Nei, vi vet ikke nok om velferden til studentene

Statssekretær Rebekka Borsch sier til Universitetsavisa 8. februar at Kunnskapsdepartementet allerede har nok informasjon om studenters velferd. NSO mener det er trist at regjeringen ikke lenger vil sikre at vi har oppdatert og sammenliknbar informasjon om hvordan studentene har det.  
At regjeringen nå innfører 11 måneders studiestøtte er bra, men det er ikke et argument for å kutte ut levekårsundersøkelsen, skriver NSO-nestleder Anne Helene Bakke.
(Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO)

At regjeringen nå innfører 11 måneders studiestøtte er bra, men det er ikke et argument for å kutte ut levekårsundersøkelsen, skriver NSO-nestleder Anne Helene Bakke. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

Levekårsundersøkelsen for studenter har vært omfattende undersøkelser, gjennomført av SSB i 1998, 2005 og 2010. Her kan vi få informasjon om om en rekke tema som er relevante for å vurdere hvordan studentene har det og ikke minst sammenlikne utvikling over tid. Dette vil være relevant uavhengig av hvem som sitter i statsrådsstolen eller hvilke politiske prioriteringer som er gjort. Altså, at regjeringen nå innfører 11 måneders studiestøtte er bra, men det er ikke et argument for å kutte ut levekårsundersøkelsen. Om ikke annet burde også regjeringen være interessert i å undersøke hvorvidt tiltak de bevilger penger til faktisk har en effekt.

LES OGSÅ: Vi vet nok om studenters velferd

LES OGSÅ: AP vil ha undersøkelse av studenters levekår

Det finnes også andre undersøkelser om studenter og deres livssituasjon, men ingen så omfattende. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) dekker mye om studenters psykiske helse. Studiebarometeret dekker undervisningen. Men levekårsundersøkelsen komplementerer disse. Levekårsundersøkelsen tar blant annet for seg den økonomiske situasjonen, og faktorer som bolig, arbeid, familie, økonomiske bidrag, gjeld- og forbruksvaner. Undersøkelsen har sett på studieplaner og progresjon, yrkesdeltakelse og fritid.

Å se alt dette sammenheng vil gi oss mer kunnskap om studenters livssituasjon, ikke minst over tid. At vi har én undersøkelse som jevnlig utføres av Kunnskapsdepartementet gir oss anledning til å følge utviklinger og effekten av ulike tiltak og endringer i sektoren. Dette er en mulighet vi nå ikke lenger vil kunne ha dersom ikke statsråd Nybø snur og følger opp lovnaden i statsbudsjettet for 2016

«For å få oppdatert informasjon om levekåra til studentane tek departementet sikte på å få gjennomført ei ny levekårsundersøking»

Undersøkelsen skulle blitt gjennomført i 2016. Den er nå langt på overtid.

Relaterte artikler

Levekårsundersøkelse:

Rebekka Borsch: - Vi vet allerede mye om studenters velferd

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for ikke å ville lage ny levekårsundersøkelse for studenter. Her svarer KDs statssekretær på kritikken.

AP ønsker undersøkelse av studentenes levekår

AP kritiserer regjeringen for at den ikke vil gjennomføre en ny leverkårsundersøkelse for studentene.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU sperrer epost for Mac-brukere

Etter over en uke med enorme epostproblemer på NTNU har IT-avdelingen torsdag sperret for bruk av epost på Mac.

Eksamenstabbe rammet medisinstudenter

En menneskelig feil førte til at tredjeårs medisinstudenter ved NTNU kunne lese seg fram til fasit på en del av eksamensoppgavene. Studenter og fakultetsledelse har sittet i møte torsdag formiddag for å finne løsning.

Partene enige - streiken avblåst

Partene i statsoppgjøret bekrefter at de er enige, og streiken er avverget.

UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.