Ytring:

Bli med på et paradigmeskifte i menneskets plass i verden

- Det kan komme et nytt paradigmeskifte i menneskets evolusjon, skriver geologiprofessor Allan Krill i dette innlegget.
(Foto: Ill: Allan Krill.)

Foto: Ill: Allan Krill.

Geologi opplevde et paradigmeskifte i 1967. Det heter “platetektonikk”. Vitenskapsfolk godtok plutselig at kontinenter beveger seg horisontalt over jordklodens overflate, i motsetning til å ha blitt dannet der de befinner seg i dag. Hypotesen “kontinentaldrift” hadde eksistert i ca. 40 år, men ble fornektet og holdt skjult, før den ble akseptert.

Da dette paradigmeskiftet endelig ble anerkjent, utløste det enorm vitenskapelig fremgang og utallige publikasjoner i årene som fulgte. Det var en fordel å være tidlig ute. Derfor tipser jeg UA- lesere om at det kan komme et tilsvarende paradigmeskifte i menneskets evolusjon. Det vil ta noen år å slå an. I mellomtid, kan du kanskje ha faglige fordeler av å bli informert og ha et åpent syn på dette.

Dette alternative paradigmet innebærer at mennesket (Homo sapiens) stammer direkte fra sjimpansen (Pan troglodytes) uten dannelse av fossiler. Et tilsvarende eksempel er den moderne dachshunden, som stammer direkte fra ulven, uten dannelse av fossiler. For hunderaser var det mennesker som sørget for streng seleksjon. For menneskets evolusjon var det naturlig seleksjon i forbindelse med sanking av mat kun fra havet, antagelig ved Bioko, Afrika.

Det er feiltolkning av fossilfragmenter som har ført til den misforståelsen at mennesker stammer fra Australopithecus og Homo erectus. Les om dette, og min versjon av den uortodokse “vannapeteorien” i Gemini.

Naturligvis har vannapeteorien blitt ignorert av paleoantropologer, de som har bygget sine karrierer på tolkning av fossiler. Teorien ødelegger for disse museumsvokterne. Det er interessant at det var i stor grad fossilforskere (paleontologer) som holdt tilbake teorien om kontinentaldrift. Du kan lese om nettopp denne historien i min bok “Not getting the drift”, med gratis pdf på krilldrift.com.

Nå er det på tide å komme videre med vannapeteorien. Vi må diskutere og teste den, og bruke innsikten den gir oss om mennesker — hvor vi kom fra og hvorfor vi er slik som vi er.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.