Ytring:

Nå skal alle studenter få ombud

Utdannings- og forskningskomiteen er enige om at alle studenter nå skal få tilgang på et studentombud, skriver Marianne Synnes (H) i Utdanningskomiteen.

De aller fleste studenter har heldigvis en positiv opplevelse av studietiden. Det betyr at miljøet ved norske universiteter og høyskoler i dag i all hovedsak er godt. Samtidig kan vi ikke stikke under en stol at det finnes sterke hierarkiske strukturer og asymmetriske relasjoner mellom studenter og ansatte.

Ombudene som regjeringen nå skal innføre ved alle studiesteder skal fungere som uavhengige bistandspersoner som skal veilede, gi råd og være en ressurs for studentene i deres studiesituasjon.

Ti utdanningsinstitusjoner i Norge har i dag studentombud; alle universitetene og de største høgskolene.

Studentombudene gjør en viktig jobb for å sikre studentenes rettigheter. Det er viktig at studentombudene har god juridisk kompetanse og opptrer som uavhengige aktører, slik at studentenes rettigheter følges opp på en god måte.

Siste tids avdekking av uønskede hendelser i forbindelse med #metoo-kampanjen, også i akademia, har synliggjort behovet for et sterkere vern av studenter. Jeg mener et studentombud kan bidra til å ivareta studentenes rettigheter, og gjøre det lettere å melde fra om kritikkverdige forhold som for eksempel seksuell trakassering eller urettferdig behandling.

Det er likevel viktig at institusjonene selv avgjør organiseringen av studentombudene, slik at disse organiseres på en måte som passer best for den enkelte institusjon. For oss er det viktigste at vi gir alle studenter lik tilgang på et uavhengig ombud. Det gjør vi nå, og ser frem til å gå i dialog med studentene og institusjonene på hvordan vi på best mulig måte løser dette.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.