Ytring:

Det bør finnes grenser – også for bagatellisering

Universitetsavisa mangler forståelse for både alvorligheten i saken(e) det er snakk om og at de ikke tar hensyn til studentene som Langeland ville kommet i kontakt med om han ble ansatt, mener studenttillitsvalgte Victor Elias Okpe og Ida Johnsen Ingebrigtsen.
Victor Elias Okpe og Ida Johnsen Ingebrigtsen kritiserer Universitetsavisas Langeland-kommentar.
(Foto: PRIVAT)

Victor Elias Okpe og Ida Johnsen Ingebrigtsen kritiserer Universitetsavisas Langeland-kommentar. Foto: PRIVAT

Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv.

Studentene ved Institutt for historiske studier ved det Humanistiske fakultet, NTNU, har fått en overskrift de skulle vært foruten. På lederplass spør redaktøren i Universitetsavisa retorisk om Nils Rune Langeland er uegnet som ansatt på grunn av alkoholproblemer, «slibrige meldinger til yngre kvinner» og at han skal ha oppført seg som en «drittsekk» mot sine kollegaer. Underforstått er også at Langeland kan få en sjanse til, og at forholdene ikke er så ille. Vi mener Universitetsavisa her mangler forståelse for både alvorligheten i saken(e) det er snakk om og at de ikke tar hensyn til studentene som Langeland ville kommet i kontakt med om han ble ansatt.

I likhet med redaktøren har ikke vi tenkt å vurdere hvorvidt Langeland er faglig kompetent til stillingen eller ikke. Det vi reagerer på er denne fremstillingen av seksuell trakassering m.m. som «alternative væremåter» og noe som er irrelevant for en egnethetsvurdering. La oss være klinkende klare - oppførselen til Langeland går ikke inn under kategorien «alternative væremåter». I vår verden kan det å sette seg rett ved siden av deg på bussen når det er to ledige seter på andre siden, og å gå med crocs ute beskrives som «alternative væremåter». Ikke seksuell trakassering. Videre tviler vi sterkt på at det forringer vidsynet og toleransen til NTNU at man ikke vil akseptere, ifølge Universitetet i Stavanger, lovstridig oppførsel.

Den største provokasjonen ligger i at Universitetsavisa mener at trakassering av studenter ikke rører ved egnetheten, når halve stillingen består av undervisning og kontakt med studenter. Som professor står man i et tillitsforhold og en maktposisjon ovenfor studentene. Vi vil også påpeke at det ikke bare var snakk om trakassering av studenter, men også kollegaer. Det at Oksholen reduserer dette til at Langeland drikker for mye og sender vemmelige meldinger i fylla er ikke holdbart. Oksholen befinner seg ikke etter det vi vet innenfor kategorien til personer som denne oppførselen retter seg mot. Han befinner seg derimot i en maktposisjon som redaktør, og hans ord bærer derfor tungt hos mange. Språk har enorm makt, også her. Når en redaktør for nettopp Universitetsavisa bagatelliserer slik oppførsel åpner man et rom for at dette er greit.

Universitetsavisa velger heller å dra veksler på politikerne som har begått overtramp, og snakker om at de «bør få en sjanse til». Oksholen stiller dermed spørsmål til om ikke akademia burde være like tilgivende. Det Oksholen ikke nevner er jo at vi nettopp ikke har tilgitt politikerne – de har mistet sine verv, og kommer nok ikke til å ha noe høytstående verv med det første. De er riktignok fremdeles stortingspolitikere, forskjellen er at dette er fordi grunnloven sier de må være det, ikke fordi vi har tilgitt dem. Men NTNU har derimot et dokument for Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021, der det står at trakassering ikke er lov på NTNU. Skal vi se bort i fra dette fordi en person som ikke klarte å oppføre seg, og nå føler motgang i møtet med konsekvensene av det? Vi har såpass tiltro til ansettelsesprosessen ved NTNU at vi tror at tryggheten til både studentenes og de ansatte kommer i første rekke.

Vi mener ikke her at det er forbudt for Langeland å søke på en stilling, eller at han aldri noensinne kan havne i en tillits- eller maktposisjon igjen, men når man har opptrådt såpass grovt at universitetet velger å avskjedige en (som en av tre gjennom tidene) og saken attpåtil er pågående, så er det faktisk for tidlig. Og som Universitetsavisa siterer Støre på: man må faktisk arbeide for å vinne igjen tilliten, og dette er noe som tar tid, lang tid.

Universitetsavisa vil gjøre godt i å ha litt videre syn på hva en professor gjør – det er mer enn å sitte på kontoret og å stå i forelesningssalen. Professorer bidrar til et universitetsmiljø og er i NTNU sitt tilfelle en del av et kollektiv for kunnskap for en bedre verden. Er det slik at fordi noen er fornøyd med undervisningen til Langeland, at man da ikke skal ta hensyn til det faktum at andre studenter, og kollegaer, ble trakassert? Nei, du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.