Ytring:

Morgenbladet svarer på NTNU-kritikken

Det vi har gjort her er helt ordinær, undersøkende journalistikk, skriver redaksjonssjefen i Morgenbladet.
Iver A. Iversen er redaksjonssjef i Morgenbladet.
(Foto: Privat/skjermdump/montasje)

Iver A. Iversen er redaksjonssjef i Morgenbladet. Foto: Privat/skjermdump/montasje

I Morgenbladets artikkel «Millionene som bygger sjømatnasjonen» blir personer som er involvert i forskning finansiert av FHF «mistenkeliggjort i det jeg oppfatter som en konspiratorisk stil», skriver Tonje Osmundsen ved NTNU Samfunnsforskning. Og, mener hun, Morgenbladet «går langt i å beskylde forskningen på havbruk i Norge for tilstander som til syvende og sist har mye til felles med korrupsjon».

Disse påstandene vil jeg gjerne kommentere på Morgenbladets vegne. Det er ikke så lett, for Osmundsen skriver ikke noe om hva den konspiratoriske stilen består i, eller om innholdet i beskyldningene vi ifølge henne går langt i. Jeg oppfordrer folk til å lese artikkelen selv, den ligger åpent tilgjengelig her, sammen med resten av artiklene i serien «Mørke krefter».

Artikkelserien til Morgenbladet og Harvest tar for seg ulike sider ved oppdrettsnæringens forhold til forskning. I denne siste handler det altså om Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Gjennom innsyn i korrespondanse og andre dokumenter fra fondet, har vi funnet forhold vi mener fortjener offentlig debatt: Om hvordan forskningsprosjekter initieres, hvordan forskerne som deltar i prosjektene velges ut, hvordan enkelte forskere selv har aksjer i bransjen eller næringsinteresser i problemstillinger de utreder på vegne av FHF. Flere forskere stiller relevante spørsmål til sider ved FHFs praksis i artikkelen, og flere har stilt relevante spørsmål etterpå, for eksempel om forskningsetikk, andelen konkurranseutsatte prosjekter og forskningsinstituttenes uavhengighet. Per Sandberg har også, på spørsmål om artikkelen i Stortinget, svart at FHF «har potensial for forbedringer» og at fondet heretter som hovedregel skal konkurranseutsette prosjekter.

Så: Det Morgenbladet har gjort her, er helt ordinær, undersøkende journalistikk. Journalistene har lest dokumenter og snakket med kilder. Vi kommer ikke med noen påstander om korrupsjon, det gjør heller ingen av kildene.

Til slutt, om den eneste konkrete påstanden Osmundsen kommer med om vår journalistikk. Hun mener Morgenbladet «kaller fondet et statlig fond» og dermed gir et «feilaktig inntrykk» av at pengene som finansierer FHF er «mine og dine». Det er en pussig påstand. FHF er nå en gang direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet, og er altså et offentlig forvaltningsorgan, som FHF selv omtaler seg på sine hjemmesider. Da er det vanskelig å se hva annet vi skulle kalt det enn statlig (selv om det pågår en prosess om å omgjøre fondet til et statlig aksjeselskap). Inntektene kommer fra en eksportavgift. Å diskutere om offentlige avgifter er mine eller dine penger, er nå så sin sak. Å ha en åpen debatt om hvordan disse pengene fordeles, mener vi er i både min og din interesse.

Følg UA på  Facebook, Twitter og Instagram.

Her kan du lese flere ytringer.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.