Ytring:

Ikke så utålmodig, NTNU!

Standardisering av Blackboard er en dårlig ide, mener Anne Charlotte Torvatn, som i denne ytringen kritiserer spørreundersøkelsen NTNU har gjennomført om emnet.
Førsteamanuensis Anne Charlotte Torvatn, Institutt for lærerutdanning
(Foto: Privat)

Førsteamanuensis Anne Charlotte Torvatn, Institutt for lærerutdanning Foto: Privat

NTNU har gjennomført en spørreundersøkelse om Blackboard. Undersøkelsen har to hovedproblemer:

  1. At den har en oppsiktsvekkende lav svarprosent. Bare 8.25 % av brukerne av Blackboard ved NTNU besvarte undersøkelsen.  
  2. At den er gjennomført for tidlig.  Da undersøkelsen ble gjennomført, hadde man ikke hatt Blackboard et helt semester enda, hvis man da ikke var testbruker. Det var derfor vanskelig å gjøre seg opp en mening om systemet.

Når man først har havnet i den situasjonen av man har et så dårlig materiale, kunne man løst det ved å skaffe mer informasjon. En mulighet hadde derfor vært å gjennomføre en intervjurunde om Blackboard, og så komme tilbake med en ny spørreundersøkelse basert på funnene fra denne kvalitative undersøkelsen. Da hadde svarprosenten trolig gått opp. Istedenfor kaster man seg nå hodestups inn i en liste med tiltak, og særlig ett av disse er problematisk.

Et problematisk ønske om standardisering

Blant den lille andelen studenter som har svart på undersøkelsen, har det tydeligvis kommet frem at de synes at Blackboardrommene er ulikt organisert i de ulike fagene, og at det er vanskelig å finne frem.  Det er kanskje ikke så overraskende, ettersom systemet er nytt for alle parter. Etter min mening ville det faktisk vært oppsiktsvekkende om alle klarte å finne en god modell første året de kjørte et kurs i et nytt e-læringssystem. Det tar tid å lære seg funksjonaliteten, og det tar tid å finne ut hva studenter og ansatte trives med.  Ved NTNU lar man seg imidlertid ikke hefte av slike forbehold, man fastslår allerede nå at ett av tiltakene som bør gjøres, er å standardisere organiseringen av Blackboardrommene innenfor det enkelte institutt.

Nå er det ikke fastlagt hva man mener med standardisering. En standardisering kan bety alt fra en endring på overflatenivå, som navnevalg for mapper etc., til noe mye mer grunnleggende. Etter min mening kan ingen type standardisering blir bra. Enten blir den så overfladisk at den blir meningsløs og tidssløsende, eller så skaper den store problemer for ansatte og studenter.

Problemet med å standardisere innhold i Blackboard, er at kurs er og skal være svært ulike. For å illustrere problemene som kan oppstå, kan jeg nevne min egen situasjon. Jeg underviser på ulike kurs (på samme institutt) som egentlig krever tre grunnleggende ulike måter å organisere Blackboard på.

Den ene typen kurs er kurs der du har én gruppe studenter som har én timeplan og ett felles pensum, én eksamensordning og en fast timeplan. Jeg antar dessverre at det er slike kurs man vil bruke som utgangspunkt for standardiseringen. Dette er imidlertid bare en liten andel av de kursene jeg underviser i, og hvis man legger malen etter disse kursene, ville alle andre få problemer. Blant annet underviser jeg i noen store kurs i grunnutdanningen på lærerstudiet der man har delt kullet inn i flere klasser. Det finnes en del felles stoff for alle klassene, som pensum, arbeidskrav, informasjon om eksamen samt materiale fra en del fellesforelesninger for hele kullet. Imidlertid finnes det også svært mye informasjon som er spesifikk for hver klasse. Blant annet har de ulike undervisningsrom og timeplaner, og de har til dels ulike lærere, de har egne forelesninger for hver klasse osv. Vi har derfor egne klassemapper, som bare de som går i den enkelte klasse har tilgang til.  Disse kommer i tillegg til fellesstoffet.  Om man standardiserer, forsvinner sannsynligvis mulighetene våre for å legge ut klassespesifikk informasjon. En tredje type kurs jeg underviser i, er samlingsbaserte etterutdanningskurs for lærere. I disse kursene er det naturlig at mesteparten av informasjonen er knyttet til den enkelte samling, der man har planer, leselister og forelesninger organisert etter samlingsdatoer. Ulike typer kurs krever altså ulike former for organisering av rommene, og jeg kan vanskelig se for meg en standardisering som kan ta hensyn til dette.

La folk velge selv!

Når mener jeg selvsagt ikke at alle forelesere har funnet den perfekte måten å organisere rommene sine på. Blackboard her en annen struktur enn It’s learning, og det tar tid å finne ut hvordan denne strukturen kan brukes best mulig. De rommene som jeg har vært inne i der vi har hatt flere klasser i samme klasserom, har helt klart vært dårlig organisert i høst. Dette handler delvis om manglende kompetanse i bruk av grupper i Blackboard, og dels om manglende erfaringsdata om studentenes meninger fra tidligere år (noe som jo vil rette seg). Dette rettferdiggjør likevel ikke en standardisering! Enten blir standardiseringen så generell at den blir meningsløs, eller den vil bli en tvangstrøye som blir et problem for alle som ikke har kurs som følger det noen tror er standardnormen. Ønsker man at rommene skal bli mer tilgjengelige for studenter, må man først og fremst la folk få erfaringer med systemet, og la det utvikle seg over tid.  Man må legge vekt på arenaer for erfaringsutveksling mellom forelesere i ulike kurs. Videre må man åpne for en god dialog mellom studenter og forelesere om hvordan de opplever strukturen i det enkelte kurs. Og så synes jeg at vi skal huske på at vi har intelligente studenter som har navigert seg gjennom mange ulike nettsider i sine liv. De fleste klarer faktisk å forholde seg til flere maler, så lenge det er en intern logikk i det. Det farligste vi kan gjøre, for alle parter, er standardisering!

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Meklingsfrist ved midnatt:

Eksamen, sensur og opptak går i stå hvis det blir streik

Mens partene i statsoppgjøret forhandler på spreng hos riksmekleren, forbereder 6 200 statsansatte seg på streik fra torsdag morgen. Ved NTNU tar Forskerforbundet og NTL ut over 300 ansatte om meklingen ikke fører frem.

- Universitetene må ta ansvar for seksuell trakassering av studenter

Marianne Synnes (H) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget reagerer på omfanget undersøkelsen av seksuell trakassering av studenter avdekker.

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.