Skjulte planer om bortlokalisering

Rektor har vedtatt at ca. 80 ansatte og ca. 100 nye studenter hvert år, skal bortlokaliseres i Lerkendal og Valgrinda som et Senter for geovitenskap og petroleum.
Allan Krill er professor i geologi.
(Foto: NTNU Info, Nina Tveter)

Allan Krill er professor i geologi. Foto: NTNU Info, Nina Tveter

Det skal plasseres der for at andre kan overta de mer verdifulle plassene på Berg-bygget og Geologi-bygget på Gløshaugen.

Vedtaket kom ikke som en Styresak med medbestemmelse, men som en Orienteringssak i NTNU styremøtet 14. juni. Vedtaket ble skjult på styremøtets sakskart med den misvisende tittelen: "O-sak 16/17. Samlokalisering som følge av fusjon. Notat.”

Her er hele vedtaket, som ikke legges ut med sakskartet eller med protokollen: 

Rektorvedtak - Samlokalisering etter fusjon, jf. o-sak 16/17 i NTNU-styret. Valg av alternativ for plassering for Senter for geovitenskap og petroleum.

I tråd med dekanus innstilling og styringsgruppens tilråding vedtar Rektor at Senter for geovitenskap og petroleum lokaliseres på Petroleumsteknisk senter. På grunn av at realisering av denne samlokaliseringen er tidskritisk for flytteprosessen fra Kalvskinnet til Gløshaugen, vedtar Rektor at prosjektering av laboratoriebygg på Petroleumsteknisk Senter skal startes opp umiddelbart, og at dette følges opp gjennom budsjettvedtak for 2018.  Dette laboratoriebygget skal sammen med instituttets eksisterende laboratorier ved PTS være en varig løsning for instituttets behov for å huse laboratorieinfrastruktur de kommende årene. Behovsdokumentasjon drøftes løpende med fra fakultetet.

Campus Lerkendal og Valgrinda nevnes ikke i vedtaket, som gikk rett gjennom NTNUs styremøte uten å bli lagt merke til. Behovsdokumentasjonen (lenka går til NTNUS intranett)som nevnes i vedtaket beviser at det er en skinnprosess som ligger bak. Blant annet nevnes ikke Steintårnet med ett ord i dokumentasjonen. Steintårnet er en bygning på ca. 600 kvm som forventes å stå ubrukt etter flytteprosessen. Det blir ingen ansatte på Gløshaugen som vil ha nytte av denne spesielle bygningen, hverken steinlagringsmulighetene eller de omfattende steinsamlingene som den inneholder.

Vedtak om bortlokalisering går tvert imot NTNUs prinsippene om samlokaliseringen. Disse prinsippene er skrevet innledningsvis i NTNUs flytteplaner (lenka går til NTNUs intranett) Der står det at en av de tre prinsippene er “All teknologiutdanning på Gløshaugen”. Det nevnes ingenting om at en teknologiutdanning skal først flyttes bort til campus Lerkendal og Valgrinda. Dermed er planene om bortlokalisering også skjult i disse publiserte flytteplanene.

I stedet for å skjule en dårlig plan, bør man omgjøre den. Den bør omgjøres før man senker mer penger i skinnprosesser og bygging av et 1700 kvm. laboratoriebygg i Lerkendal og Valgrinda (se vedtak o-sak 16/17) til erstatning for den skreddersydde labben i Berg-bygget (se Behovsdokumentasjon)

Studentene er sterk i mot plassering i Lerkendal og Valgrinda. De samler inn underskrifter for at planen skal omgjøres. Et opprop med ordlyd "På grunn av avstanden mellom Lerkendal/Valgrinda og Gløshaugen, mener jeg at PTS ikke bør brukes for NTNU undervisning eller studentleseplasser etter samlokalisering" har nå ca. 280 underskrifter. Jeg har fått kopier av underskriftene, og en alfabetisk liste over navnene. Jeg sender gjerne pdf til de som ønsker å se den. Mange flere underskrifter samles inn i disse dagene.

Vi må regne med at motstand mot teknologiutdanning i Lerkendal og Valgrinda vil fortsette så mange år som nødvendig. Studenter ønsker samlokalisering, ikke bortlokalisering, for at deres utdanning blir mest mulig effektiv.

Relaterte artikler

Ytring:

Geovitenskap og petroleum bør ikke ha sitt eget fristed

Mennesker må ta ut og bruke geologiske ressurser, selv de som er begrenset og ikke fornybare, eller er miljøskadelig å produsere og bruke, skriver Allan Krill i dette innlegget.

Nybygg på campus Lerkendal og Valgrinda blir en dårlig investering

"Når det gjelder forsøk å bortlokalisere studenter, er det aldri for seint å snu. Det har vi lært av Dragvoll-satsingen", skriver Allan Krill

Geologi må ikke bortlokaliseres fra Gløshaugen

Med begrenset plass på Gløshaugen har IV-fakultetsadministrasjon en vanskelig kabal å legge. Men de starter feil.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.