kan man gjennomføre uten å følge undervisning. Men velger man å benytte sin rett til å undervises, forplikter man seg også til å respektere det pedagogiske samspillet mellom lærer og student i akademia. Vi lærere må ta pedagogikk-kurs, og våre undervisningsferdigheter evalueres regelmessig. At studenter som maskerer seg saboterer dette samspillet, synes Materstvedt å være enig i. Likevel mener han altså at de må få lov til det i frihetsrettenes navn.

Men det er ingen menneskerett å studere ved et universitet. Det er en menneskerett å ikke utelukkes fra det på grunn av kjønn, religion, etnisitet eller andre usaklige hensyn. Et maskeringsforbud er imidlertid saklig begrunnet, og rokker ikke ved at alle som ønsker og kvalifiserer seg til det, kan delta i det forsknings- og undervisningsfellesskapet som kjennetegner universitetene.

Relaterte artikler

Ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene

34 professorer og undervisere ved landets fire breddeuniversiteter går i dette innlegget i rette med lederne ved sine respektive universiteter.

Brevskriverne mot nikab framstår som illiberale

Niqabfri sone ved universitetene bryter med den enkeltes rett til å bestemme over eget liv, skriver Lars Johan Materstvedt som en kommentar til akademikerne som ønsker et forbud.

Slå en ring runt niqab

"Om rätten att bära niqab i offentligheten inskränks, så kommer andra friheter snart att följa efter," skriver professor og islamforsker Ulrika Mårtensson.

- En marginal gruppe fratas retten til høyere utdanning

«Det er rett og slett ikke greit å nekte folk tilgang på utdanning», skriver Jørgen Sørlie Yri ved Institutt for språk og litteratur i dette innlegget.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.