Ytring:

God undervisning skapes ikke av gode enkeltlærere alene

Fagmiljøets betydning for undervisningskvaliteten må også løftes fram.
Eirik J. Irgens mener gode enkeltlærere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for høy undervisningskvalitet. (Foto: Tore Oksholen)

Eirik J. Irgens mener gode enkeltlærere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for høy undervisningskvalitet. Foto: Tore Oksholen

Jeg er valgt ut som en av ni meritterte undervisere ved NTNU. Det er jeg takknemlig for. 

Våre studenter fortjener god undervisning, og den enkelte fagansatte trenger å se at undervisning blir verdsatt av NTNU som arbeidsgiver.

Når oppmerksomhet kan være uheldig

Jeg tror nok at et system for verdsetting av enkeltansatte også kan føre til enda bedre undervisning. Men jeg tror at stor oppmerksomhet rundt undervisningskvalitet som individuelt fenomen, kan være uheldig. 

Mye tyder på at et godt studium, ikke minst sett fra et studentsynspunkt, ikke skapes av gode enkeltundervisere alene (1).  Det er som i skolen: Gode enkeltlærere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å skape en god undervisning.

Viktig med helhet

Et studieprogram er satt sammen av emner. Det er forskjell på emner, og behovene trenger ikke være de samme. Men i emner der flere undervisere er inne, slik det ofte er, er kvalitet avhengig av at det skapes en meningsfull helhet sett fra studentenes ståsted. Helhet krever mer enn at det er utarbeidet studieplan og emnebeskrivelse som synliggjør arbeidskrav, eksamensform etc. Det skal være rom for variasjon, men underviserne bør også være tilstrekkelig koordinerte – nok til at studentene opplever sammenheng, men ikke så mye at det oppleves som en tvangstrøye av de som underviser.

Lærere som evner å synliggjøre sammenhenger, forsterke felles budskap der det er viktig, vise til hverandres undervisning, og som forbedrer undervisningen basert på felles evaluering og utvikling, klarer bedre enn andre å skape koherens: Resultatet er et mer helhetlig læringsforløp (2).

Når jeg har opplevd å være en god underviser for mine studenter, har jeg arbeidet i slike fagmiljøer.

Fare for lite indre sammenheng

Hvis undervisningskvalitet primært blir sett på som noe individuelt, kan studenter oppleve programmer med høy grad av fragmentering og lite indre sammenheng, til tross for at de enkelte underviserne er gode hver for seg. I tillegg kan gode undervisningspraksiser bli borte når ansatte slutter. Det kan også føre til at emner og programmer med stort behov for samarbeid og koordinering, ikke får tilstrekkelig ressurser. 

Kriteriene for å bli merittert underviser har lagt vekt på flere aspekter, også bidrag i fagmiljøet. Det synes jeg er bra. Likevel er det en fare for at meritteringssystemet slik det nå er, forsterker en oppfatning av at undervisningskvalitet primært dreier seg om enkeltpersoner. Kanskje er neste skritt å ta meritteringssystemet videre, slik at betydningen gode fagfellesskap har for studentenes opplevde undervisningskvalitet anerkjennes sterkere. Det vil være et viktig signal.

Vi trenger begge deler

Mye er allerede gjort, slik sentrene for fremragende utdanning er et eksempel på. Men det viktigste er uansett at studieprogrammer med stort koordineringsbehov, sikres støtte og ressurser til programledelse, emnekoordinering og samarbeid.

For god undervisning skapes ikke av gode enkeltlærere alene. Gode enkeltlærere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for høy undervisningskvalitet. Vi trenger begge deler: Både gode enkeltundervisere og gode fagfellesskap, og ingen av delene kommer av seg selv.

Kilder:

  1. Solbrekke & Stensaker, 2016.
  2. Robinson, 2011, s. 85.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»