Ytring:

Hva er galt med Stanford?

UAs gjestekommentator Tord Lien karakteriserer folks bekymring for nedbygging av fredede parkareal som «provinsiell». Hvor har han det fra, undrer Knut H. Sørensen.
- Det er foruroligende at NHOs regiondirektør mener at vi kan vente til 2030 med å få fart på omstillingen av norsk økonomi, skriver Knut H Sørensen i denne ytringen.
(Foto: Tore Oksholen)

- Det er foruroligende at NHOs regiondirektør mener at vi kan vente til 2030 med å få fart på omstillingen av norsk økonomi, skriver Knut H Sørensen i denne ytringen. Foto: Tore Oksholen

NTNU-ledelsens satsing på «Campus Trangt» har bred politisk støtte. Tidligere FrP-politiker, nå regiondirektør for NHO, Tord Lien legger likevel bredsiden til i UA 23.2. Bekymringen for nedbygging av fredede parkareal karakteriserer Lien som «provinsiell» og i utakt med nasjonale behov. Hvor har han det fra?

I utgangspunktet er det uklart hvordan NTNUs ledelse er blitt inspirert til å satse på «Campus Trangt» og videreutviklingen av Gløshaugen som betongørken. Det kan i hvert fall ikke være av besøk på verdens beste universiteter. Harvard, Stanford, UCLA, UC Berkeley, ja til og med MIT har meget romslige campusområder med betydelige parkareal. Med et lite forbehold for MIT har disse faglig veldig sterke universitetene lagt stor vekt på estetiske kvaliteter, antakelig fordi dette har en positiv effekt på læringsmiljøet. Det er heller ingenting som tyder på at de i fremtiden vil satse ensidig på fortetting og nedbygging av grøntarealer. Tord Lien har uansett valgt side. Verdens beste universiteter tar feil, NTNUs ledelse har rett når de satser ensidig på byggetekniske løsninger på fremtidens utfordringer. Det er jo i det minste dristig av Lien. I hvert fall er det provinsielt!

Nå er Tord Lien også opptatt av hvordan Campus Trangt kan berike byggenæringen. Han skal ha honnør for å si det rett ut at dette er et helt sentralt motiv. Ikke bare skal det bygges på Gløshaugen; Dragvoll blir samtidig ledig for nye prosjekter. Likevel er det vanskelig å forstå hvorfor Lien engster seg for at Trondheimspolitikerne ikke skal ta hensyn til dette. Vi har jo det siste året fått demonstrert med all ønskelig tydelighet at sentrale Trondheimspolitikere og byggenæringen har – for å si det pent – «de beste forbindelser».

I tillegg mener Lien at Campus Trangt er helt nødvendig for omstillingen av norsk økonomi. Han har åpenbart et langt tidsperspektiv på dette, siden effekten av Campus Trangt – hvis det blir noen – først vil vise seg etter 2030. Campus Trangt vil tidligst stå ferdig i 2025 og de første kandidatene vil i beste fall uteksamineres fem år senere. Slik sett er det foruroligende at NHOs regiondirektør mener at vi kan vente til 2030 med å få fart på omstillingen av norsk økonomi. Kanskje det skyldes at han egentlig ikke tror Campus Trangt vil bli så viktig? Eller er det fordi Lien har vært en framstående representant for et parti der det økonomiske skiftet i første rekke handler om en omstilling av Lofoten fra fisk til olje?

Knut H. Sørensen, professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier og med langvarige forskningsopphold ved MIT, Stanford og UCLA. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.