Ytring:

- Nei, OsloMet orienterer seg ikke vekk fra det norske samfunnet

OsloMet er et mangfoldig, urbant og arbeidslivsrettet universitet. Det er innholdet i vårt nye navn, skriver rektor Curt Rice i dette svaret til NTNU-professor Oscar Amundsen.
- Kortformen «OsloMet» kan umulig være mer tom enn kortnavn som HiOA, UiO, NTNU, NMBU, skriver Cort Rice i dette svaret til Oscar Amundsen. (Foto: Sonja Balci/OsloMet)

- Kortformen «OsloMet» kan umulig være mer tom enn kortnavn som HiOA, UiO, NTNU, NMBU, skriver Cort Rice i dette svaret til Oscar Amundsen. Foto: Sonja Balci/OsloMet

NTNU-professor Oscar Amundsen hevder i Aftenposten 17. januar at navnet på vårt nye universitet lyser av tomhet og leses som en «drømmeaktig orientering vekk fra det norske samfunnet».

Som professor i språkvitenskap vil jeg minne om at ord generelt ikke har noen iboende mening i seg selv. Det er konteksten det brukes i og innholdet man legger i det, som gir det mening.

”OsloMet – Storbyuniversitetet” har selvsagt mening gjennom stedsnavnet Oslo og begrepet «universitet».

Harmonerer med profil

Amundsen mener Aker ville være et navn med mer substans.

Jeg tør påstå at både internasjonalt og nasjonalt er Oslo mer kjent for folk flest enn Aker (som dessuten allerede er tatt av et av landets største industrikonserner).

Og kortformen «OsloMet» kan umulig være mer tom enn kortnavn som HiOA, UiO, NTNU, NMBU osv.

Den andre delen av «OsloMet» kommer fra vårt engelske navn, Oslo Metropolitan University.

Begrepet «metropolitan» brukes ofte i byer med to universiteter, og særlig på institusjoner som skal svare på behovene til storbysamfunnet og regionen rundt og som er tett knyttet til arbeidslivet. Denne betydningen harmonerer godt med vår profil.

Amundsen poengterer at merket ofte er blitt viktigere enn produktet i vår tid.

Hva med å se litt annerledes på det? At man kan bruke et spenstig navn for å få oppmerksomhet rettet mot det viktige innholdet virksomheten leverer.

Universitet for fremtiden

Amundsens andre påstand er imidlertid mer interessant å snakke om, nemlig at OsloMet orienterer seg vekk fra det norske samfunnet.

Jeg kunne ikke vært mer uenig.

Vi leverer yrkesutøvere, oppdatert kunnskap og nye løsninger som samfunnet har behov for. Dette gjør vi blant annet innenfor fagområdene sykepleie, lærerfag, ingeniør- og teknologifag, økonomi og sosialfag.

Vår ferske universitetsstatus skal ikke komme på kant med samfunnsoppdraget vårt.

Universitetsstatus gir oss enda et verktøy til å kunne heve kvaliteten på kjernevirksomheten vår.

Det gir oss mer selvstendig styring på porteføljen vår, slik at vi raskt kan justere oss etter samfunnets behov, og det lar oss styrke fagmiljøene våre blant annet ved å bli mer attraktive for nye medarbeidere og samarbeidspartnere.

Internasjonalt perspektiv viktig, ikke farlig

I den sistnevnte sammenhengen er det internasjonale perspektivet viktig, ikke farlig, slik Amundsen hevder.

Internasjonalisering handler ikke om å neglisjere det norske språket, men om å åpne for mer samarbeid og å invitere til gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring. Dette vil spille en stor rolle i å utvikle og styrke fagmiljøene våre.

OsloMet fortsetter i det samme sporet som HiOA med å utvikle kunnskap samfunnet og yrkesutøvere trenger.

Vi er et mangfoldig, urbant og arbeidslivsrettet universitet med klart tyngdepunkt i profesjonsutdanninger.

Dette gjør oss rustet til å være et universitet for fremtiden. Det er innholdet i vårt nye navn.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»