Ytring:

Noen oppklaringer om NTNUs campusutvikling

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Artnsen svarer på kritikken fra arkitektprofessor Fredrik Lund i dette innlegget.
Økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU, Frank Arntsen, svarer på arkitektprofessor Fredrik Lunds kritikk av campusprosjektet.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU, Frank Arntsen, svarer på arkitektprofessor Fredrik Lunds kritikk av campusprosjektet. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Fredrik Lund kommer i sin ytring i Universitetsavisa 5. januar med mange spørsmål og påstander om campusutvikling ved NTNU – både om arbeid som er gjort og arbeid som fortsatt ligger fram i tid.

Jeg vil først slutte meg til Lunds hedrende omtale av KOHT Arkitekter. De har gjennom til dels krevende interne og eksterne prosesser vist imponerende dyktighet og faglig integritet.

Videre kan jeg forsikre om at jeg og resten av NTNUs ledelse er trygg på at vi har en meget kompetent prosjektsjef ved roret, som vi vet involverer den nødvendige fagkompetansen som kreves i et såpass komplekst virksomhetsutviklingsprosjekt som campussamlingen.

Jeg ønsker i tillegg å bidra i debatten med noen faktaopplysninger som forhåpentligvis vil være oppklarende.

Grunnlaget for idé- og plankonkurransen Lund omtaler er utredningen om overordnet lokalisering som ble utarbeidet i 2016. Dette arbeidet ble ledet av Fredrik Shetelig, dekan ved Fakultet for arkitektur og design. Rapporten ble utarbeidet januar-juli 2016 av en bredt sammensatt arbeidsgruppe og med innhenting av kompetanse og innspill fra fagmiljø både i og utenfor NTNU.

Idékonkurransen ble gjennomført som en totrinns idé- og plankonkurranse. Dette er ikke en ny, men en litt uvant fremgangsmåte i det etablerte fagmiljøet.

Campusprosjektet hadde gode, fruktbare diskusjoner med blant annet Norske Arkitekters Landsforening da konkurransegrunnlaget ble utarbeidet. Målet var å få et bredt tilfang av ideer og å åpne opp for at også uredde, unge stemmer uten dokumenterte meritter og referanseprosjekter av samme omfang skulle få en mulighet til å kvalifisere seg for planoppdraget som var premien i konkurransen. Vi kunne valgt å gjennomføre konkurransen på andre måter, men med KOHT Arkitekter som vinner av konkurransen da den ble avsluttet i april 2017, vil vi si at vi lyktes med konkurranseformen.

Målet med konkurransen var ikke å lage en ferdig utarbeidet campusplan. Konkurransen hadde som mål å finne frem til:

  • Et konsept for en overordnet struktur for campus og lokalisering av arealer NTNU har behov for
  • En leverandør til den videre utviklingen og utarbeidingen av en fysisk plan for samlet campus

Resultatet av konkurransen var at NTNU engasjerte KOHT arkitekter til oppdraget om å utarbeide en fysisk plan – et oppdrag de har jobbet med fra de ble kunngjort som vinnere av konkurransen i mai 2017 og som fortsatt pågår.

KOHT vant oppdraget på bakgrunn av sin kompetanse og sitt konsept i en anonym konkurranse. Som et ungt, nyetablert firma ville de neppe kunne konkurrert på samme vilkår som større, mer etablerte firma i en tradisjonell arkitektkonkurranse der det stilles høyere krav til referanseprosjekter, erfaring og annet gjennom en prekvalifisering for mulige konkurransedeltagere.

Planforslaget som KOHT i løpet av store deler av 2017 har videreutviklet fra sitt opprinnelige konsept foreligger per i dag med tre alternativer. Her testes ulike muligheter for måloppnåelse og konsekvenser. En av konsekvensene er at i det mest ytterliggående alternativet vil foreslåtte nybygg legge beslag på omtrent 5 prosent av de grønne arealene (parkområdene) rundt Gløshaugen.

I tillegg til KOHTs arbeid er det også gjennomført en mulighetsstudie for fortetting på Gløshaugen for å vurdere hvor nye bygg kan plasseres. Også tilgjengelige arealer i områdene mellom Realfagbygget og jernbanen i sør, blir utredet nærmere.

Det samla campus som til slutt realiseres kan tenkes å bli en kombinasjon av flere av disse mulighetene.

I løpet av våren vil det forhåpentligvis bli tatt noen viktige avgjørelser i planleggingsarbeidet. Regjeringen har signalisert at de skal foreta et konseptvalg på nyåret 2018. Etter den beslutningen vil vi vite mer om omfang og størrelse på prosjektet.

Etter at NTNU sammen med Statsbygg i høst svarte på en bestilling fra Kunnskapsdepartementet om å sammenfatte et beslutningsgrunnlag for regjeringens konseptvalg, har vi i forståelse med Trondheim kommune, erkjent at det vil være hensiktsmessig å avvente videre behandling av planprogram i Trondheim kommune til etter regjeringen har tatt sin beslutning. Deretter vil planprogram for samlet NTNU-campus i Trondheim bli sendt til behandling i bygningsrådet. Da vil planprogrammet også bli lagt ut for offentlig høring og ettersyn, før endelig behandling i Bystyret. Først etter dette vet vi mer om hvilke tomter som vil være aktuelle for regulering.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.